Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

30oC, 15:00

39oC, 21:00

€0.80

34oC - Υγρασία 17%-50% - Άνεμοι: ΒΔ-ΝΔ 1-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:36 - Δύση ηλίου: 20:56

ËåöôÜ õðÜñ÷ïõí áëëÜ...

Οι υποσχέσεις και εξαγγελίες κατεύθυνσης δημοσίων πόρων στην υποδομή και
στο πλαίσιο εμβληματικών επωνύμων προγραμμάτων, δημιουργούν αρχικώς μιαν
ευφορία. Όσα λεφτά όμως και να πιστωθούν στους κερκυραϊκούς λογαριασμούς, ελέω πανδημίας, με τον τρόπο που δουλεύει το Δημόσιο, αποτέλεσμα διαφορετικό από το σύνηθες, δύσκολα θα υπάρξει. Η πεποίθηση αυτή εδράζεται στην εμπειρία από τα αποτελέσματα δεκαετιών. Από τότε δηλ. που η Ελλάδα και η Κέρκυρα «τρέχουν» ευρωπαϊκά προγράμματα. Κατά κανόνα κοστίζουν περισσότερο και αποδίδουν λιγότερο και χειρότερο έργο. Λόγω της λειτουργικής κατάστασης των Φορέων και ενώ ουδέποτε αμφισβητήθηκαν οι καλές προθέσεις, το αποτέλεσμα είναι λίγο και κακό. 3»

Πέμπτη 29 Ιουλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5402

ΜΕΤΑ ΤΗ ΣΕΖΟΝ ΑΡΧΙΖΟΥΝ ΤΑ ΕΡΓΑ ΣΤΑ ΑΛΣΗ ΓΑΡΙΤΣΑΣ & ΑΝΕΜΟΜΥΛΟΥ

Ôï Öèéíüðùñï ïé ôóÜðåò

Í.Êáëüãåñïò: ÌÝóá
óôïí ÓåðôÝìâñéï
ï ïñéóôéêüò áíÜäï÷ïò
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Μέσα στο φθινόπωρο- εκτός απροόπτου- αναμένεται να ξεκινήσουν οι εργασίες για την ανάπλαση του Άλσους Γαρίτσας- Ανεμόμυλου,
ένα έργο το οποίο θα αναμορφώσει με ουσιαστικές παρεμβάσεις τον χώρο, συμβάλλοντας στην ποιότητα ζωής,
στην ελκυστικότητα της πόλης
και στην αειφόρο ανάπτυξη.
ΣΕΛΙΔΑ

4,8 ÷éë. ãéá
åñãáóßåò
êáèáñéóìïý
ôùí ãêñÜöéôé
óôçí ðüëç 8»

5»

Σταδιακά οι δυσκολότερες παρεμβάσεις ώστε να μην εμποδίζεται η λειτουργία των καταστημάτων. Ζητείται η συνεργασία των επιχειρήσεων. 5»

ÐåñéöÝñåéá Éïíßùí ÍÞóùí: «Óå Üëëïõò ðñÝðåé íá
áíáæçôÞóåôå åõèýíåò ãéá ôï ËáæáñÝôï ê. ÓáñëÞ» 7»

Äýï ðëïßá ôïõ Ðïëåìéêïý Íáõôéêïý óôï ëéìÜíé

ΣΕΛΙΔΕΣ

8&10»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα