Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΣΑΒΒΑΤΟ 31 ΙΟΥΛΙΟΥ -ΚΥΡΙΑΚΗ 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021
AP. ΦΥΛΛΟΥ 27839
www.dimoprasion. gr
email :[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Δένδιας:
.Ανησυχητικός ο
αποσταθεροποιητικός
ρόλος της
Τουρκίαςν
Αισιοδοξία στην Ευρωζνη με
13,7% ανάπτυξη στο β' τρίμηνο
Αύξηση Πληθωρισμού και μείωση ανεργίας
Μας προκαλεί ανησυχία ο αποσταθεΙσχυρή ήταν η ανάκαμψη της οικονομίας της Ευρωζνης στο δεύτερο τρίμη.
νο του 2021, σύμφωνα με τα στοιχεία που
ανακοίνωσε η Eurostat , καθς άρχισαν
να λειτουργούν ξανά επιχειρήσεις μετά
την άρση των περιοριστικν μέτρων.
Σύμφωνα με άλλα στοιχεία της
Eurostat , υψηλότερος του αναμενόμενου
ήταν ο πληθωρισμός στην περιοχή τον Ιούλιο, ο οποίος αυξήθηκε στο 2,2% από
1,9% τον Ιούνιο, εν η ανεργία μειθηκε
στο 7,7% τον Ιούνιο από 8% τον Μάιο.
Σύμφωνα με στοιχεία της Eurostat, το
ΑΕΠ της περιοχής αυξήθηκε 2% σε σύ γκριση με το πρτο τρίμηνο του έτους , υπερβαίνοντας τις προσδοκίες των οικονομολόγων , εν αναμένεται να αυξηθεί ακόμη περισσότερο στο τρέχον τοίμην ο, εφόσον δεν υπάρξουν εμπόδια από τις συνεχιζόμενες στενότητες στην
προσφορά ή από νέες αυξήσεις ΕΤΑ 3
ροποιητικός ρόλος της γειτονικής Τουρκίας , υπογράμμισε χαρακτηριστικά ο υ.
πουργός Εξωτερικν, Νίκος Δένδιας , με
τά τη συνάντη σή του με την αντιπρόεδρο της κυβέρνησης και υπουργό Εξωτερικν και Αμυνας του Λιβάνου, Ζέινα Ακάρ (Zeina Akar ) , η oποία πραγματοποιεί
επίσκεψη στην Αθήνα.
Ο υπουργός Εξωτερικν Σ 2
Αγνωστος Χ οι
μεταλλάξεις του
1ού για την
επίδραση στην
οικονομία
Το 2021 αναμένεται να αποτελέσει έτος ισχυρής οικονομικής ανάκαμψης, με
το ΑΕΠ να καταγράφει θετικούς ρυθμούς
μεγέθυνσης, ιδιαίτερα κατά το δεύτερο
και το τρίτο τρίμηνο του έτους . Ωστόσο,
η αβεβαιότητα για την πορεία της πανδημίας κατά τους φθινοπωρινούς μήνες ,
που σχετίζεται με την επικράτηση της
κατά τουλάχιστον δύο φορές
πιο μεταδοτικής μετάλλαξης Δ ΣΕΛΑ 3
και τις τάσεις επιβράδυνσης
Σε εφαρμογή το
Γρήγορη και ισχυρή οικονομική ανάκαμψη
προβλέπει ο Σταϊκούρας
<Η ελληνική οικονομία θα ανακάμψει
φέτος ταχέως και ισχυράν δήλωσε ο υ
πουργός Οικοονομικν , Χρήστος Σταϊκούρας, που παρουσίασε στην εθνική αντιπροσωπεία την τρέχουσα κατάσταση και
τις προοπτικές της ελληνικής οικονομίναθεωρήσει τις προβλέψεις για το 2021
αλλά αναμένει τα στοιχεία της ΕΛΣΤΑΤ,
για την πορεία της οκονομίας το πρτο ε ξάμηνο του έτους , λαμβάνοντας υπόψη την
αβεβαιότητα στο υγειονομικό πεδίο χαι
την υψηλή μεταβλητότητα στις εξωτερικές
μακροοικονομικές εξελίξεις.
Ο υπουργός Οικονομικν είπε ότι, καθς η χυβέρνηση συνεχίζει να εφαρμόζει
συνεκτική οικονομική πολιτική , με ισχυρό
μεταρρυθμιστικό και αναπτυξιακό πρόσημο, έχει καταφέρει να θέσει στέρεες βά σεις για την επίτευξη υψηλής και διατη ρήσιμης ανάπτυξης, βελτινοντας την ποσότητα και την ποιότητα του πλούτου της
χρας , όπως καταδεικνύουν και οι προβλέψεις της Ευρωπαϊκής Επιπροπής.
Σύμφωνα με αυτές , η Ελλάδα το 2022, θα επιτύχει ρυθμό οικονομικής μεγέθυνσης
.Σχέδιο Ιόλαος
Με τα σημερινά δεδομένα η επίτευξη
του στόχου για οικονομική μεγέθυνση
3,6% , το 2021 είναι απολύτως εφικτή, ρεαλιστική χαι ίσως και συντηρητικήν, ανέφερε ο υπουργός Οικονομικν σημεινοντας πως όλες οι εκτιμήσεις των τελευταίων εβδομάδων , από την ΤτΕ, το ΚΕΠΕ, την
τον ΟΟΣΑ , πιστωτικά ιδρύματα , οίκους αξιολόγησης , είναι πολύ πιο αισιόδοξες αναφορικά με την ανάκαμψη της οικονομί
ας, το τρέχον έτος . Η ανάκαμψη φαίνεται
ότι θα ενισχυθεί από την ικανοποιητική
πορεία του τουρισμού και την ενδεχόμενη
επιμήκυνση της τουριστικής περιόδου, σε
συνάρτηση με τα εγχρια και διεθνή υγειονομικά δεδομένα , από τη σταδιακή
αύξηση της δαπάνης των νοικοχυριν, μετά τη συσσρευση αποταμιεύσε ων , στη
διάρκεια της πανδημίας, και από την αυ
ξηση των επενδύσεων , μέσω της χρηματοδότησης τόσο από το Ταμείο Ανάκαμψης
όσο και από το πολυετές δημοσιονομικό
πλαίσιον είπε ο Χρήστος Σταϊκούρας , που
σημείωσε όμως ότι παρ' όλα αυτά , το υπουργείο Οικονομικν δεν σπεύ δει να αλόγω καύσωνα
Αυξημένη ετοιμότητα για την αποτροπή και την πρόληψη πυρκαγιν , αδιάλειπτη λειτουργία χρίσιμων υποδομν, ευπαθείς ομάδες που θα αναζητούν στέγη
και περίθαλψη σε ειδικά κλιματιζόμενους χρους, καθς και η προστασία
των εργαζομένων όλης της χρας , αποτελούν τα τέσσερα σημεία που θα βασι
στεί η προετοι μασία και η ετοιμότητα
του κρατικού μηχανισμού ενόψει της δύσκολης καιρικής συνθήκης των εξαιρετι κά υψηλν θερμοκρασιν του καύσωνα,
όπως ανακοίνωσε ο υπουργός Προστασί ας του Πολίτη, Μιχάλης Χρυσοχοϊδης,
μετά την ολοκλήρωση της ευρείας σύ.
σκεψης που πραγματοποιήθηκε στην Πολιτική Προστασία .
Η σύσκεψη πραγματοποιήθηκε υπό τον
υπουργό Προστασίας του Πολίτη , Μιχάλη
Χρυσοχοίδη και τον υφυπουργό Πολιτικής
Προστασίας και Διαχείρισης Κρίσεων ,
Νίκο Χαρδαλιά , στο Κέντρο
Επιχειρήσεων της Πολιτικής Σ] 3
Μετάλλαξη Δέλτα: Τόσο μεταδοτική
όσο η ιλαρά και n ανεμοβλογιά
Επιτροπή , το ΙΟΒΕ ,
Καμπανά κιν από το CDC
Νέα σύσταση από τα Κέντρα Ελέγ
χου Νοσημάτων των ΗΠΑ (CDC) που αφορά τη χρήση μάσκας και από τους
πλήρως εμβολιασμένους έναντι της
COVID-19 σε εσωτερικούς χρους .
Οι γιατροί της Θεραπευτικής Κλινικής
της Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνν ,
Θεοδρα Ψαλτοπούλου , Γιάννης Ντάνασης , Πάνος Μαλανδράκης και Θάνος
Δημόπουλος (πρύτανης ΕΚΠΑ) συνοψίζουν τα νεότερα δεδομένα. Συγκεκριμέ
να, το CDC συστήνει τη χρήση μασκν
στα σχολεία και σε περιοχές όπου υπάρ χει σημαντική ή αρχετά αυξημένη μεταδοτικότητα του SARS- CoV-2.
Ειδικά για τα σχολεία συστήνεται η
καθολική χρήση μασκν από μαθητές,
δασκάλους , λοιπό προσωπικό και επι
σκέπτες , αν εξάρτητα από την εμβολιαστική κατάσταση του καθε νός . Απτερος σκοπός είwww.aimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα