Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Αργολική Ανάπτυξη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
..για να έχεις άποψη
αργόλικη
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ
ΕΡΗΜΕΡΙΔΑ
ΠΕΜΠΤΗ
29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΑΡ. ΦΥΛΛΟΥ
αναπτUEη
ΤΙΜΗ 1,00 ΕΥΡ
Κωδ. 1445
Η Μαρία Συρίδη εντείνει τις προσπάθειε
της για την απορρόφηση πόρων Μέσω
ΕΣΠΑ η αναβάθμιση δύο Νοσοκομείων
ΚΟΙΝΩΝΙΑ
Επτά χιλιάδες
Καμένα
Στρέμματα
Η αρχή έγινε με την Προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2007-2013 και συνεχίσθηκε με
προγραμματική περίοδο ΕΣΠΑ 2014-2020
.Το Γενικό Νοσοκομείο Αργολίδας μέσα από
την διαδικασία του ΕΣΠΑ κέρδισε μέσα σε
ΣΕΛΙΔΑ 10
λίγα χρόνια 4 εκατομμύρια ευρ περίπου
και μαζί με αυτά τnν αναβάθμιση των υπηρεσιν του στους πολίτες
σελίδα 28
ΑΡΓΟΣ
Στις 3 Αυγούστου ανοίγουν οι Προσφορές για τα 8.750.000 ευρ από το ΠΑΑ 2012-2020
Συνάντηση
Πέτσα με
Αντίστροφη μέτρηση
για νερό Αναβάλου
Καμποσο
ΣΕΛΙΔΑ 4
ΝΑΥΠΛΙΟ
Η αντίστροφη μέ- θα γίνει αποσφράγιση
τρηση για την ολο-των Προσφορν που
κλήρωση του έργου κατατέθη καν την Τεπου αφορά την με - τάρτη και το έργο θα
ταφορά και διανομή συμβασιοποιηθεί μένερού άρδευσης από χρι το τέλος του 2021
δίκτυα Ανάβαλου σε στε αμέσως μετά να
Κουτσοπόδι, Μυκή-γίνει η εγκατάσταση
νες, Μοναστηράκι, του εργολάβου και να
Φιχτιά, Χνικα, Αε- προχωρήσει η υλοποί ροδρόμιο, Ελληνικό ησή του.
και Δήμο Μιδέας έχει Το αντικείμενο της
πλέον αρχίσει αφού σύμβασης είναι η κα
την Τρίτη 3 Αυγού- τασκευή δικτύων μεστου και εφόσον δεν ταφοράς νερού μήυπάρξουν ενστάσεις, κους 9,1 χλμ.,
Η δέσμευση
Εγινε πράξη
Για την Ασίνη
ΣΕΛΙΔΑ 13
ΑΓΡΟΤΙΚΑ
ΝΕΑ ΜΕΙΩΣΗ
σελίδες 5
ΕΞΑΓΩΓΩΝ
ΣΕΛΙΔΑ 12
Athens Epidauris
Festiyal 2021
1.6-1010
Σωματείο Εργαζομένων Γ. Ν. Άργους:
ΝΑΙ στον εμβολιασμό
ΟΧΙ στην υποχρεωτικότητα
Δύο σημαντικές που θεωρείται αντίθεσή του
τοποθετήσεις και από τα Πλέ- στην υποχρεέδωσε στην δη- ον ενεργά.
μοσιότητα το Στην πρτη σημαίνοντας
σωματείο ερ- ανακοίνωση το παράλληλα ότι
γαζομένων του σωματείο των τάσσεται υπέρ
Γενικού Νοσο- εργαζομένων του εμβολιακομείου Άργους εκφράζει την σμού.
ωτικότητα επιΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΤΡΙΗΜΕΡΟ
ΕΠΙΔΑΥΡΟ
ΣΕΛΙΔΑ 15
σελίδα 5

Τελευταία νέα από την εφημερίδα