Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποτα παιχνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤο 31 ΙΟΥΛΠΟΥ 2021 AP. ΦΥΛΛΟΥ 1443 ο ΕΤΟΣ 33ο . ΤΗΛ.:26510 22044 FAX: 26510 79437
ΤΙMΗ ΦΥΜΛΟΥ: 0,30 ΕΥΡΩ e-mail: neatisipe [email protected]
Η πανδημία εμπόδιο των πάσης φύσεως εκδηλσεων
ΣΕ ΑΠΟΜΟΝΩΣΗ
ΤΑ ΧΩΡΙΑ ΜΑΣ
. Σε πλήρη αδράνεια οι πολιτιστικοί
σύλλογοι και οι άνθρωποι σίτισης
Ήρθε η πανδημία του κορωνοτού ριν χαι των κονν τραπεζιν , δεν Και μπορεί τυπικά να μην απαγο .
να δσει τη "χαριστική βολήν στα αναμένεται να επισκεφθούν τις ιδιαί ρεύονται τα πανηγύρια , όμως τα πε
χωριά μας, χαθς φέτος , λόγω και της τερες πατρίδες τους οιαπόδημοι , με
ματαίωσης ουσιαστικά των πανηγυ- αποτέλεσμα αυτά να είναι έρημα ! στοί, χωρίς χορό ) , Συνέχεια στη σελ. 24
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
<ΓΚΡΕΜΙΣΤΕ ΤΑ ΤΕΙΚΗ
Αύξηση του
κατότατου μιοθο
ΚΑΙ ΟΧΙ ΚΟΥΦΙΑ ΛΟΓΙΑ Γιαννιότης Στέφανος Ντούσκος κατά 2λ αυό ας
ΑΠΑΝΤΗΣΗ ΜΕ ΟΥΣΙΑ Χρνσός Ολυμιονικης με ρεκόρ
Ο Ερντογάν μετά την Αμμόχωστο χτυπά
με την εξαγγελία του μερικού ανοίγματος
των Βαροσίων.
Η βραχυπρόθεσμη επιδίωξή του είναι η
αναγνριση- από την πλευρά των Ελλήνω
Ο Στέρανος
Ντούσκος είνι
ο Ολυμπιονίκης
του απλού σκιφ
στους 32ους
Ολυμπιακούς
Αγνες .
τατου μισθού χατά 256
που είναι σήμε( , στα
663 ευρ το μήνα , ή
773,5 ευρχό αν συνυπο λογιοθεί ο γεγονός ότι
καταβάλλονται 14 μι σθοί το χρόνο , ενέχρινε
το Υπουργικό Συμβού
λιο . Ο νέος χαττατος
μισθός για τον εργαζό
μενο του ιδιωτιχού
τομέα με 0 έως 3 χρόνια
προύπηρεσία διαμορ
φνεται στα 663 ευρ
χαι με το επίδομα γά Πακτωλός εκατομμυρίων
σε μισθωμένα βοσκοτόπια
Z. Πανταζής
Δικηγόρος
Οργιάζει η απάτη με
oμμότητας του κΑποαν και της υπόστασης του νενδο-ις ενισχυσεις αγροτν!
χράτους στα Κατεχόμενα . Η αναγνόριση δεν χρειάζεται άμεσα
υπογραφές και τελεσίδικες πράξεις
Αρχεί Ελληνες και Ελληνοκύπριοιν αρχίσουν νασυζητούν με
τους εκπροσπους του ψευδοχράτους για τα περιουσιακά ζητήματα και να δείξουν με αυτόν τον τρόπο
Κύκλομα επιτηδείων,
σε αρχετές περιπτσεις
όχι αγροτν , θηοαύριξε
τουλάχιστον την τελευταία
τετραετία λαμβάνοντας
μου στα 729.30
Συνέχεια στη σελίδα 23