Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27837
www.dimoprasion.gr
email :[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Ρύθμιση χρεν
Πανδημίας σε 36
ή 72 δόσεις
Λύση για Κυπριακό και ειρήνη
στην Ανατ. Μεσόγειο
Σε 36 άτοκες ή 72 χαμηλότοκες δόσεις
μπορούν να ρυθμιστούν οι οφειλές λόγω
της πανδη μίας , εν επεκτείνεται και τον
Αύγουστο η έκπτωση φόρου 3% σε περίπτωση εφάπαξ εξόφλησης ΕΔΑ2
του φόρου εισοδήματος .
Επιδικει η Τριμερής Σύνοδος Κορυφής Ελλάδας- Ιορδανίας-Κύπρου
Συναγερμός για
τον επερχόμενο
καύσωνα
διαρκείας
Πολυήμερος αναμένεται να είναι ο
καύσωνας που πλήττει σταδιακά όλη τη
χρα , με τη θερμοκρασία να είναι ιδιαί τερα υψηλή από την Πέμπτη . Σύμφωνα
με τις πρτες εκτιμήσεις της ΕΜY , από
την Πέμπτη και μετά οι μέγιστες θερμοκρασίες θα υπερβούν σε πολλές περιοχές
τους 40 βαθμούς Κελσίου και από την
Παρασκευή (30-7-2021) μέχρι και την
Τρίτη (3-8-2021) η θερμοκρασία θα κυμανθεί σε ιδιαίτερα υψηλά επίπεδα, και
οι μέγιστες τιμές της , στο εσωτερικό
της ηπειρωτικής χρας , θα φθάσουν περί τους 43 βαθμούς Κελσίου, εν υψηλές
θα παραμ είνουν οι θερμοκρασίες και κα.
τά τη διάρκεια της νύχτας , με τις ελάχιστες τιμές πάνω από τους 25 με 26 βαθ μούς Κελσίου.
Σημεινεται ότι μέχρι και Τ3
κ0 Πρωθυπου ργός της Ελληνικής
Δημοκρατίας , Κυριάκος Μητσοτάκης, ο
Βασιλέας του Χασεμιτικού Βασιλείου
της Ιορδανίας , Αμπντάλα Β ιμπν Αλ
Χουσεΐν και ο Πρόεδρος της Κυπριακής
Δημοκρατίας, Νίκος Αναστασιάδη ς, συναντηθήκαμε στην Αθήνα , στις 28 Ιουλί
ου 2021, για να ενισχύσουμε την αποτελεσματική εταιρική σχέση στο πλαίσιο
του τριμερούς συντονιστικού μηχανι σμού ανάμεσα στις τρεις χρες , να ενδυναμσουμε τη συνεργασία και να προω
θήσουμε τον συντονισμό στον πολιτικ ,
τον οικονομικό και τον τομέα ασφάλειας ,
καθς και σε άλλα πεδία κοινού ενδιαφέροντος σε μία εύθραυστη, μετά- Covid ε
ποχή>. Αυτό αναφέρεται στην Κοινή Δή λωση Ελλάδας- Ιορδανίας-Κύπρου, στο
πλαίσιο της 3ης Τριμερούς Συνόδου Κορυφής.
Στη συνέχεια της Δήλω σης επισημαίνε
ται ότι οι ηγέτες προέβησαν σε μια επισκόπηση της σημαντικής προόδου που έχει
επιτευχθεί σε όλο το εύρος της εταιρικής
σχέσης κατά τη διάρκεια των προηγούμενων Συνόδων Κορυφής και
υπουργικν συναντήσεων
ΣΕΑ 3
Εκτόξευση της Παγκόσμιας ανάπτυξης στο 6%
προβλέπει το ΔΝT
Ερχεται από
φθινόπωρο ο
Το Διεθνές Νομισματικό Ταμείο διαΗλεκτρονικός
Φάκελος για τις
<Τα ταχύτερα από τα αναμενόμενα ποσοστά εμβολιασμν χαι η επάνο δος στην
κανονικότητα οδήγησαν σε αναβαθμίσεις,
εν η έλλειψη πρόσβασης σε εμβόλια και
τα νέα χύματα χρουσμάτων σε ορισμένες
χρες , ιδιαίτερα στην Ινδία, οδήγησαν σε
υποβαθμίσειςν, σημείωσε .
Το Ταμείο αναθερησε σημαντικά ανοδικά τις προβλέψεις για τις ΗΠΑ, αναμέ
νοντας τρα ότι θα αναπτυχθούν με ρυθμό 7% φέτος χαι 4,9% το 2022
- χατά 0,6 και 1,4 ποσοστιαίες ΣΕ 2
τήρησε την πρόβλεψή του για ρυθμό ανάπτυξης της παγκόσμιας οικονομίας 6%
φέτος, αναβαθμίζοντας τις προοπτικές
για τις ΗΠΑ και άλλες πλούσιες οικονομίες , εν υποβάθμισε τις εκτιμήσεις του
για μία σειρά αναπτυσσόμενων χωρν
που δυσκολεύονται με την έξαρση των
κ0ουσμάτων του κορονοίού.
Το χάσμα στις προοπτικές ανάπτυξης
βασίζεται σε μεγάλο βαθμό στην καλύτερη
πρόσβαση των αναπτυγμένων χωρν στα
εμβόλια κατά της COVID-19 και τη συνεχή δημοσιονομική στήριξη, εν οι αναδυό μενες οικονομίες αντιμετωπίζουν δυσκολίες και στα δύο αυτά μέτωπα, σύμφωνα
με την έκθεση του Ταμείου με τις αναθεωρημένες προβλέψεις για την παγκόσμια
οικονομία .
Σχεδόν το 40% του πληθυσμού των αναπτυγμένων οικονομιν έχουν εμβολιασθεί πλήρως έναντι 11% στις οικονομίες
των αναδυόμενων αγορν και ενός πολύ
μικρού ποσοστού στις χρες χα μηλού ει σοδήματος>, ανέφερε η επιχεφαλής οικονομολόγος του ΔΝT, Γκίτα Γκόπινατ , σε
δήλωσή της.
μεταβιβάσεις
ακινήτων
Τα <Ζωτικά σημεία της Της
εξασθενούνΤην προσεχή Πέμπτη εισάγεται για συζήτηση και ψήφιση στην ολομέλεια της
Βουλής , το νομοσχέδιο του υπουργείου
Ψηφιακής Διακυβέρνησης <Εκουγχρονι
σμός του Ελληνικού Κτηματολογίου, νέ
ες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της
ψηφιακής διακυβέρνησης . Η β' ανά γνωση του σχεδίου νόμου ολοκληρθηκε
την Τρίτη από τη διαρκή επιτροπή Δη .
μόσιας Διοίκησης, Δημόσιας Τάξης αι
Δικαιοσύνης. Υπέρ του νομοσχεδίου τάχθηκε η ΝΔ. <Κατάν ψήφισε ο ΣΥΡΙΖΑ,
το ΚΚΕ και το ΜΕΡΑ25. Επιφύλαξη για
την ολομέλεια δήλωσαν Κίνημα Αλλαγής
και Ελληνική Λύση .
Το νομοσχέδιο έχει συγκεκριμένη στο χευση . Να βοηθήσει στην επιτάχυνση της
διαδικασίας του Κτηματολογίου . Δεν είπε κανείς ότι το
Ρiζικές δράσεις ζητούν
οι επιστήμονες
Τα αζωτικά σημεία της Γης εξασθενούν λόγω των πληγμάτων που δέχονται
| από την παγκόσμια οικονομα , προειδο| ποιούν επιστήμονες.
Οι ερευνητές αυτοί, που ανήκουν σε
μια ομάδα περισσότερων από 14.000 επι| στημόνων που έχουν ζητή σει να κηρυχθεί
|κλιματική κατά σταση έχτακτης ανάγκης
σε παγκόσμιο επίπεδο, εκτιμούν ότι οι
κυβερνήσεις όλου του κόσμου συστηματι κά απέτυχαν να αντιμετωπίσουν τη βα
σική αιτία της κλιματικής αλλαγής: την
υπερεκμετάλλευση των πόρων της Γηςν
Οι ίδιοι υπογραμμίζουν την πρωτόγνωρη άνοδο , σε σχεση ΗΝΑ
με την προηγούμενη αποwww. alim oprasion .gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • ΗΠΑ: Η μαρμότα είδε τη σκιά της και για τις επόμενες έξι εβδομάδες θα επικρατεί βαρυχειμωνιά
  Ο Πανξατόνι Φιλ, ο διασημότερος «μετεωρολόγος» του κόσμου, βγήκε από τη φωλιά του σήμερα και είδε τη σκιά του, ένδειξη ότι ο χειμώνας στη Βόρεια Αμερική θα κρατήσει για άλλες έξι εβδομάδες, αν και μέχρι στιγμής ήταν ένας από τους ηπιότερους όλων των εποχών. Χιλιάδες επισκέπτες είχαν συγκεντρωθεί από τα ξημερώματα στο Πανξατόνι, μια κωμόπολη στα βορειοανατολικά του Πίτσμπουργκ, για να γιορτάσουν την Ημέρα της Μαρμότας και να παρακολουθήσουν τον Φιλ να βγαίνει από την κουφάλα του δέντρου όπου ζει και να κάνει την «πρόγνωση» του καιρού. Ο επίσημος «διερμηνέας
 • «Κάλυψη»: Σε εφαρμογή η καταβολή ενοικίου από τον Μάρτιο
  Τον Μάρτιο θα ξεκινήσει η εγκατάσταση των πρώτων ωφελουμένων στις κατοικίες του προγράμματος «Κάλυψη», μέσω του οποίου το δημόσιο θα καταβάλει το σύνολο του ενοικίου για τη στέγαση ευάλωτων νέων, όπως αναφέρει το υπουργείο Εργασίας και Κοινωνικών Υποθέσεων σε ανακοίνωσή του. Την επόμενη εβδομάδα, πρόκειται να δημοσιευθεί η Κοινή Υπουργική Απόφαση (ΚΥΑ) που θα ορίζει, μεταξύ άλλων, τα ειδικότερα κριτήρια επιλογής των δικαιούχων, (σύμφωνα με τον νόμο 5006/2022 για τη στεγαστική πολιτική, ωφελούμενοι του προγράμματος είναι άτομα, ηλικίας 25 έως 39 ετών, που είναι δι
 • Τα νέα δεδομένα για τη τηλεργασία στο Δημόσιο
  Ο χρόνος μετράει αντίστροφα για την καθιέρωση της τηλεργασίας στο Δημόσιο σε μόνιμη βάση, μετά και την έκδοση εγκυκλίου από το υπουργείο Εσωτερικών, κατ’ εφαρμογή του σχετικού νόμου του Μάκη Βορίδη που ψηφίστηκε το 2021 και την επικείμενη έκδοση σχετικού Προεδρικού Διατάγματος. Η εφαρμογή της εξ αποστάσεως εργασίας στις έκτακτες συνθήκες της πανδημίας covid 19, αποτέλεσε εφαλτήριο για την αξιοποίηση των ψηφιακών λύσεων και σε κανονικές συνθήκες. Στην εγκύκλιο που αναρτήθηκε στη ΔΙΑΥΓΕΙΑ αναφέρονται οι προπαρασκευαστικές ενέργειες που απαιτείται να προηγηθ
 • Σαρλ Μισέλ: Υποστήριξη “στο ταξίδι” της Ουκρανίας στην ΕΕ
  Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν σήμερα το πρωί καθώς οι ηγέτες της Ευρωπαϊκής Ένωσης και της Ουκρανίας συγκεντρώνονταν για μια σύνοδο κορυφής στο Κίεβο, το οποίο αναμένεται να κερδίσει υποσχέσεις για περαιτέρω υποστήριξη, όμως όχι και υπόσχεση για ταχεία ένταξη στην ΕΕ. Οι σειρήνες του αντιαεροπορικού συναγερμού ήχησαν στην πρωτεύουσα και σε όλη τη χώρα, όμως δεν είχαν υπάρξει αναφορές για ρωσικά πυραυλικά πλήγματα την ώρα που η σύνοδος κορυφής επρόκειτο να αρχίσει στο Κίεβο. Η πρόεδρος της Ευρωπαϊκής Επιτροπής Ούρσουλα φον ντερ Λάιεν
 • Μείωση 18% στο 10μηνο για τις παγκόσμιες τιμές τροφίμων
  Οι παγκόσμιες τιμές των τροφίμων μειώθηκαν τον Ιανουάριο για 10ο διαδοχικό μήνα και είναι τώρα κατά περίπου 18% κάτω από το ρεκόρ που είχαν καταγράψει τον περασμένο Μάρτιο μετά την εισβολή της Ρωσίας στην Ουκρανία, ανακοίνωσε σήμερα ο οργανισμός του ΟΗΕ για τα τρόφιμα. Ο δείκτης τιμών του Οργανισμού Τροφίμων και Γεωργίας (FAO), ο οποίος παρακολουθεί τα τρόφιμα που διακινούνται παγκοσμίως, είχε μέση τιμή 131,2 μονάδες έναντι 132,2 για το Δεκέμβριο. Πρόκειται για τη χαμηλότερη τιμή του δείκτη από το Σεπτέμβριο 2021. Η τιμή του δείκτη για το Δεκέμβριο αναθεωρήθηκε προς τ