Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Τοπική Φωνή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κωδικός : 1869
ΤΟΠΙΚΗ ΦΩΝΗ
Ο Δημοσιογράpος
τον τόπο του
να δυοαρεστεί
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΑNΕΒAΙΝΟΥΝ ΟΙ ΜΕΤΟΧΕΣ ΤΗΣ ΠΡΕΒΕΖΑΣ
ΣΤΗΝ ΠΡΟΤΙΜΗΣΗ
ΤΩΝ ΤΟΥΡΙΣΤΩΝ
θέοη είναι
, η Π.Ε. Πρe . κού τουρισμού tου ο .
Υpaμματος κοινων.
Σύμφωνα με τα στοι . η Βύβοια , η Πρέβεζ
και η υκάδο .
δική και την Εύβο χεία nou δημοσιεύτη.
Σκληρή επίθεση στην αντιπολίτευση
Για την κριτική στο νομοσχέδιο
"Ασφαλιστική μεταρρύθμιση για τη νέα γενιά
Ασκησε ο Κωστής Χαιη δάκης
κληpή επί0εση στην αντinonίτευση για την
κριτική της στο νομοσκέδιο ΑσφαRιστική με .
ταppύθμιση για τη νέα γενιά όσκησε ο υnoυρ.
γός Εργασίας και Κοινωνικν Υnoθέσεων Κω
στής Χατζηδάκης nό το βήμα της Βoυλής, κα | tά την έναρξη της συξήτησης του νομοσχεδί .
ου στην Enτponn οικονομικν και Κoινωνικν
χουν επλέει μέχρι τ Ο Αντιnεpφερειάρ- ρυσν . με την προUκόχης Πρέβεζος Στp θεση άντα να μην υ.
άννου οε δηλοεις του ndp όνοδος
κρουσμάτων και ανακόpα 2.125 δικαιούχο , ποτων
ψηλότερο μαζί με την στην Τοσική Φωνή τόΕύβοια κοθς την npω.
Ψει ουτή την καλή noκαλύτεpη anό την ε
Εεπερνούμε κάθε δοκιμασία
Με όπλο τη δημιουργικότητα του Eλληνα
Ίσως ο μόνος
Πρόεδρος...
Τόνισε ο Πρωθυπουργός Κ. Μητσοτάκης