Πρωτοσέλιδο Σαμιακόν Βήμα:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Πρτο στην κυκλοφορία πρτο στις ειδήσεις
4" ΕΛΤΑ
ΣΑΜΙΑΚΟΝ ΒΗΜΑ
, 104
ΧΡΟΝΙΑ
Ανεξάρτητη εβδομαδιαία noλιτική εφημερίδα nou αγωνίζεται για τα συμφέροντα του Σαμιακού και ικαριακού λαού
ΣΥΝΕΧΕΙΑ ΤΗΣ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑΣ ΣΑΜΟΣ
δρυτές Διευθυντές: Μικαnn A . Δούκας ( 1916-1932),
κστας Μ. Δούκας ( 1932-1970) , Μιxoήλ K . Δούκος ( 1970-1997 , Κστας Μ . Δούκας ( 1997-2007 )
διοκτήτης . εκδότης: Δημήτρης Α. Κοσμιρλής . Διευθυντής : Μάνος Κ . Στεφανάκης
Σάμος , Σάββατο 31 Ιουλίου 2021
Ap. φύλλου: 4287
Πανεπιστήμιο Αιγαίου
Εμβολιασμός, Πράξη αλληλεγγύης
και κοινωνικής ευθύνης
Γιάννα Αγγελοπούλου από τη Σάμο:
εσείς
Eων εμβολoopων κατά του κορωνοίου covis19
είστε οι πρωταγωνιστές της επετείουν
ως μος τηv navoημο του tovia 19 , κανονικότητα Ενόφει της έναρξης τυ
Αγγελοnοnου- Δοοκολκn, στο nλaίσo των nεpιοδεν nou npoyuaτοnοεί σε στορικές περιοκές της χρος, επισκέφτηκε τη Σpο την Τρίτn, 27 1οuniou
οoi -19 κα με σp το ενδεχόμενο
κατο του covo 19. μερυνντος να
υnευθυνότητα καθεμίας και καθενός
των τonκν κονωνν του Αρonεn .
μέτρων npοστοσίο .
μας κονοtntοc οι ηpuτotες φοτηtές Tοupντος unεύθuν με Cn.
στερηθεί ξως τp . τw εμnεpio τηκ
δημιουργία ουνθnv οοφonioς nou tερα - καταλήγε n αvακoίνωσn
κη Σάμος αλλάΖEΙ>
Οι κατ' εξακολούθηση αναβληθείσες
επισκέψεις υφυπουργν Παιδείας
Στημιότυηo από τη συνόντηση με τα μέλη ε0cλοντικν κλιμακίν (Φωτό. samostodiay.gr
ξενσγίerκε και εξέφροσε το θαυμοσμό της w' ουτό το θoύμα της μηανικής , Eτο οκού Σολείου Eόμου ερμήνευον το τρογούδι Βάna στpστε , εν δύο uyopo
nυθαγόρεο m unodτηκαν ο δpορκος Ανατολιής Σάμου κ nρyoς Στάντζος on τον Κoπετάν ακανά και το utεo EΛioων τmν uπoδέχτnκov στην είooδο
| Μόλnς Μπτoός κα0ς κα ο nφόεδρος της κονόtπτος Πυoγοpeου κ Τοος στον τόno κοι tovoε όυ με τη ουrτργooίa όων, δημόρν κα φoρέων , ουτή m
κ. Αγεnonounou paή εν ακοούδως ο Eεβοομότατος Μaτponoης teμοu 0ούν tprο και unoδoμές και nponoeσς γιe τη βentoση της unς των nonitν
και κopoς κκ Euotpioς τν uno nxsστο γpoφeia ς Maτρonoς και την και το noμενα pon. ο 60μορος κ . Στοντζος 6ρο στην npoεδpo της εmpo
ξενάγησε στο Μουσεο
niς -ΕΛnoο 2021- καλ με οαμτικα npooτο εν ο unολμενάρσς κ noνmς
Θύμαν του κορωνοϊού
ΚΥΡΙΟ ΑΡΘΡΟ
μές ou niπoo epoootεpρο στη ο λγαλος Ευρooρμοδος για οι αυγουστιάτικες εκδηλσεις
Καμπανάκι..
Σε οκυpoες εβληpστικν εκδηλσεων του Αυγούστου, pou συγκεντρνουν no κοσμο. και γιa
ψή του στο Kοpopoo oμου για νο δε v ano μετοδοης του κορωνοου Covi 19, Αόγω oυνωστισμού , npοκpnσε ο Δήμος Ανοτολικής
τοβο0μος εκnoεuoης 600 και στο δο onς τκ δημές nou έxoυν υnoστεί
ειδo, εν την δα στημή είvαι σνοτό το ενδετόμε ,
νο νο εnστροφή της μόσεος σε εξωτερκος χρους
Ανατολικής Σόμου κ . Γιργοu Στάντξου
ντος με τ ρυθμό nορεμβαίνουν. ω
εnioxεψn στη toμο m Υφu0u9γou
naδείος κος Σεττος Μακοn ίapμόδιος ε
να δοουν λύoεx εκεί nou eneneίta.
ενοό 19 μήες μετά τον κατοστροφκό
όΜων στη Μύκονο κοι στην 1ο , ureveuμζoντος όυ
τήpηon των μέτρων και των κανόνων Νεπουργίος
ειδή σερους υψηού ουpωtομου onuς κα
6Nν των μελετν nou anomoύντα
νουμε να αnoατοσταθούν και για όo
των ελεγκτκν μηκηνομν . noponnnn, οκ Χορδο .
Συνεoζοντος onμενει το εξής δυ . η σνακοίνωoη της nopάtaξης η Σάμος
στυκς βλύnοuμε 0υ ntpooov optές eΣν
εκόνα συγαpμένων νησν , npόκεται γιo το νnοά
Έρχεται το Samos Cinema Festival
19, 20 & 28/8 στο " Πλατανάκι"
Beach Bar στην Κέρβελη
Σος εν yω nepoκές nopaτηpείtaι έvτονη ούton
Μ 1ομος ένο οκρτικό νησί τou βοροονατολικού Aroiou εμννέετα ono το 0 ταnεo oνaoνωοε npνοντοι onες o
οκοτάδι γα να δnλσει ακύμα ζωντανή μέοα ano το φως στην οθόνη του Σ
στο τpont0, αvακοίνωσε o
το nonutυμοτεpο αΥο00 tοu σνορπου nou εvoi n
μέτρα nερορομού της μετοδοτικότητος . ΕξΟΛΛου το
Ακύρωση εxδoσεων 19ης κα 201ς Aυγούστου
eης Αυγούστου .
-Οιδnnoτε μος φέρνε ct tvoν εvaο | Στο δεAμο Τuneu nou ttωο , εξmmντος τους
ομοδό κpο , attμn και mεuματ .
15,61. Η Σάμος μος tει κρατήσει νερ , μp στγμής
20nς Αυγούστου , nou οpopούοoν τη θεστρική
μεκνει το εξής, Μέpμό μας νο μη δημουργούμε σνοnopooτoon των Ηρoίων στον βpoοo notoμ
στον Aοκοοoγκό xρο tου npοίοu . στο neioo
τη μουοική τον xερό κoι tο φογητό | mν υνεία τρν κατρίκν κα των εισtmev touτοu Φστβo Hραίa .nuoγόρειο . καθς και τη
Σάμο 14 ρούoματα , εν στον επιδημοδογιό rάρτη
βρίoκετoi στο εnineδo2 τpvo εν βρίoεοντον στο
εννει τκ κουλτούρες μος μέοο ono
rpoβonές mai στη 03n0000 με ντο - και των 4εδομένων tou νηoού μος η 1ομος βρi μουοκό και ορευτικό δρμενα Nο enμεο0εί euοι
να nopoμείνει στε να δοφυλeiouμε τmν toup
και της ούξnoης εnoxεπτν της τουριστκης nερόδου
νουστο στo Sumos Cinema Ferv.
. Η συνέεα στη σA.6
μεταξύ των nεpov npoς anopυγή

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Νέος θάνατος από κορωνοϊό
  Άλλη μία ασθενής, 73 ετών , κάτοικος Ρόδου δεν κατάφερε να κερδίσει τη μάχη με το θανατηφόρο ιό Covid-19. Η εισαγωγή της στη ΜΕΘ έγινε στις 07-09-2021 και μετά από νοσηλεία 16 ημερών δυστυχώς κατέληξε στις 23-09-2021. Σ&tau
 • ΕΟΔΥ: 3 κρούσματα στη Σάμο - 1 στην Ικαρία
  Tα νέα εργαστηριακά επιβεβαιωμένα κρούσματα της νόσου που καταγράφηκαν στη χώρα μας τις τελευταίες 24 ώρες είναι 2.329, εκ των οποίων 3 στη Σάμο και ένα στην Ικαρία. Οι νέοι θάνατοι ασθενών με COVID-19 εί&
 • Covid-19: Με 4 κρούσματα στη Σάμο - 2η ημέρα χωρίς κρούσμα η Ικαρία
  Με 4 κρούσματα στη Σάμο η σημερινή ανακοίνωση του ΕΟΔΥ (Δευτέρα, 20/9). Χωρίς κρούσμα για 2η ημέρα η Ικαρία. Στο Νοσοκομείο Σάμου νοσηλεύονται 3 ασθενείς στη ΜΕΘ ενώ 2 ασθενείς βρίσκονται στις απ&la
 • Ο βουλευτής Σάμου υποδέχεται την Ομάδα Φιλίας Ελλάδας-Γαλλίας
  Σήμερα Δευτέρα, 20 Σεπτεμβρίου, ο βουλευτής Σάμου, καθηγητής Καρδιολογίας κ. Χριστόδουλος Στεφανάδης, υποδέχεται ως πρόεδρος της Ομάδας Φιλίας Ελλάδας-Γαλλίας της Βουλής, την ε&pi
 • Τροχαίο ατύχημα με έναν τραυματία
  Από το Αστυνομικό Τμήμα Καρλοβασίου διενεργείται προανάκριση για τροχαίο ατύχημα, που έλαβε χώρα το Σάββατο, 18 Σεπτεμβρίου, στο οδικό δίκτυο Καρλοβάσου. Ειδικότερα και σύμφωνα με τα &s