Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Ανάσα για τις τράπεζες από τον αναβαλλόμενο
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Μnο
9 771234
567157
Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021/ τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 Αριθμός φύλλου: 27.580
Ανάσαγια τις τράπεζες
από τον αναβαλλόμενο
ΤΑΧISne
Πρόβλημα στην πλατφόρμα
υποβολής δηλσεων
Λάθη στα στοιχεία των Παρακρατούμενων
φόρων των ελευθέρων επαγγελματιν Που
Προσυμπληρνονται στο έντυπο Ε1 εμφανί ζονται τις τελευταίες μέρες στο ΤΑXI Snet,
λόγω τεχνικού προβλήματος στην πλατφόρμα
υποβολής φορολογικν δηλσεων . Το γεγονός αυτό δυσχεραίνει τη διαδικασία, με τους
λογιστές να ζητούν άμεση επίλυση του Προβλήματος, αλλά και Παράταση του χρόνου
υποβολής , σελ . 7
Λύση με ορίζοντα 20ετίας προκρίνουν ΥΠΟΙΚΕΚΤ -Αλλαγή σελίδας για το τραπεζικό σύστημα
Το δυσεπίλυτο και μακροχρόνιο Πρόβλημα της κεφαλαιοποίηση της απαίτησής του , αυξάνοντας βαλλόμενης φορολογίας αναμένεται να αλλάξει oη
αναβαλλόμενης φορολογίας στις τράπεζες οδεύει
Προς τη λύση του , καθς ο αρμόδιος υφυπουργός βαλλόμενες φορολογικές απαιτήσεις των Πιστωτικν ιδρύματα . Χρηματιστηριακοί και άλλοικύκλοι υποΟικονομικν Γιργος Ζαββός ήρθε σε συμφωνία ίδρυμάτων ύψους 15,2 διο, Που θα έπρεπε σε κάθε στηρίζουν Πως αυτό θα έχει άμεσο αντίκτυπο στον
με την Ευρωπαϊκή Κεντρκή Τράπεζα. Σύμφωνα με Περίπτωση ζημίας των τραπεζν να αντισταθμιστούν τρόπο Που διαχειρίζονται τις τράπεζες οι οίκοι αξιοΠληροφορίες, η λύση Που Προκρίθηκε Προβλέπει μεμετοχές τις οΠοίες θα αποκτούσε το Ταμείο Χρη λόγησης, εν αντιστοίχως από αυτήν την αλλαγή
ην Παροχή ενός χρονικού περιθωρίου μιας 20ετίας ματοπιστωτικής Σταθερότητας , μπορούν Πια να
στε οι τράπεζες να συμψηφίζουν κέρδη και ζημιές συμψηφιστούν με μελλοντικά κέρδη και έτσι να σημειωθεί Πως τα Πιστωτικά ιδρύματα, σύμφωνα
καινα εμφανίσουν μόνον κέρδη στε να μην αναγ λυθεί το δύσκολο αυτό θέμα για τις τράπεζες . Η
καστεί το Δημόσιο έναντι των ζημιν να προβεί σε συμφωνία για την αλλαγή του καθεσττος της ανα - κερδοφορία το 2023-2024. σελ.5
τm συμμετοχή του στο Πιστωτικό ίδρυμα. Οι ανα .
μαντικά και τα επενδυτικά δεδομένα για τα Πιστωτικά
Ανησυχία ειδικν για έξι νησιά
Μύκονος και Ίος κινδυνεύουν
με περιοριστικά μέτρα
Ένα βήμα Πριν από τοεπανακλείσιμο είναι η
Μύκονος , εν την ακολουθεί και η Ίος, όπου η
επιδημιολογική εικόνα είναι επίσης ανησυχητική. Ταυτόχρονα έξι νησιά βαδίζουν Προς το
κόκκινο, με τη μετάλλαξη Δέλτα να σαρνει ,
καθς από τα 1.879 δείγματα που ελέγχθηκαν
από το Εθνικό Δίκτυο Γονιδιωματικής Επιτή
σης , τα 1.339 αφορούν το στέλεχος Delta,
440 το Alpha, 99 το Beta και μόνο 1 το
στάσης θα ωφεληθεί και το Ελληνικό Δημόσιο . Ας
με τις ανακοινσεις τους, αναμένεται να επιτύχουν
Τι Προβλέπει το ΕΣΠΑ
της περιόδου 2021/27
Gamma. σελ. 6
Ευρωπαϊκή Ένωση
Αύξηση-ρεκόρ του οικονομικού
κλίματος τον Ιούλιο
Στο υψηλότερο σημείο όλων των εποχν ,
δηλαδή από έναρξης συγκέντρωσης στατιστικν στοιχείων από την Κομισιόν το 1985 ,
αναρριχήθηκε τον Ιούλιο ο ευρωπαϊκός δείκτης
οικονομικού κλίματος. Σημαντική άνοδος,
υπερδιπλάσια του κοινοτικού μέσου όρου ,
καταγράφηκε και στην Ελλάδα . σελ . 23
Η Κομισιόν ενέκρινε το λληνικό Πρόγραμμα
Στην έγκριση του νέου ελλην κού ΕΣΠΑ ης Προγραμματικής
Περιόδου 2021-2027, συνολικού μή (κοινοτικά κονδύλια) και τα
Προϋπολογισμού 26,2 δισ. ευρ .
Προχρησε χθες η Ευρωπαϊκή
ΕπιτροΠή , καθιστντας το ελλη- προγράμματα , εκτων οΠοίων τα
νικό σχέδιο το Πρτο στην Ευρω
Παϊκή Ένωση Που έλαβε το πρά
σινο φως των Βρυξελλν. Σύμ
φωνα με τον Προγραμματισμό
του υπουργείου Ανάπτυξης , εντός φος κερδισμένες κατά τηνέα προ
του Οκτωβρίου θα έχει ληφθεί η γραμματική Περίοδο είναι οι Πe
έγκριση όλων των Προγραμμάτων ριφέρειες, καθς θα διαχειριστε από τον Νοέμβριο να αρχίσει
ηέκδοση των Πρτων Προσκλή 59 δισ. ευρ ης Προγραμματικής
σεων -Προκηρύξεων . Από το συ νολο των 26,2 δισ , τα 20,9 δισ.
αποτελούν την ενωσιακήσυνδρο5,3 δισ. την εθνική συμμετοχή.
Το νέο ΕΣΠΑ Περιλαμβάνει 22
13 είναι Περιφερειακά ένα γα
κάθε Περιφέρεια της χρας- και
τα 9 τομεακά και θα τα διαχειρί
ζονται τα αρμόδια υπουργεία. ΣαΣτην καρδιά της παγκόσμιας
κρουαζιέρας ο Πειραιάς
Καμίνι η χρα, με θερμοκρασίες έως 44 βαθμούς
Στην καρδιά της Παγκόσμιας αγοράς κρουαζ ρας βρίσκεται ο Πειραιάς . Τη στρατηγική θέση
της χρας μας και της Ανατολικής Μεσογείου
στην αναγεννημένη αγορά κρουαζέρας σηματοδοτεί και η επιλογή της SilverSea Cruises ,
θυγατρικής της Royal Caribbean Cruises, να
Πραγματοποιήσει την τελετή ονοματοδοσίας
του νεότευκτου Πλοίου της Silver Moon στο
Πρτο λιμάνι της χρας. σελ . 10
Σε καμίνι θα μετατραπεί η χρα τις επόμενες ημέρες , καθς το κύμα καύσωνα αναμένεται να
ανεβάσει τη θερμοκρασία έως τους 44 βαθμούς Κελσίου . Η ΕMY εκτιμά ότι η κορύφωση του
καιρικού φαινομένου θα γίνει στις αρχές της επόμενης εβδομάδας και ότι οι Πολύ υψηλές
θερμοκρασίες θα συνεχιστούν τουλάχιστον μέχρι και την Παρασκευή 6 Αυγούστου . σελ. 18
στούν κονδύλια 8,1 δισ , έναντι
Περιόδου 2014-2020. σελ . 23
Πςλειτουργεί Νέο (Εξοικονομν
ομηχανισμός
ρύθμισης
οφειλν
Χρονοδιάγραμμα.
και κριτήρια
Αισιοδοξία
ξενοδόχων
για την κίνηση
του Αυγούστου
ΜΕΒΓΑΛ
ΣΗΜΕΡΑ ΟΛΟΚΛΗΡΩΝΕΤΑΙ
ΤO DEAL ΓΙΑ ΑΛΛΑΓΗ
ΣΤΗ ΜΕΤΟΧΙΚΗ ΣΥΝΘΕΣΗ
Εξωδικαστικός
Στόχος τα 3 δισ. σε αναβαθμίσεις κηρίων
Τουρισμός
ΤΙΤΑΝ
σελ. 19
Το Πλαίσιο λειτουργίας του εξω
δικαστικού μηχανισμού ρύθμι
σης οφειλν, Που Παρέχει δυνατότητα αποπληρωμής σε έως 240
δόσεις , με ελάχιστη καταβολή
τα 50 ευρ, αναλύεται σε εγκύ κλιο Που ξέδωσε το ΚEΛΟ. Στην
εγκύκλιο ορίζεται επακριβς το
χρονοδιάγραμμα υποβολής των
σχετικν Προτάσεων , σελ.4
Έμφαση στα φτωχά νοικοκυριά, στις Περιοχές Που
αντιμετωπίζουν δυσμενέστερες καιρικές συνθήκες , Χρηματιστήριο Αθηνν
αλλά και σε στοχευμένες Παρεμβάσεις δίνει το νέο
αξοικονομν, που αποσκοπεί στην ενεργειακή ανα Οκταήμερη
βάθμιση Περισσότερων από 50.000 κατοικιν ή Πάνω
από 5,1 εκατ τιμ. Το έο Πρόγραμμα αναμένεται να
τεθεί σε λειτουργία τον Οκτό βριο με την ενεργοΠοίηση
της πλατφόρμας υποβολής αιτήσεων. Επίσης , εντός με συνολικα
των ημερν σε δημόσια διαβούλευση τίθεται και ο
Οδηγός του νέου Εξοικονομ. σελ.9
Ανοδική Πορεία ακολουθεί ο ελ
ληνικός τουρισμός μέσα στον
Ιούλιο, Παρά τα σκαμπανεβά
σματα Που Προκαλεί η Πανδημία
τόσο στη χρα μας όσο και στο
εξωτερικό , Μπαίνουμε στον Αυ
γουστο με μια καλή διάθεση από
τον κόσμο να ταξιδέψε, δηλνει
ο Πρόεδρος της ΠΟΕ Γρηγόρης
Τάσιος. σελ.7
ΑΥΞΗΣΗ 4,4% ΣΤΟΝ ΚΥΚΛΟ
ΕΡΓΑΣΙΩΝ ΤΟΥ Α ΕΞΑΜΗΝΟΥ >12
άνοδος
Ζυμαρικά Ηλιοςν
ΣΤΟΧΟΣ Η ΔΙΑΤΗΡΗΣΗ
ΤΗΣ ΑΥΝΑΜΙΚΗΣ
ΤΩΝ ΜΕΓΕΘΩΝ ΤΟΥ 2020
κέρδη 5,95%

Τελευταία νέα από την εφημερίδα