Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
êáé ü÷é ðïëëÜ

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ

s

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

987 - ÅÔÏÓ 18ï

KYΡIAKH 1 ΑΥΓΟΥΣΤΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

Óåë. 3

ÔÇË: 24410 80888

Κόλαση 45 έως 47 βαθμούς C°
• Έρχονται 45 έως 47 βαθμούς Κελσίου στη
Θεσσαλία, σύμφωνα με την πρόβλεψη του Εθνικού
Αστεροσκοπείου Αθηνών, αλλά και του προγνώστη - αναλυτή καιρού Θεοφάνη Χατζηγρίβα.
• Καύσωνας, οι αριθμοί "ομιλούν"την αλήθεια:
•Γράφει ο Καρδιτσιώτης μετεωρολόγος Νίκος
Καντερές...
•Αναλυτικά η πρόβλεψη για Καρδίτσα, Λάρισα,
Βόλο και Τρίκαλα.
•ΟΙ μεγαλύτεροι σε διάρκεια καύσωνες στην
Ελλάδα.

s

Κοινωνία

Πέτρος Βαγιόπουλος: «Καλημέρα»
λέω σε όλους
μέσα απ’ τα τραγούδια

s

• ο εμβολιασμός με κινητή μονάδα
στην Αργιθέα
Óåë. 16

Aθλητισμός
Μυθικός Στέφανος
Ντούσκος, χρυσό μετάλλιο για την Ελλάδα
στους Ολυμπιακούς
Αγώνες

s
s
Άνθρακες ο θησαυρός… Eπαναλειτουργία του Μουσείου
Óåë. 7

Ολοκληρώθηκε επιτυχώς

Óåë. 6

Óåë. 13

s

• Γράφει ο Γιώργος Αμβροσίου
Óåë. 3

• θα επαναλειτουργήσει και θα δέχεται κανονικά επισκέπτες από την
Κυριακή 1η Αυγούστου
Óåë. 12

s

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr