Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5026 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΕΜΠΤΗ 29 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Πρωτόγνωρα φαινόμενα…
• Συμβαίνουν στην φύση την τελευταία διετία, ενώ ο καύσωνας δεν σχετίζεται με τις σεισμικές δονήσεις, κάνει
λόγο ο Καρδιτσιώτης καθηγητής Ευθύμης Λέκκας και τονίζει την ανάγκη
προσαρμογής στις εξελισσόμενες διαδικασίες της Κλιματικής Κρίσης...
• Με λίγα λόγια, θα κληθούμε να διαχειριστούμε πολλαπλές κρίσεις που θα
ξεσπούν παράλληλα.
• Ποια είναι τα αίτια και ποιες οι συνέπειες; Με ποιους τρόπους μπορούμε
να αντιμετωπίσουμε τις ακραίες καιρικές συνθήκες; Και ποιες οι επιπτώσεις
της πανδημίας στο περιβάλλον;
Απαντά ο καθηγητής Δυναμικής Τεκτονικής, Εφαρμοσμένης Γεωλογίας και
Διαχείρισης Φυσικών Καταστροφών,
Ευθύμης Λέκκας.

Koινωνια

Περιφερεια

Ισχυρά αποτελέσματα της ΕΔΑ ΘΕΣΣ
για το α’ εξάμηνο του
2021

Χρηματοδότηση ιδιωτικών
συνδέσεων αποχέτευσης
σε Συκούριο και Νίκαια
από το ΕΣΠΑ 2014-2020
της Περιφέρειας Θεσσαλίας

s

Óåë. 13

Αναβαθμίζεται ενεργειακά το Λύκειο Αργαλαστής

• 20 εκ ευρώ
από την Περιφέρεια για
την ενεργειακή αναβάθμιση
ενεργοβόρων
κτιρίων…

s

Óåë. 6 -7

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

s

Óåë. 9

s

Óåë. 4-5