Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
. ΠΡΩΪΝΟΕ TUΠΟΣ
TυΠοξ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
|t 1δρυτής - Νικάλαος Καραθάνος 1951-1974* Ιδιοκτήτρια - Εκδότρια Σαιρίδου 1. Συλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Περίοδος ' (1974"
Αρ. φίλλου 6380-12403
0,50ε
Ο Ιατρικός Σύλλογος Δράμας
θα ζητήσει στοιχεία
και εξηγήσεις από το
Νοσοκομείο για καταγγελίες
αμφιβόλου αξιοπιστίας
|Ο καταγγέλλων ισχυρίζεται ότι είναι ιατρός
| του Νοσοκομείου Δράμας και δίδει στο
χεία στη δημοσιότητα
44ο Διεθνές Φεστιβάλ Ταινιν
Μικρού Μ κους Δράμας
Ολυμπιακοί Αγνες 2020
Με 22 δισ. ε
ανοίγουμε
| το δρόμο για
μια νέα εποχή
στην αγροτική οικονομία
Ρίχνεται στη μάχην
Οι 30 ταινίες που
θα διαγωνισθούν
στο Ελληνικό
Διαγωνιστικό πρόγραμμα
η Αννα Κορακάκη
στα 25 μέτρα
Κορακάκη : αΣτόχος η πρόκρισή
μου στον τελικόν
Γράφει ο Σπήλιος Λιβανός
Υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων
σελ. τη
Αίτημα του Δ. Προσοτσάνης
προς τοΔασαρχείο Δράμας για
το Πέτρινο Θέατρο Πετρούσας
Κλειστός αυτοκινητόδρο μος ο οδικός άξονας Δράμας-Καβάλας
Χαρακτηρισμός του δρόμου ως
Εθνική Οδό του δευτερεύοντος
δικτύου και ταχείας κυκλοφορίας
Του Θανάση Πολυμένη
ΣΙΟΔΟΞΑ φαίνεται ότι
άνα τα μηνύματα , αναφο
Γρκά με τοζίτημα του n.
Παπαθεοδρου: Τυπικός ο χαρακτηρισμός, γίνεται για να αναλά βει το δρόμο
η Περιφέρεια
Τοψίδης: Χωρίς εισόδους και εξόδους καθ' όλο το μήκος του δρόμου και
χωρίς χρονοδιάγραμμα
Θεάτρου
τρινου
Πετρούσα . Όπως είναι γνωστό,
από το 2020 ο χρος δεν λετουργεί για συναυλίες ή ια θεατρκές σκηές καθς έχει
παρουσιαστεί ένα σοβαρό
Του Θανάση Πολυμένη
-0 ΘΕΜΑ της αλλαγής του χαρακτηρισμού της οδού " E61 Καβάλα
1 Δράμα- και του χαρακτηρισμού της
από -Εθνκή Οδό του πρωτεύοντος δ
κτύου- σε-Εθνκή Οδό δευτερεύοντος δε
κτύου, συζητήθηκε το βράδυ της Τρίτης
27 Ιουλίου στο Περρερeακό Συμβούλιο
Αν. Μακεδονας-Θράκης.
Το θέμα ψηφίστηκε κατά πλειοψηφία από
την περφερειακή αρχή και την παράταξη
του περιpερειάρχη κ . Μέτιου, η παράταξη
του κ . Τοψδη ψήφισε λευκό , εν η παρά
ταξη του κ. Κατσιμήγα καταψήφισε το θέμα.
Μλντας στον -Πρωινό Τύπο- ο ρόεδρος του Περ φερειακού Συμβουλίου κ . Παπαθεοδρου , επισημαίει προεμένου να μορέσουμε εύκολα, στε να μην μπλο
ότιμε βάση οδηγία του Υπουργείου , έπρεπε να τροπο - κάρει το έργο και να προχωρήσουμε στη δημοπράτηση
ποήσουμε την προηγούμενη απόφαση του Π.Σ και να του πρτου κομματιού
χαρακτηρίσουμε πλέον
το δρόμα, ως Εθνική
Οδ6 του δευτερεύοντος
οδοοού δικτύου
οδό ταχείας κυκλοφο τημα
Όλος ο χρος έχει χαρακτηριστείως δασυή κταση και έτσι
επίτης ουσίας έχα απαγορευτεί
ηχρήση του από τον οποιονδήποτε για βάλλοντος και Ενέργειας κ Σκρέκ .
τη δενέργεια οποιωνδήποτε εκδηλΣε επικοινωνία που είχαμε χθες με το
δήμαρχο Προσστσάνης ο κ Αθανασιάσεων.
Όπως είναι γνωστό , στα μέσα Ιουίου, δης μας είτε ότι , αυτή την ρα ο Δήμος
ο δήμαρχος Προσοτσάνης κ. Αθανασιάδης , συνοδευόμενος από τον κυβερνη- χείο Δράμας , για αλλαγή χαρακτηρισμού
τικό βουλευτή κ . Μπλούχο , τον πρόεδρο από δασική έκταση στο Πέτρνο Θέατρο
του Δημοτικού Συμβουλίου κ . Χατζηκυ - Πετρούσας Η ένταση αυτή θα εξεταστεί
ρακίδη αλλά και τον πρύτανη κ. Κότιο, ο
οπαίος έχει αναλάβει και το ρόλο ειδεκού τήσει θετικά στο αίτημα του Δήμου, τότε
συμβούλου του δημάρχου Προσοτσάνης , είχαν επισκεφθεί τον υπουργό Περ - βαση.
έχει καταθέσει ένταση προς το ΔασαρΦΩΤΟ Π.Τ.
από τριμελή επτροπή και εφόσον απανσμού της ΠΑΜ , ότι δεν πρόκεπαι ούτε για υποβάθμιση.
ούτε για αναβάθμιση Ο χαρακτηρισμός είναι τυπικός
το θέμα θα τελεσει εκεί με θετική έκΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκκας-Μασμανίδης
Ο κ Παπαθε οδρου
εξηγεί ότι , αυτό γνεται
προκεμένου η ανάληψη
της ευθύνης της συντή
ρησης του δρόμου να
φύγει από την Εγνατία
και να έρθει στις υπηρε
σίες της Περpέρειας
ΑΜΘ. Έπρεπε να πάρουμε την απόφαση
αυτή, προκειμένου κατ'
επιταγή του Υπουργείου
να προχωρήσει άμεσα η
δημοπράτηση του πρ.
του κομματιού , που ξεκ νάει από τον Σταυρό και
φτάνει στις Κρηνίδες και
να αναλάβουμε ως Περφερειακό Συμβούλιο την
ευθύνη συντήρησης του
δρόμου μέσω των Τεχν.
κν Υπηρεσιν της Π.Ε.
Καβάλας
ΔράμαςΌπως δευκρνζει ο κ.
Παπαθεοδρου , "α αντ πολτεύσεις δεν καταλάβαναν κατά πόσο υπάρχει υποβάθμιση ή
αναβάθμση του οδικού
δετύου , και απαντήθηκε
από το κ . Παράσχου , το
διευθυντή του Αναπτυξακού ΠρογραμματNΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όnισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
Πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όπως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΠΥΥ
Καθημερινά 8:50-1400 και 17:50-20:30, εκτός απόγευμα Τετάρτης
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Η εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ.ΔΙΚΤYΟ ΔΡΑΜΑΣ
εγγνάτα υψηλού επαγγελματισμού εγκαταστάσεις
Απόφοιτη lατρικής σχολής Α.Π.Θ.
της ΠΕ.
Είδικευθείσα:
στο Μποδοσάκειο Νοσ . Πτολεμαϊδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕNN Νeσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
φυσικού αερίου με έγκυρη παρακολούθηση όλης της
&ιαδικασίας σύνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης!Η.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Τηλ: 25210 35194-Κιv: 697 74 22 184
Ηπείρου & . Δραγούμη γωνία, Δράμα
ΑΕΡΙΟΝ ΟΡΑΚΗΣ . ΔςΤYΟ ΔΡΑΜΑΣ
Εφί5pων Αξωματmν 124, Δρόμα , ΤΚ. 6510
Καθημερνές: 1000-13:0ο και ί800-20:00 ( εκτός Τετάρτης)
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΓΕ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙΑΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΟ ΜUNSTER-MAΙNΖ
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Dr. MED. ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIΕ
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 -1% 0ΡΟΦΟΣ
ΤΗA. 2521306858-69463761 11
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝTΕΒΟΥ
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email: iatdiagn osi @gmail. com
ΠΡΩΝΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα