Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Προβιβάστηκαν οι ελληνικές τράπεζες
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Μυα
9 1 771234 567164
Σάββατο 31 Ιουλίου 2021 / τιμή: 1,30 E
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.581
Προβιβάστηκαν οι ελλnνικές τράπεζες
Ανθεκτικό το τραπεζικό σύστημα της Ευρωζνης σύμφωνα με τα αποτελέσματα των stress tests
Χωρίς προβλήματα , όπως ακριβς αναμενόταν , στις δυσμενείς οικονομικές εξελίξεις . Οι τράπεζες νάριο καταλήγει σε αύξηση των κεφαλαιακν δεικτν
οι ελληνικές τράπεζες Πέρασαν τα suesstests, μολονότ ήταν σε καλύτερη κατάσταση στην αρχή της άσκηoη
Πολλά στοιχεία Που αφορούσαν ενέργειές τους μέχρι απ ό,τι Πριν από τρία χρόνια, αλλά η εξάντληση κε
και το α' εξάμηνο του 2021 δεν ελήφθησαν υπόψη, φαλαίων σε επίπεδο συστήματος ήταν υψηλότερη. λαιακν δεικτν κατά Περίπου 480 μονάδες βάσης
αφού τα tests ΠραγματοΠοιούνται με βάση τη στατική
εικόνα του 2020. Μέσα σε αυτό τοδιάστημα οι τρά ως αποτέλεσμα την ενίσχυση της κεφαλαιακής θέσης ΥΠό το βασικό σενάριο ο δείκτης Core Tier 1 διαΠεζες ΠραγματοΠοίησαν αυξήσεις κεφαλαίου και
απομείωσαν τα κόκκινα δάνειά τους. Ο δείκτης των CET1 FL να διαμορφνεται σε 15,5% το 2023. ΥΠό
NPEs όσο Πραγματοποιείτο το test tης Ευρωπαϊκής
Αρχής Τραπεζν ήταν για τις ελληνικές τράπεζες 6,4% το 2023. Για την Τράπεζα Πειραις: ΥΠό το
στο 50%. Η άσκηση στο σύνολό της κατέγραψε ότι βασικό σενάριο ο δείκτης κεφαλαίων CET1 διαμορ ανέρχεται στο 17,3%, εν υπό ο δυσμενές σενάριο
το τραπεζικό σύστημα της Ευρωζνης είναι ανθεκτικό φνεται στο 15,0% στα τέλη του 2023. Το βασικό σε Οδείκης ανέρχεται στο 8,3%. σελ.3
Τόκιο 2020
κατά ΠερίΠου 365 μονάδες βάσης έναντι του 2020.
Το δυσμενές σενάριο οδηγεί σε μείωση των κεφα
Για την Εθνική Τράπεζα: Το βαστικό σενάριο είχε
για την τριετή Περίοδο στο 6,5%. EFG Εurobank:
μορφνεται στο 14,9% στο τέλος του 2023 , εν υπό
το δυσμενές σενάριο ο δείκτης διαμορφνεται σε
7,6% στο τέλος του 2023. Alpha Bank Υπό το βασικό
σενάριο το 2023 ο δείκτης CET1 filly loaded ratio
κατά 270 μβ. σε ορίζοντα τριετίας , με τον δείκτη
το δυσμενές σενάριο ο δείκτης διαμορφθηκε σε
Ο Στέφανος Ντούσκος Πήρε
το Πρτο χρυσό για την Ελλάδα >29
Καύσωνας
Έκτακτα μέτρα για
Προστασία του πληθυσμού
Ελπίδες για ταχύτερη
αποκλιμάκωση χρέους
Εξέλιξη δείκτη Nasdaq Golden Dragon China
14.400
Στη λήψη δέσμης έκτακτων μέτρων για την
Προστασία του Πληθυσμού από το Πολυήμερο
κύμα καύσωνα, συμπεριλαμβανομένης και της
Προτροπής στους εργοδότες για Παύση εργασιν μεταξύ των ωρν 12.00-16.00 σε
επιβαρυμένους χρους , Προχρησε χθες η
κυβέρνηση. σελ. 16
13.800
Αισιοδοξία για τον ρυθμό ανάπτυξης του ΑΕΠ
13.200
Συγκρατημένη αισιοδοξία ότι
η Πορεία αποκλιμάκωσης του
χρέους θα είναι ταχύτερη από
αυτή Πουέχει αποτυπωθεί -ως το κλείοιμο του 2020 (και ιστορικό
Πρόβλεψη- στο μεσοπρόθεσμο ρεκόρ μέχρι στιγμής ) Που ήταν
σχέδιο δημοσιονομικής στρατη 205,6%. Η δεύτερη Πηγή αισιο
γικής αρχίζει να επικρατεί στο
οικονομικό επιτελείο. Η μια Πηγή μnτή. Το χρέος σε επίτεδο γενικής
αισιοδοξίας έχει να κάνει με τον κυβέρνησης είναι Πλέον Πολύ Π
Παρονομαστή, δηλαδή το ΑΕΠ.
Το +3,6% Που έχει εγγραφεί ως Πρόβλεψη των 352,5 δισ. ευρ .
Πρόβλεψη για τη φετινή χρονιά
πρόβλεψη Που είναι ούτως ή άλ τέλος του χρόνου , θα υπάρξουν
λως η χαμηλότερη σε σχέση με
τις αντίστοιχες Που έχουν γίνει
από διεθνείς οργανισμούς: ενδέ χρηματοδοτικές ανάγκες , εν και
χεται να αναθεωρηθεί Προς τα
Πάνω , κάτι Που αν επιβεβαιωθεί σθετων μέτρων στήριξης έχει χα
θα φέρει τηναναλογία του χρέους λαρσει , Προς το Παρόν. σελ. 5
ως Προς το ΑΕΠ ενδεχομένως και
κάτω από το 204% του ΑΕΠ, δη
λαδή χαμηλότερα σε σχέση με
1.600
Εκκαθαριστικά φόρου εισοδήματος
Στην πάγια ρύθμιση 12-24
δόσεων τα χρεωστικά
12.000
δοξίας έχει να κάνει με τον αριθ11400
Μόνο στην Πάγια ρύθμιση των 12-24
δόσεων μπορούν να υπαχθούν φέτος, για να
εξοφλήσουν τον πρόσθετο φόρο εισοδήματος,
εκατομμύρια φορολογούμενοι Που Παραλαμβάνουν από την εφορία χρεωστικό
εκκαθαριστικό. σελ .4
10800
θανό ότι θα ακλείσει κοντά στην
loύλιος 2021
Για το φθινόΠωρο και μέχρι το
Ιούν. 2021
Ομήνας του δράκου" για τις τεχνολογικές μετοχές
νέες εκδόσεις ομολόγων , Παρά
το γεγονός ότι η χρα δεν έχει
Οχειρότερος μήνας από τότε Που ξέσπασε η Παγκόσμια χρηματοπιστωτική κρίση αποδείχθηκε
τελικά ο Ιούλιος για τς κνεζκές τενολογικές μετοχές , Ο δείκτης Nasdaq Golden Dragon China, Πou
Παρακολουθεί τς κινεζκές τενολογικές Που είναι εισηγμένες στο χρημαυστήριο της Νέας Υόρκης
υποχρησε 22% τον Ιούλιο, συις μεγαλύτερες μηνιαίες απλειες από το 2008 σελ 14
Χρηματιστήριο Αθηνν
Ανοδικό σερί 9 συνεδριάσεων
με κέρδη 6,61%
Το θετικό σερί των τελευταίων 9 συνεδριάσεων πρόσφερε κέρδη 6,61% στον γενικό
δείκτη και η χρηματιστηριακή αξία της αγοράς
ενισχύθηκε κατά 3,873 δισ. ευρ. Στο επτάμηνο του 2021 το Χ.Α. εμφάνισε κέρδη
9,79% και η κεφαλαιοποίηση ενισχύθηκε κατά
10 δισ. ευρ, στα 63,76 δισ. σελ . 17
n Πίεoη) για την εφαρμογή Πρό
Αύγουστος
Πάνω από 38 δισ.
Ευρωζνη
το χρέος
Προς τα Ταμεία
Εκτίναξη 13,7%
του ΑΕΠ
στο β' τρίμηνο
Ξεπέρασε
το όριο του 2%
ο Πληθωρισμός
Minerva
Η άρση των περιοριστικν
μέτρων Που είχαν ληφθεί λόγω
της Πανδημίας επανέφερε σε
τροχιά ανάκαμψης την οικονομία
της Ευρωζνης και της Ε.Ε τοβ
τρίμηνο του έτους Σε ετήσα
βάση , το δεύτερο τρίμηνο
του 2021 σε σύγκριση
με το αντίστοιχο τρίμηνο του
2020, το ΑΕΠ αυξήθηκε κατά
13,7% στην Ευρωζνη και
13,2% στην ΕΕ.
Την ανιούσα Πήρε Πάλιο πληθωρισμός στην Ευρωζνη τον
Ιούλο, κυρίως λόγω της αύτησης
των τμν ενέργειας , Πou τον
θησαν για Πρτη φορά μέσα
στο 2021 Πάνω απότο 2%. Στην
Ελλάδα ο Πληθωρισμός Παρέ μενε αμετάβλητος. Ο ετήσιος
εναρμονισμένος Πληθωρισμός
στην Ευρωζνη επιταχύνθηκε
τον Ιούλο στο 2,2% από 1,9%
τον Ιούνιο. σελ . 2
ΣΥΜΦΩΝΙΑ ΕΞΑΓΟΡΑΣ
ΤΗΣ MEDITERRANEAN FOODS
Τριμηνιαία στοιχεία του ΚEΛΟ
Για ελάχιστους
ΚΑΔ οι αναστολές
συμβάσεων
Το φράγμαν των 38 δισ. ευρ έσπασε το χρέος Προς
τα ασφαλιστικά ταμεία Που έχει συσσωρευτεί στο
ΚEAO. Στη β' τριμηνιαία έκθεση του Κέντρου Είσπρα
ξης Ασφαλιστικν Οφειλν διαπιστνεται ότι το συ
νολικό χρέος ανήλθε στα 38,005 δισ. ευρ, αυξημένο
κατά 251.395.259 ευρ μέσα σε ένα μόλις τρίμηνο.
ΑΠό τα υπόλοιΠα στοιχεία του ΚEAΟ ξεχωρίζει ότι η
Πλειονότητα των οφειλετν είναι ελεύθεροι επαγ.
γελματίες (553.,773), οι οποίοι χρωστούν συνολικά
12,72 δισ. ευρ. σελ. 9
Φυσικό αέριο
ΣΕ ΕΠΙΠΕΔΛΑ-ΡΕΚOP BΡΙΣΚΟΝΤΑΙ
ΟΙ ΤΙΜΕΣ ΣΤΗΝ ΕΥΡΩΠΗ
Μηχανισμός
αΣυν-Εργασίαν
GBR Consulting
ΕΠΩΝΥΜ0 ΤΟ 1 ΣΤΑ 3 ΔΩΜΑΤΙΑ
ΞΕΝΟΔΟΧΕΙΩΝ ΣΤΗΝ ΕΛΛΑΔΑ
(Το πλήρες χρονοδιάγραμμα)
> σελ. 6
ΓΑ ΧΑ 888,26 (063%) Δ
DOW JONES 3493547 (042%)V FSE 10070323 -065%) V DAX 30 1554439 (061%)Y CAC 40 661276 (032%)V ΧΡΥΣΟΣ 18131297 ΠΕΤΡΕΛΑΙΟ 7736 Δ ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1861 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • «Ο Ερντογάν είναι το πρόβλημα»
  «Ηταν θέλημα Θεού», ακούστηκε να λέει ο Ερντογάν μπροστά στις κάμερες, μιλώντας σε σεισμόπληκτους στο Μαράς. Σε μια από τις χειρότερες εμφανίσεις του, ο Τούρκος πρόεδρος επιχείρησε να πείσει ότι…«Ο Ερντογάν είναι το πρόβλημα» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Γεωργιάδης: Το 64% όσων ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ αγοράζουν από το «Καλάθι του Νοικοκυριού»
  Δύο καταστήματα των αλυσίδων σούπερ μάρκετ «Γαλαξίας» και «Σκλαβενίτης», καθώς την εβδομάδα που πέρασε κατέγραψαν τη μεγαλύτερη μείωση στις τιμές των προϊόντων του «Καλαθιού του Νοικοκυριού», επισκέφθηκε την Πέμπτη ο…Γεωργιάδης: Το 64% όσων ψωνίζουν στο σούπερ μάρκετ αγοράζουν από το «Καλάθι του Νοικοκυριού» - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κ. Καπελώνης στη Ναυτεμπορική TV: Μαζική συμπαράσταση στους ανθρώπους της τέχνης
  «Είναι υποχρέωση του δασκάλου να συμπαρασταθεί στον μαθητή του όταν έχει μια δυσκολία σοβαρή», δήλωσε εκτός άλλων στη Ναυτεμπορική TV, ο γνωστός ηθοποιός και σκηνοθέτης, Κωστής Καπελώνης, καθώς κλιμακώνονται οι…Κ. Καπελώνης στη Ναυτεμπορική TV: Μαζική συμπαράσταση στους ανθρώπους της τέχνης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Κρεμλίνο: Η γραμμή μεταξύ έμμεσης και άμεσης εμπλοκής σταδιακά εξαφανίζεται
  Ο κόσμος πρέπει να μάθει την αλήθεια για το ποιος ανατίναξε τους αγωγούς μεταφοράς φυσικού αερίου Nord Stream και  θα πρέπει να διεξαχθεί διεθνής έρευνα για τη δολιοφθορά, ανέφερε την…Κρεμλίνο: Η γραμμή μεταξύ έμμεσης και άμεσης εμπλοκής σταδιακά εξαφανίζεται - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Μελόνι: «Άτοπη» η πρόσκληση Μακρόν στον Ζελένσκι
  «Άτοπη» χαρακτήρισε η πρωθυπουργός της Ιταλίας Τζόρτζια Μελόνι την πρόσκληση του Γάλλου προέδρου Εμανουέλ Μακρόν στον Ουκρανό πρόεδρο Βολοντίμιρ Ζελένσκι, η οποία οδήγησε στην χθεσινή συνάντηση στο Παρίσι. «Η ισχύς…Μελόνι: «Άτοπη» η πρόσκληση Μακρόν στον Ζελένσκι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ