Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27837
www.dimoprasion.gr
email :[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Ρύθμιση χρεν
Πανδημίας σε 36
ή 72 δόσεις
Λύση για Κυπριακό και ειρήνη
στην Ανατ. Μεσόγειο
Σε 36 άτοκες ή 72 χαμηλότοκες δόσεις
μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές λόγω
της πανδη μίας , εν επεκτείνεται και τον
Αύγουστο η έκπτωση φόρου 3% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης ΕΔΑ2
του φόρου εισοδήματος .
Επιδικει η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας- Ιορδανίας-Κύπρου
Συναγερμός για
τον επερχόμενο
καύσωνα
διαρκείας
Πολυήμερος αναμένεται να είναι ο
καύσωνας που πλήττει σταδιακά όλη τη
χρα , με τη θερμοκρασία να είναι ιδιαί τερα υψηλή από την Πέμπτη . Σύμφωνα
με τις πρτες εκτιμήσεις της ΕΜY , από
την Πέμπτη και μετά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα υπερβούν σε πολλές περιοχές
τους 40 βαθμούς Κελσίου και από την
Παρασκευή (30-7-2021) μέχρι και την
Τρίτη (3-8-2021) η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, και
οι μέγιστες τιμές της , στο εσωτερικό
της ηπειρωτικής χρας , θα φθάσουν περί τους 43 βαθμούς Κελσίου, εν υψηλές
θα παραμ είνουν οι θερμοκρασίες και κα.
τά τη διάρκεια της νύχτας , με τις ελάχιστες τιμές πάνω από τους 25 με 26 βαθ μούς Κελσίου.
Σημεινεται ότι μέχρι και Τ3
κ0 Πρωθυπου ργός της Ελληνικής
Δημοκρατίας , Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
Βασιλέας του Χασεμιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας , Αμπντάλα Β ιμπν Αλ
Χουσεΐν και ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδη ς, συναντηθήκαμε στην Αθήνα , στις 28 Ιουλί
ου 2021, για να ενισχύσουμε την αποτελεσματική εταιρική σχέση στο πλαίσιο
του τριμερούς συντονιστικού μηχανι σμού ανάμεσα στις τρεις χρες , να ενδυναμσουμε τη συνεργασία και να προω
θήσουμε τον συντονισμό στον πολιτικ ,
τον οικονομικό και τον τομέα ασφάλειας ,
καθς και σε άλλα πεδία κοινού ενδιαφέροντος σε μία εύθραυστη, μετά- Covid ε
ποχή>. Αυτό αναφέρεται στην Κοινή Δή λωση Ελλάδας- Ιορδανίας-Κύπρου, στο
πλαίσιο της 3ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής.
Στη συνέχεια της Δήλω σης επισημαίνε
ται ότι οι ηγέτες προέβησαν σε μια επισκόπηση της σημαντικής προόδου που έχει
επιτευχθεί σε όλο το εύρος της εταιρικής
σχέσης κατά τη διάρκεια των προηγούμενων Συνόδων Κορυφής και
υπουργικν συναντήσεων
ΣΕΑ 3
Εκτόξευση της Παγκόσμιας ανάπτυξης στο 6%
προβλέπει το ΔΝT
Ερχεται από
φθινόπωρο ο
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαΗλεκτρονικός
Φάκελος για τις
<Τα ταχύτερα από τα αναμενόμενα ποσοστά εμβολιασμν χαι η επάνο δος στην
κανονικότητα οδήγησαν σε αναβαθμίσεις,
εν η έλλειψη πρόσβασης σε εμβόλια και
τα νέα χύματα χρουσμάτων σε ορισμένες
χρες , ιδιαίτερα στην Ινδία, οδήγησαν σε
υποβαθμίσειςν, σημείωσε .
Το Ταμείο αναθερησε σημαντικά ανοδικά τις προβλέψεις για τις ΗΠΑ, αναμέ
νοντας τρα ότι θα αναπτυχθούν με ρυθμό 7% φέτος χαι 4,9% το 2022
- χατά 0,6 και 1,4 ποσοστιαίες ΣΕ 2
τήρησε την πρόβλεψή του για ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας 6%
φέτος, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές
για τις ΗΠΑ και άλλες πλούσιες οικονομίες , εν υποβάθμισε τις εκτιμήσεις του
για μία σειρά αναπτυσσόμενων χωρν
που δυσκολεύονται με την έξαρση των
κ0ουσμάτων του κορονοίού.
Το χάσμα στις προοπτικές ανάπτυξης
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην καλύτερη
πρόσβαση των αναπτυγμένων χωρν στα
εμβόλια κατά της COVID-19 και τη συνεχή δημοσιονομική στήριξη, εν οι αναδυό μενες οικονομίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στα δύο αυτά μέτωπα, σύμφωνα
με την έκθεση του Ταμείου με τις αναθεωρημένες προβλέψεις για την παγκόσμια
οικονομία .
Σχεδόν το 40% του πληθυσμού των αναπτυγμένων οικονομιν έχουν εμβολιασθεί πλήρως έναντι 11% στις οικονομίες
των αναδυόμενων αγορν και ενός πολύ
μικρού ποσοστού στις χρες χα μηλού ει σοδήματος>, ανέφερε η επιχεφαλής οικονομολόγος του ΔΝT, Γκίτα Γκόπινατ , σε
δήλωσή της.
μεταβιβάσεις
ακινήτων
Τα <Ζωτικά σημεία της Της
εξασθενούνΤην προσεχή Πέμπτη εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της
Βουλής , το νομοσχέδιο του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης <Εκουγχρονι
σμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέ
ες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της
ψηφιακής διακυβέρνησης . Η β' ανά γνωση του σχεδίου νόμου ολοκληρθηκε
την Τρίτη από τη διαρκή επιτροπή Δη .
μόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης αι
Δικαιοσύνης. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η ΝΔ. <Κατάν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ,
το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25. Επιφύλαξη για
την ολομέλεια δήλωσαν Κίνημα Αλλαγής
και Ελληνική Λύση .
Το νομοσχέδιο έχει συγκεκριμένη στο χευση . Να βοηθήσει στην επιτάχυνση της
διαδικασίας του Κτηματολογίου . Δεν είπε κανείς ότι το
Ρiζικές δράσεις ζητούν
οι επιστήμονες
Τα αζωτικά σημεία της Γης εξασθενούν λόγω των πληγμάτων που δέχονται
| από την παγκόσμια οικονομα , προειδο| ποιούν επιστήμονες.
Οι ερευνητές αυτοί, που ανήκουν σε
μια ομάδα περισσότερων από 14.000 επι| στημόνων που έχουν ζητή σει να κηρυχθεί
|κλιματική κατά σταση έχτακτης ανάγκης
σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμούν ότι οι
κυβερνήσεις όλου του κόσμου συστηματι κά απέτυχαν να αντιμετωπίσουν τη βα
σική αιτία της κλιματικής αλλαγής: την
υπερεκμετάλλευση των πόρων της Γηςν
Οι ίδιοι υπογραμμίζουν την πρωτόγνωρη άνοδο , σε σχεση ΗΝΑ
με την προηγούμενη αποwww. alim oprasion .gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Τελικά υπάρχουν διαφορές ανάμεσα στον γυναικείο και τον ανδρικό εγκέφαλο, υποστηρίζει νέα μελέτη
  Ο εγκέφαλος των ανδρών και γυναικών λειτουργεί διαφορετικά, ανακάλυψαν οι επιστήμονες αποδεικνύοντας ότι το φύλο παίζει ρόλο στο πώς σκέφτονται και συμπεριφέρονται οι άνθρωποι. Ερευνητές από το Stanford Medicine στις ΗΠΑ ανέπτυξαν ένα σύστημα τεχνητής νοημοσύνης το οποίο μπόρεσε να μαντέψει το φύλο ενός ατόμου από σαρώσεις εγκεφάλου, με 90% ακρίβεια. Ο βαθμός στον οποίο ο εγκέφαλος των ανδρών και των γυναικών διαφέρει είναι ένα αμφιλεγόμενο θέμα με προηγούμενες έρευνες να καταλήγουν σε αντιφατικά συμπεράσματα. «Ένα πρόβλημα είναι ότι οι άνδρες τείνουν να έχουν ε
 • Στην Πολωνία 137 δισ. από την ΕΕ
  H Πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν ανακοίνωσε ότι την ερχόμενη εβδομάδα στη συνεδρίαση του Σώματος των Επιτρόπων θα ζητήσει την αποδέσμευση 137 δισ. ευρώ από το Next Generation EU και το Ταμείο Συνοχής, τα οποία ήταν μπλοκαρισμένα. Στη συνέντευξη Τύπου που παραχώρησαν από κοινού με τον Πρωθυπουργό του Βελγίου Αλεξάντερ Ντε Κρόο (σ.σ.: το Βέλγιο ασκεί την εκ περιτροπής προεδρία του Συμβουλίου) και τον Πολωνό Πρωθυπουργό Ντόναλντ Τουσκ στη Βαρσοβία, η Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν εστίασε τόσο στις προσπάθειες για την αποκατάσταση του κράτους δικαίο
 • ΤτΕ : Πτώση στα πραγματικά επιτόκια
  Την εκτίμηση ότι θα απαιτηθεί στο άμεσο μέλλον παροχή ρευστότητας σημαντικού ύψους από την Κεντρική Τράπεζα μέσω ενός συνδυασμού πιστοδοτικών πράξεων και ενός διαρθρωτικού χαρτοφυλακίου, εξέφρασε ο διοικητής της Τράπεζας της Ελλάδος Γιάννης Στουρνάρας. Προσέθεσε δε ότι τα πραγματικά επιτόκια θα υποχωρήσουν εκ νέου προς χαμηλότερα επίπεδα. Ο ίδιος μιλώντας σήμερα στο Σεμινάριο Υψηλού επιπέδου EUROFI 2024 υποστήριξε ότι η νομισματική πολιτική πρέπει να παραμένει ευέλικτη ώστε να είναι σε θέση να αντιμετωπίζει πιθανές μελλοντικές διαταράξεις της σταθερότητ
 • Στο 7% ο τζίρος στο λιανικό εμπόριο το 2023 σύμφωνα με την ΕΛΣΤΑΤ
  Σε 68,14 δισ. ευρώ ανήλθε πέρυσι ο τζίρος στις επιχειρήσεις στο λιανικό εμπόριο της χώρας, σημειώνοντας αύξηση 7% σε σχέση με το 2022, όπου είχε διαμορφωθεί σε 63,7 δισ. ευρώ. Για τις επιχειρήσεις του λιανικού εμπορίου, χωρίς τους κλάδους οχημάτων τροφίμων και καυσίμων, ο κύκλος εργασιών ανήλθε σε 24,82 δισ. ευρώ, σημειώνοντας αύξηση 5,6% σε σχέση με το 2022, όπου είχε διαμορφωθεί σε 23,5 δισ. ευρώ. Οι πέντε κλάδοι με τη μεγαλύτερη συμμετοχή στον ετήσιο κύκλο εργασιών το 2023 είναι: *Λιανικό εμπόριο σε μη ειδικευμένα καταστήματα που πωλούν κυρίως τρόφιμα, ποτά ή καπνό (27,1%). *Λιανικ
 • Νέα μέτρα κατά της ακρίβειας
  Από την 1η Μαρτίου, εάν θα αποδώσουν ή εάν πρέπει να παρθούν και αλλά… Υψηλές παραμένουν οι τιμές στα τρόφιμα παρά την υποχώρηση του πληθωρισμού και τη ταχεία μείωση του κόστους ενέργειας. Αυτό υπογραμμίζει σε ανακοίνωσή του το Εμπορικό και Βιομηχανικό Επιμελητήριο Πειραιώς ενώ σε δήλωσή του ο πρόεδρος του επιμελητηρίου Βασίλης Κορκίδης σημειώνει ότι «η ακρίβεια παραμένει και το 2024 το Νο 1 πρόβλημα για την κυβέρνηση και τους πολίτες». Πιο αναλυτικά, όπως αναφέρει το ΕΒΕΠ, τα τρόφιμα εξακολουθούν και στις αρχές του 2024 να είναι αυτά που οδηγούν τις ανατιμήσε�