Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Ανήλικοι ασήκωσαν
εμπόρευμα από επιχείρηση
στον Δ. Σπάρτης > σελ. 7
Βελτίωση αγροτικής
οδοποιίας Δ. Μονεμβασίας
μέσω Αντ. Τρίτσης > σελ
Με μειωμένο ωράριο
οι αρχαιολογικοί χροι
της Λακωνίας > σελ. 11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021 |Ετος 26| Αριθμός 6171 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ. 2731081253 Fax 2731081250 . e-mailtinfo @lakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Διάγνωση αναγκν
στην αγορά εργασίας
24ωρης απεργίας
Κλειστά σήμερα
τα ΚΕΠ
του Δ. Σπάρτης
Κλειστά θα nαραμείνουν τα
Κέντρα Εξυnnρέτησης Πολιτν (ΚΕΠ) στη Σπάρτη και
όλες τις Δημοτικές Ενότητες
του Δήμου Σπάρτης σήμερα
Πέμπτη 29 Ιουλίου , λόγω της
24ωρης naνελλαδικής aπεpγίας nou κήρυξε η Πανελλήνια
Ομοσπονδία
εργαζομένων στα ΚΕΠ
Με τη συμμετοχή τους στην
απεργί , οι εργαζόμενοι εκφράζουν την αγανάκτηση
τους για τα ηροβλήματα nou
Πλήτουν την εύρυθμη λει τουργία των ΚΕΠ και για τα
οποία -όπως ισχυρίζονταικέχουν ευθύνη το Υnουργείο
Ψηφιακής Διακυβέρνησης
και οι δήμο.
Όηως αναφέρεται σε σχετική ανακοίνωση , "οι τραγ κές ελλείψεις Προσωπικού .
η ηροσθήκη Πολλαηλν διαδικασιν nou σχετίζονται με
την Πανδημία, η Προσέλευση
των Πολιτν χωρίς ραντεβού
με αnοτέλεσμα τον συνωστι ομό στους χρους των ΚΕΠ
η aπροθυμία και αδιαφορία
των δήμων στο να παρέχουν
συνθήκες ασφάλειας στους
εργαζομένους , οι onoίoι αντιμετωηίζουν Πολλές φορές
περιστατικά με ηροσβολές
και βίαιες συμπεριφορές θέτοντας σε κίνδυνο τη σωματική τους ακεραιότητα , είναι
τα βασικά αίτια της aπεp γίας.
Η Πανελλήνια Ομοσηονδία
Σωματείων Εργαζομένων
στα ΚΕΠ (ΠΟΣΕΚΕΠ) , ζητά
αnό το αρμόδιο υnοuργείο
την άμεση ενίσχυση των
ΚΕΠ με τουλάχιστον 1.000
άτομα έκτακτο ηροσωπικό.
καθς και την άμεση λήψη
μέτρων για την ασφάλεια του
Προσωηικού .
Ο μηχανισμός που συγκροτείη Περιφέρεια Πελοποννήσου
Η ανάπτυξη Περιφερειακού Προγράμματος (ΠΕΠ) 20-npoθεσμία υποβολής αιτήσεων οξιόπιστης καταγραφής της υφιστάμενης κατάστασης και των
τάσεων της αγοράς εργασίας σε
Στόχος της δράσης είναι η δι - δεξιότητες και επαγγέλματαδηλαδή την αντικειμενική Βάση
Πρόσκλησης Πou δημοσιοποί - στη σύσταση και λειτουργία του δυνάμωση της Περιφέρειας για την αnοτελεσματικότητα των
ησε η Περιφέρεια ΠελοΠοννή - Πιο Πάνω μηχανισμού ως επι - Πελοποννήσου , nροκειμένου Πολιτικν απασχόλησης και
του χειρησιακής μονάδας της Περι να διαθέτει τη δυνατότητα της επαγγελματικής κατάρτισης
συνέχεια σελ Β
μηχανισμού διάγνωσης των 2020.
αναγκν της αγοράς εργασίας
anοτελεί το αντικείμενο της τείται αnό το Ευρωηαϊκό Κοιnροϋπολογισμού 500.000 ευρ νωνικό Ταμείο [ΕΚΤΙ , αφορά οικητική και επιστημονική ενλήγει την Παρασκευή 29 ΟκτωΗ δράση, nou συγχρηματοδο - Βρίου 2021.
πλαίσιο
Περιφερειακού Επιχειρησιακού φέρειας Πελοποννήσου και η συστηματικής και επιστημονικά
Η Πρόταση του Οικολογικού Συνδέσμου Λακωνίας
α Ανάπλαση με βιοκλιματική μελέτη
Γα να αντιμετωπιστεί το αρνητικό ρεκόρ υψηλν θερμοκρασιν
Να συνοδευτεί το επικείμενο
έργο ανάπλασης της οδού Κ.
Παλαιολόγου με την εκπόνηση
Βιοκλιματικής μελέτης για το
συγκεκριμένο τμήμα , αλλά και
να ληφθεί μέριμνα για ανάλογο
aπράσινο- αποτύπωμα στο σύνολο της Σπάρτης , "στε να
Πάψει να αποτελεί θλιβερό na ράδειγμα Πρωτιάς στις ακραίες
θερινές θερμοκρασίες , αιτεί
ται με nαρέμβασή του ο Οικολογικός Σύνδεσμος Λακωνίας
Όπως εξηγούν ο ηρόεδρος
του Συνδέσμου Κυριάκος Μιχαλακάκος και ο γραμματέας
Ιωάννης Μητράκος , "εδ και
Πολλά χρόνια μας Προβληματί ζουν οι ακραίες υψηλές θερμοκρασίες στο κέντρο της
Πόλης μας, φαινόμενο το onoio
φέτος Παρουσιάζεται εντονότερο κάνοντας επιτακτική την
ανάγκη για σοβαρή Βιοκλιματική λύση του Προβλήματος .
συνέχεια οελ. 9
Στυλιανός
Μιχ. Πετρέας ,
(Ηθη και έθιμα
Β1lakonikOS.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
της Μάνηςν
της Γεωργία Κακούρου-Χρόνη
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα