Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5027 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 30 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Τα πόθεν έσχες των πολιτικών
• Στη δημοσιότητα δόθηκαν οι δηλώσεις πόθεν έσχες των πολιτικών.
• Δείτε αναλυτικά τις δηλώσεις
περιουσιακής κατάστασης των πολιτiκών της Καρδίτσας στο
www.alithianews.gr
•Όλη η περιουσιακή κατάσταση
των Τσιάρα, Κωτσού, Σκόνδρα,
Λάππα, Κατσιαβριά, Βράντζα, Αγοραστού, Τσιάκου, Σκάρλου, Σακελλαρίου, Στάθη, Στεργίου, Νάνου,
Αλεξάκου, Τσιαντή, Τσιβόλα...

Δήμοι

Υγεία
Το δρόμο Πρίνου Διαλεχτού βελτιώνει
η Περιφέρεια
Θεσσαλίας

s

Óåë. 9

• παραδόθηκε στον
Δήμο Μουζακίου,
μέσω του
προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Óåë. 4

Óåë. 5

Επιστολή διαμαρτυρίας
Δημάρχου Μουζακίου για
το επικείμενο κλείσιμο
σχολικών μονάδων στο
Φανάρι

Παραλαβή νέου εκσκαφέα - φορτωτή JCB

s

s

s
Πρόγραμμα Erasmus+ KA101
Óåë. 14

• Το Εσπερινό
Γυμνάσιο – Λ.Τ.
Καρδίτσας συμμετέχει ως
εταίρος αποστολής

s

Óåë. 9

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr