Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πώς θα συρρικνωθεί το "κενό του ΦΠΑ"
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΙΟΡΙΚΗ Μααο
9υ771234
567140
Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟιΚο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.579
Πς θα συρρικνωθεί
το κκενό του ΦΠΑ
Τριμερής
Μήνυμα κατά της Τουρκίας
από τον πρωθυπουργό
Με νέο μήνυμα κατά της Τουρκίας άνοιξε χθες
ο Πρωθυπουργός Κυριάκος Μητσοτάκης τις
εργασίες της τριμερούς συνόδου Ελλάδας,
Κύπρου και Ιορδανίας στην Αθήνα , χαρακτηρί ζοντας απαράδεκτεςν τις εξαγγελίες Ερντογάν
για το άνοιγμα των Βαρωσίων , κατά παράβαση
των σχετικν ψηφισμάτων του ΟΗE. Αμοιβαία
αντίδραση Ισραήλ-Κύπρου στις τουρκικές
Προκλήσεις . σελ . 15
Αύξηση φορολογικν εσόδων σε συνδυασμό με Πάταξη της φοροδιαφυγής
Η αύξηση των φορολογικν εσόδων κατά 4 διο. από τους έμμεσους φόρους. Ο προϋπολογισμός του
ευρ το 2022 συγκριτικά με το 2021, μέσα και από 2022, το Προσχέδιο του οΠοίου αναμένεται να ορι
στικοΠοιηθεί τον Σεπτέμβριο, Προκειμένου να κα
τατεθεί στη Βουλή έως τη Πρτη εβδομάδα του
αλλά και από τη μείωση ης φοροδιαφυγής συγκε
κριμένων επαγγελματικν ομάδων, μέσω της Παροχής
κινήτρων στους καταναλωτές για τη λήψη αποδείξεων
Προκειμένου να μεισει το Περίφημο αενό του
Οκτωβρίου, θα Προβλέπει ότ οι φόροι επί των αγαθν ΦΠΑ (VAT GAP) , το ικονομικό επιτελείο θα ξεδι
Πλσει όλο το σχέδιο κινήτρων για την τόνωση των
ηλεκτρονικν Πληρωμν μέσα στο φθνόπωρο , όταν
και θα κατατεθούν στη Βουλή οι σχετικές ρυθμίσεις
Που σκιαγραφούνται στο Ελλάδα 2.00. σελ 5
Τρομάζει n αύξηση
εισαγωγν και θανάτων
Καμπανάκι χτύπησε για μία ακόμη φορά σε
επιστήμονες και Πολιτεία η νέα επιδημιολογική
έκθεση, Που καταγράφει σημαντική αύξηση
εισαγωγν στα νοσοκομεία και διψήφιο και
Πάλι αριθμό θανάτων . Την ίδια στιγμή ο υπουργός Προστασίας του Πολίτη προειδοποιεί ότι η
Ίος κινδυνεύει με περιοριστικά μέτρα, ενκι
άλλες περιοχές Παρουσιάζουν έκρηξη θετικότην Πάταξη της φοροδιαφυγής , αποτελεί έναν από
τους κεντρικούς στόχους της κυβέρνηoης στην Προ
σπάθεια να εξαλείψει τα τεράστια ελλείμματα Που
δημιουργήθηκαν εν μέσω Πανδημίας. Και η αύξηση
των φορολογικν εσόδων από τα 45,5 δισ. ευρ Που
αναμένεται να συγκεντρωθούν φέτος στα 49,433
δισ. το 2022 Προγραμματίζεται να προέλθει κυρίως
και των υΠηρεσιν θα Πρέπει να αποδσουν 28,315
δισ. ευρ το 2022 έναντι 25,919 δισ. το 2021. Η
αύξηση Προσεγγίζει τα 2,5 δισ. ευρ και θα πρέπει
να Προέλθει όχι μόνο από τη μεγέθυνση του ΑΕΠ
Προθεσμία 48 ωρν
για την Επιστρεπτέα
τητας , σελ6
/Nasdag
15.000
Ρύθμιση για ενίσχυση
των μικρν φωτοβολταϊκν
14.000
Στήριξη στην αγορά των μικρν Παραγωγν
ηλεκτρικής ενέργειας προσφέρει το ΥΠΕΝ,
δίνοντας εκ νέου τη δυνατότητα , με κάποια
κριτήρια, να αναπτύξουν φωτοβολταϊκά
συστήματα και Πάρκα μικρής ισχύος (της τάξης
των 500 kW) , με το καθεστς των εγγυημένων τιμν ( feed in tariff . σελ . 7
ΥΠοβολή ενστάσεων για τον 3ο έως 7ο κύκλο
Λήγει αύριο η Προθεσμία Που
έχουν χιλιάδες επιχειρήσεις και ριψη, καθς και τους λόγους
ελεύθεροι επαγγελματίες για
την υποβολή ενστάσεων με στό χρηματοδότηση, εν Παράλλη
Χο να διεκδικήσουν επιστρε
ππέες Προκατα βολές , από τον
τρίτο έως και τον έβδομο κύκλο , Υητικά Που στηρίζουν την έν
για τις οποίες είχαν υποβάλει στασή τους . Από τηv Πλευρά
τις σχετικές αιτήσεις αλλά απορ
ρίφθηκαν. Συγκεκριμένα, η ΑA
ΔΕ κλείνει αύριο τις Πύλες της
ηλεκτρονικής πλατφόρμας my στικούς διασταυρωτικούς ελέγ
BusinessSupport, στην οΠοία
οι ενδιαφερόμενοι θα πρέπει γελματίες που θα δικαιωθούν
να συμπληρσουν τη σχετική
αiuηoη ενημερνοντας για Ποιες
από τις Πέντε φάσεις της επι
στρεπτέας Προκαταβολής Που
13.000
υπέβαλαν αίτηση υπήρξε απόρ
Η Πανδημία
έφερε άλμα
στις μετοχές
τεχνολογίας
Που κόΠηκαν από την κρατική
12.000
λα θα Πρέπει να στείλουν συ
νημμένα και όλα τα δικαιολοCostamare
11000
Αγορές 37 bulk carriers
σε δύο μήνες
τους, αμέσως μετά τη λήξη της
Προθεσμίας, οι υπηρεσίες της
ΑΑΔΕ θα ξεκινήσουν εξονυχι
10000
Με αγορές 37 bulk carriers σε διάστημα δύο
μηνν , διαθέσιμα κεφάλαια 564,6 εκατ. δολ .
και προβλεπόμενα έσοδα τα επόμενα χρόνια
από τις ναυλσεις των πλοίων της ύψους 3,3
δισ. δολ. έκλεισε το Πρτο εξάμηνο του 2021
η Costamare. Η εισηγμένη στο χρηματιστήριο
της Νέας Υόρκης εταιρεία, συμφερόντων οικογένειας Κωνσταντακόπουλου, συνεχίζει να
αυξάνει τον στόλο από buik carriers. σελ . 10
Οκτ 2020
Φεβ. 2021
Τουν 2021
χους . Οι επιχειρήσεις ή επαγΑπογείωση του Nasdaq από τα κέρδη των BigTech
Τα κέρδη-ρεκόρ της Alphabet σφράγισαν χθες τη νέα αnογείωση του Nasdaq στη Wall Street
και τη γενική άνοδο των Big Tech, με τη μητρική εταιρεία της Google να ξεπερνά για πρτη
φορά το φράγμα των 60 δισ. δολ. στις τριμηνιαίες Πωλήσεις της . Με ρεκόρ έκλεισε το έτος χρήσης η Microsoft Κέρδη και Πωλήσεις Πάνω από τις εκτιμήσεις από την Apple. σελ . 13, 16
θα λάβουν τελευταίοι τα κρατικά
δάνεια, επιστρέφοντας μόνο το
50% του Ποσού Που θα τους δοθεί σε 60 δόσεις . σελ. 4
Κρατικές
ενισχύσεις
Κομισιόν
ΚΛΕΙΔΙ ΟΙ ΜΕΤΑΦΟΡΕΣ
ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΛΙΜΑΤΙΚΗ
ΟΥΔΕΤΕΡΟΤΗΤΑ
Βήμα- βήμα
η διαδικασία
σε ΜΕ-Τύπο για τη ρύθμιση
Πς Παίρνουν
σύνταξη
οιοφείλέτες
του ΕΦΚΑ
JP Morgan
ΘΕΤΙΚΕΣ ΕΚΤΙΜΗΣΕΙΣ ΓΙΑ
ΤΙΣ ΕΛΛΝΙΚΕΣ ΤΡΑΠΕΖΕΣ
Ευρωπαϊκή Επιτροή
Οφειλές Προς τα Ταμεία
Εγκύκλιος
σελ. 11
Την έγκριση δύο Προγραμμά
των κρατικν ενισχύσεων συνολικού ύψους 150 εκατ. ευρ ,
εκτων οΠοίων το ένα αφορά Πο
λύμικρές και μικρές επιχειρή
σεις και το άλλο επιχειρήσεις
μέσων ενημέρωσης, στο Πλαίσιο
στήριξης όσων επλήγησαν από
την Πανδημία, ανακοίνωσε χθες
η Ευρωπαϊκή ΕπιτροΠή. σελ.3
Οι ασφαλιστικές εισφορές της Περιόδου από τον
Φεβρουάριο του 2020 έως και τον Ιούνιο του 2021
μΠορούν να ενταχθούν στη ρύθμιση των 72 δόσεων ,
Ποu ενεργοποιεί το υπουργείο Εργασίας. Σun διάταξη Ανθεκτική
ξεκαθαρίζεται επίσης ότι στη νέα ρύθμιση μπορούν
να υπαχθούν χρέη Που δεν βρίσκονται ήδη σε κα
θεστς ρύθμισης και εξοφλούνται . Η συνολική
οφειλή θα έχει επιτόκιο 2.5% για τις 72 δόσεις. αγορα
Όμως η εξόφληση θα είναι άτοκη αν n αnοnληρωμή
ΠραγματοΠοιηθεί σε 36 δόσεις . σελ .4
Τη διαδικασία καταβολής σύν
ταξης σε όσους έχουν οφειλές
Προς τον ΕΦΚΑ Περιγράφει εγκύκλιος του υΠουργείου Εργα
σίας. Ακριβέστερα, αναλύονται
οι τρόΠοι εξόφλησης των οφει
λν όταν υπερβαίνουν το όριο
Που έχει τεθεί (20.000 ευρ ανά
Ταμείο ή 6.000 ευρ αν Πρό
κειται για τον ΟΓΑ) . σελ. 7
Χάουαρντ Ντέιβις
Πρόεδρος του ομίλου
NatWest
Οι κεντρικοί
ηελληνική
τραπεζτες
να ανακτήσουν
τη θέση τους
κατοικίας

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Κολωνός: Απεργία πείνας ξεκίνησε η μητέρα της 12χρονης
  Σε απεργία πείνας προχώρησε η μητέρα της 12χρονης από την Κολωνό, που ήταν θύμα βιασμού και μαστροπείας, σύμφωνα με όσα δήλωσε στην ΕΡΤ ο δικηγόρος της, Απόστολος Λύτρας. Στην απόφασή…Κολωνός: Απεργία πείνας ξεκίνησε η μητέρα της 12χρονης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Νετανιάχου: Η απάντηση του Ισραήλ στην τρομοκρατία θα είναι ισχυρή
  Με «ισχυρή και γρήγορη» απάντηση θα αντιμετωπίσει το Ισραήλ την «τρομοκρατία» ύστερα από τις δύο παλαιστινιακές επιθέσεις στην Ανατολική Ιερουσαλήμ, τόνισε ο πρωθυπουργός της χώρας Μπενιαμίν Νετανιάχου. Σημειώνεται ότι η…Νετανιάχου: Η απάντηση του Ισραήλ στην τρομοκρατία θα είναι ισχυρή - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πορτογαλία: 80.000 δάσκαλοι διαδήλωσαν στη Λισαβόνα
  Κατά δεκάδες χιλιάδες βγήκαν σήμερα στους δρόμους της Λισαβόνας οι δάσκαλοι δημοσίων σχολείων και λοιπό προσωπικό προκειμένου να διεκδικήσουν υψηλότερους μισθούς και καλύτερες συνθήκες εργασίας, όπως μεταδίδει το πρακτορείο Reuters.…Πορτογαλία: 80.000 δάσκαλοι διαδήλωσαν στη Λισαβόνα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Περού: Το Κογκρέσο απέρριψε την επίσπευση των προεδρικών εκλογών
  Δεν κατάφερε να κερδίσει την επίσπευση των προεδρικών εκλογών η πρόεδρος του Περού, Ντίνα Μπολουάρτε, καθώς το Κογκρέσο αρνήθηκε την επιτάχυνση του χρονοδιαγράμματος, σύμφωνα με πληροφορίες που μεταδίδει το πρακτορείο…Περού: Το Κογκρέσο απέρριψε την επίσπευση των προεδρικών εκλογών - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Αναστολή της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ
  Το πρακτορείο Nexta ανακοίνωσε την αναστολή ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ, ύστερα από την αντίδραση της Τουρκίας λόγω της πυρπόλησης του Κορανίου στην Στοκχόλμη. Ωστόσο, η χώρα ελπίζει να ενταχθεί…Αναστολή της ένταξης της Σουηδίας στο ΝΑΤΟ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ