Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

31oC, 15:00

40oC, 21:00

€0.80

32oC - Υγρασία 13%-41% - Άνεμοι: Δ-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:37 - Δύση ηλίου: 20:55

Graffiti

Βγαίνουν κατά διαστήματα στο φως των κοινωνικών δικτύων και νέα επιτεύγματα μαθητευόμενων καλλιτεχνών με
καμβά τον δημόσιο χώρο. Μας κυριεύει η οργή, αλλά στο τέλος τα συνηθίζουμε τόσο, που δεν τα βλέπουμε. Ήρθαν πάλι στην επικαιρότητα λόγω της επικείμενης εργολαβίας του Δήμου για τον καθαρισμό των graffiti. Ας μη μιλάμε για γκράφιτι, υποτιμάμε την τέχνη. Σε αρκετές πόλεις του κόσμου, υπάρχουν αριστουργήματα που κοσμούν τεράστιες άχαρες επιφάνειες, δίνοντας χρώμα και ζωή στην τσιμεντένια γκριζάδα. Ας μιλάμε για ρυπαρογραφήματα ή βανδαλισμό. Η ερμηνεία ότι γίνονται από
κάποιους που «σπάνε πλάκα» είναι μάλλον απλουστευτική. Πρόκειται μάλλον για έναν τρόπο εκτόνωσης της κοινωνικά κακοποιημένης ψυχοσύνθεσης. 3»

Παρασκευή 30 Ιουλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5403

ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΟΣ ΕΛΕΓΧΟΣ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΣΤΟΝ ΧΥΤΑ ΤΕΜΠΛΟΝΙΟΥ

Êáé ìõáëü äåí Ýâáëáí!
¸íáí ÷ñüíï ìåôÜ ôéò
öùôéÝò, äéáðéóôþèçêáí
áìÝëåéåò êáé âåâáéþèçêå
ðñüóôéìï óôïí ÓÕÄÉÓÁ
áðü ôçí ÐõñïóâåóôéêÞ

ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Με ακόμα ένα πρόστιμο κλείνει το κεφάλαιο του
Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών
Αποβλήτων (ΣΥΔΙΣΑ) Κέρκυρας, ο οποίος «παραδίδει τα
κλειδιά» στον νέο περιφεριακό
ΦΟΔΣΑ.
Μετά το πλήθος των ευρωπαϊκών αλλά και ελληνικών προστίμων για παραβίαση της περιβαλλοντικής νομοθεσίας, ήρθε ακόμα ένα, αυτή τη φορά για πλημμελή πυροπροστασία.
ΣΕΛΙΔΑ

Ï ÄÞìïò åðåêôåßíåé
ôçí ïéêïíïìéêÞ
óôÞñéîç óå üóïõò
Ý÷ïõí áíÜãêç 9»

4»

Êõêëïöïñåß áíÜìåóÜ ìáò…
Μοναξιά φέτος, ελέω πανδημίας, για τα 5.000 κυβικά της FERRARI F8 TRIBUTO. Ήρθε στην Κέρκυρα και φωτογραφήθηκε σε επιλεγμένες επιχειρήσεις. Την Παρασκευή 18:00 - 22:00 θα βρίσκεται στον Πεζόδρομο της Ευγενίου
Βουλγάρεως και το Σάββατο στο Λιστόν 10:00 - 12:00.

Áðåâßùóå
ï åêðáéäåõôéêüò
ÌÜñéïò Êáñäüíáò

10»

ÁíáâëÞèçêå ç óõæÞôçóç ãéá
ôïí áðïëïãéóìü ôïõ Ýñãïõ
ÓÕÄÉÓÁ óôï Äçì. Óõìâïýëéï 5»

Η υποβάθμιση
της καλλιτεχνικής
συνεισφοράς
της Επτανήσου
στο ένδοξο 1821
ΓΡΑΦΕΙ Ο ΔΡ. ΓΙΩΡΓΟΣ ΓΑΣΤΕΡΑΤΟΣ

11»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα