Πρωτοσέλιδο Ο Λόγος:Recognized text:
Ο ΛΟΓΟΣ e
'agge lia
ΓΙΑ ΤΙΣ ΔΗΜΟΣΙΕΥΣΕΙΣ ΣΑΣ
logosnewOotenet.gr
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
www.e-aggelia.gr
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 10470-ΕΤΟΣ 37ο-ΤIΜΗ 16-ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΧΡΗΜΑΤΙΣΤΗΡΙΟ
ΣΤΟ "ΔΟΜΟ" ΤΗΣ ΜΥΚONΟΥ Η ΙΟΣ ΜΕΤΑ ΤΗΝ ΕΞΑΡΣΗ ΚΡΟΥΣΜΑΤΩΝ ΚΟΡΩΝΟΙΟΥ
Στις 879,99 μονάδες
Άνοδος 0,19%
ΚΜδυνος
ΤΡΙΜΕΡΗΣ ΣΥΝΟΔΟΣ
"Ελλάδα, Κύπρος
και Ιορδανία
έχουν εμβαθύνει
τη συνεργασία τους
ΨουκεΤου
Σελ. 3
ΠΟΙΟΙ ΩΦΕΛΟΥΝΤΑΙ
ΝΕΑ ΣΧΟΛΙΚΗ ΧΡΟΝΙΑ
Επιστροφή δασκάλων και καθηγητν
με πιστοποιητικό εμβολιασμού
η εργαστηριακό τεστ
"Αόρατος εκθρός
Με στόχο την ευαισθητοΠοίηση του κοινού
γύρω από τις 1ογενείς ηπατίτιδες , την ενημέ
ρωση για τους τρόπους μετάδοσης , πρόληΨης, έγκαιρης διάγνωσης και θεραπείας των
ατόμων Που έχουν προσύληθεί , αλλά και την
ευαισθητοποίηση των αρμόδιων φορέων για
την υλοποίηση δράσεων Που θα οδηγήσουν
στην εξάλειψη των σοβαρν αυτν λοιμξεων , εορτάζεται η 28η Ιουλίου Που έχει καθιε ρωθεί ως Παγκόσμια Ημέρα Ηπατίuδας . Ιδι αίτερα τm φετινή χρονιά , εν μέσω της Πανδημίας Covid 19.
ότι η ηΠατίuδα δεν μπορεί να Περιμένει και το
σοβαρό
λείται ούτε από τους ασθενείς αλλά ούτε και
από uς υπηρεσιες ακολουθεί να μαστ
1ογενής
Ζει εκατοντάδες εκατομμύρια ανθρπους
στον Πλανίτη και αποτελεί τεράστιο Πρόβλημα
δημόσιας υγείας .
Στην Ελλάδα, υπολογίεται ότ 200.000 άν θρωποι είναι φορείς της ηπατίτιδας Β και
80.000 άτομα της ηπατίτιδας C. Ιδιαίτερο
ννρισμα της χρόνιας ηnατiιδας είναι ο ασυμπωματικός χαρακτήρας της, με αποτέλεσμα
Πολλά από τα άτομα Που έχουν μολυνθεί να
μην το yνωρίζουν.
Ο εμβολιασμός έναντ της ηmaταδας Β έχει
συμπεριληφθεί στο Εθνικό Πρόγραμμα Εμβολιασμού της χρας μας και είναι ο μόνος απoτελεσματικός τρόπος για την πρόληψη της νο σου και των επιπλοκν τς. Εππλέον, η χρή
ση συνδυασμού αντι-ικν φαρμάκων έχει
συμβάλει
νευοm ς α οτην αντιμετπιση της 10H ηπατίιδα C είναι σήμερα ιάσιμη, δεδομνου ότι τα τελευταία χρόνια τα νέας γενιάς
φάρμακα άλλαξαν ριζικά το τοπίο στη θερα
Πεία των ασθενν με χρόνια ηΠατίnδα C. Τα
νέα φάρμακα, χορηγούνται ως δισκία , έχουν
ισχυρή ανη-ική δράση και αυξάνουν το Ποσο στό ανταπόκρισης ση θεραπεία με ταυτόχρο νη μείωση της διάρκειάς της .
Όλη η ρύθμιση
για τα χρέη
της πανδημίας
Σελ. 4
ΕΝΑΣ ΑΠΟ ΤΟΥΣ 10 ΜΕΓΑΛΥΤΕΡΟΥΣ ΣΕ ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΤΩΝ ΤΕΛΕΥΤΑΙΩΝ 35 ΕΤΩΝ
Σελ. 5
είναι
μια ευκαιρία να τονιστεί
νοσημα δεν
Πρέπει να Παραμ
ΔΙΩΞΗ ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΕΓΚΛΗΜΑΤΟΣ
αναφέρει ο ΕΟΔΥ.
"Καμπανάκι"
για παραβίαση
λογαριασμν
στα μέσα κοινωνικής
δικτύωσης
λογω Του καυσνα
Σελ. 8
Σελ. 2
Ο λογικός