Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

30oC, 15:00

39oC, 21:00

32oC - Υγρασία 18%-41% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:38 - Δύση ηλίου: 20:54

€0.80

Ένας εξωγήινος θα έβλεπε από ψηλά τρεις ελκυστές των δυÇ åãêáôÜëåéøç ôçò êïéíÞò ëïãéêÞò* τικών
ανθρώπων: η μια συνομάδωση αποτελείται από όσους
βιώνουν την πανδημία ως το απρόοπτο που ήρθε να ταράξει τη ρύθμιση ομαλής διαδοχής των μοντέλων κινητών ή έστω των ετών ως
τη λήξη του δανείου και σε μερικούς και τα νερά της πισίνας (ένα κακό, μάλιστα, που «παραδόξως» και πάλι δεν προβλέψανε «οι άχρηστοι, οι μετεωρολόγοι του δελτίου των 8»). Στη δεύτερη, με πολλές συγκρουόμενες υποομάδες, βλέπουν την πανδημία ως ευκαιρία επιτάχυνσης των επιθυμητών ρυθμίσεων στον κόσμο που θα τον έκαναν υποφερτό (σε αυτούς). Μια τρίτη συνομάδωση, τέλος,
μάχεται για τη διαφύλαξη ύστατων ψηγμάτων του… ζειν αρρυθμίστως. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 31 Ιουλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5404

ΜΕ 1.623 ΑΦΙΞΕΙΣ ΠΤΗΣΕΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΟΥ ΚΛΕΙΝΕΙ Ο ΙΟΥΛΙΟΣ

"Áðïãåéþèçêáí" ïé Ãåñìáíïß
Ìå 48.000 åðéâÜôåò, ç
ôïõñéóôéêÞ êßíçóç áðü
ôç Ãåñìáíßá îåðÝñáóå
ôïí Éïýëéï ôïõ 2019

ÔñÝëáíå ÃéÜííåíá êáé ÊÝñêõñá
ï "÷ñõóüò" ÓôÝöáíïò!

ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Για σταδιακή αύξηση
στις κρατήσεις το τελευταίο δεκαπενθήμερο κάνουν λόγο οι επαγγελματίες τουρισμού στην Κέρκυρα, ενώ ιδιαίτερα ικανοποιητικά είναι τα
στοιχεία από την κίνηση στο αεροδρόμιο «Ι.Καποδίστριας», καθώς ο
Ιούλιος «κλείνει» με 1.623 αφίξεις
πτήσεων από το εξωτερικό έναντι
των 699 του Ιουνίου. Όπως ανέφερε στην «Ε» ο Πρόεδρος του Συλλόγου Εργαζομένων ΥΠΑ Κέρκυρας
Δημήτρης Ρούσσος τα σκήπτρα
κρατούν οι Γερμανοί με 320 πτήσεις και ακολουθεί η Βρετανία με
255, η Γαλλία με 162, η Ιταλία με
156 και η Πολωνία με 146.
ΣΕΛΙΔΑ

5»

Åãêáßíéá óôï Óôñáôéùôéêü
ÖõëÜêéï Ïèùíþí
3»

Ο 24χρονος μισός Γιαννιώτης, μισός Κερκυραίος, Στέφανος Ντούσκος κατάφερε να ανέβει στο βάθρο με το χρυσό
μετάλλιο στο στήθος και τον εθνικό ύμνο να ακούγεται στους Ολυμπιακούς του Τόκιο.

Ïé åñãáæüìåíïé
Το προσκύνημα στον
Παντοκράτορα σύμφωνα êáôáããÝëëïõí ôçí
με τον Παναγιώτη Ποταγό ÊñÜôóá ãéá ôçí

Óêïýðïõñáò:
¸ñ÷ïíôáé Üëëïé
ôñåéò áðéíéäùôÝò 8»

ΓΡΑΦΕΙ Ο ΝΙΚΟΣ ΔΗΜΗΤΡΙΟΣ ΜΑΜΑΛΟΣ

10»

áðüóðáóç õðáëëÞëïõ

8»

Ôá âñÞêáí áëëÜ
ôá “Ýóðáóáí” óôç
Âüñåéá ÊÝñêõñá 9»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα