Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Διάσωση πεζοπόρων
από δυσπρόσιτη περιοχή
στον Χάρακα > σελ.7
Διαμαρτυρία υγειονομικν Αποκλείστηε
του Νοσοκομείου Σπάρτης
για τον εμβολιασμό > σελ.8
| από τους Ολυμπιακούς
η Μ. Σάκκαρη > σελ 15
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Τετόρτη 28 Ιουλίου 2021 Ετος 26ο1 Αριθμός 61701 Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ: 2731081253 Fax 2731081250. [email protected] . www.lakonikos.gr
Στα μέσα Αυγούστου η έναρξη των εργασιν για το Open Mally
Σήμερα Τετάρτη
Πολύ υψηλός
κίνδυνος
για Πυρκαγιά
στη Λακωνία
Η Σπάρτη επενδύει
στο ανοιχτό κέντρο εμπορίου
Πολύ υψηλός κίνδυνος
Πυρκαγιάς ίκατηγορία κινδύνου 4- nορτοκαλί χρμα)
για όλους τους δήμους της
ΠΕ Λακωνίας προβλέπετοι
για σήμερα Τετάρτη 28/7 .
σύμφωνα με τον Χάρτη ΠρόΒλεψης Κινδύνου Πυρκαγιάς
nou εκδίδει η Γενική Γρα ματεία Πολιτικής Προστασίας
του Υnουργείου Προστοσίας
του Πολίτη.
Δεδομένης του αυξημένου
επιπέδου κινδύνου , η Ε.
Λακωνίας συνιστά στους noλίτες να είναι ιδιαίτερα Πρo σεκτικοί , να nαίρνουν μέτα
αυτοηροστασίας και να αnoφεύγουν ενέργειες στην
ύπαιθρο. Εφιστά ιδιαιτέρως
Στόχος η απΟπεράτωση του έργου εντός εννέα μηνν
Σε τροχιά υλοηοησης εισέρχε- τον Εμπορικό Σύλλογο Σπάρτης τον δήμαρχο Πέτρο Δούκα και αναπτυξιακού σχεδίου, Βα μεταται εντός Αυγούστου το έργο οι εργασίες για την κατασκευή
Ανάπλαση
την ηροσοχή σε αγρότες
κτηνοτρόφους , μελισσοκότην ανάδοχο τεχνική εταιρεία .
Βληθεί μακροχρόνια η συνολική
Το σκεπικό είναι το -λίφτινγκ εικόνα της Σπάρτης θα αυξηθεί
η ελκυστικότητα και επισκεψικοινοχρήστων του 1ου υπέργου για τον "Εκ
μους και σε όσους απασχοχρων ανοικτού κέντρου Εμπο - συγχρονισμό και αναβάθμιση στην εμπορική Βιτρίνα - της
ρίου ΣΠάρτης "Οpen Mall, nou δημόσιων υποδομν , Προ - Πόλης να συμβάλλει στην ενί - μότητά της , εν οι θετικές επιαναμένεται να αλλάξει ριζικά το υπολογισμού 911.000 ευρ , σχυση της ανταγωνιστικότητας πτσεις για την τonική κοινωνία
εμπορικό κέντρο της λακωνικής αναμένεται να ξεκινήσουν περί της τοπικής οικονομίας και στην
Πρωτεύουσας , συνδυαζόμενο τα μέσα του επόμενου μήνα με εξωστρέφεια των επιχειρn- ορατές , Η δράση στοχεύει στην
με την ανάπλαση της οδού Κ
Παλαιολόγου nou έχει ήδη δρο - του συνολικού έργου να προσ- Βαση
μολογηθεί.
ΌΠως αναφέρθηκε την Τρίτη μηνν , Η σύμβαση του υποέρ- την καινοτομία και τη δημιουρ- περιοχής σε Πολιτιστικούς και
27/7 σε κοινή συνέντευξη γου υπεγράφη τις Πρτες ημέ - γία Βισιμων θέσεων απασχό- τουριστικούς πόρους
Τύπου του Δήμου Σπάρτης με ρες του τρέχοντος Ιουλίου από λησης Με την υλοnοίηση του
λούνται στην ύπαιθρο να
anoφύγοuν ενέργειες nou
μnορούν
να ηροκαλέοουν
και οικονομία θα είναι άμεσα
Πυρκαγιά από αμέλεια
Ακόμα , οι nολίτες καλούνται
να τηρούν τις αnαγορευτικές
διατάξεις κυκλοφορίας οxn
μάτων σε δασικές ηεριοχές
κατά τις ημέρες υψηλού κινδύνου
χρονικό ορίζοντα ολοκλήρωσης σεων , σηματοδοτντας τη μετά- ενίσχυση της μικρής και μεΠοιoτική σαίας επιχειρηματικότητας και
διορίζεται σε διάστημα εννέα επιχειρημοτικότητο , με αχμή την ανάδειξη της δυναμικής της
συνέχεια σελ 9
για εκδήλωση Πυρκανιν.
α Καμπανάκιν Τρικείλη
για το νερό στον Δ. Μονεμβασίας
Από την πλευρά του οΔ.
Σπόρτης επισημαίνει Πως
Βρίσκεται σε ουξημένη ετοι μότητα nολιτικής Προστασίας
Προκειμένου να αντιμετωπ
σει άμεσα α
τις αρμόδιες υnnρεσίες
τυχόν συμβάντα nuρκαγιν.
Σε περίπτωση Πou αντιληφθούν nυρκαγιά , οι Πολίτες
Παρακαλούνται να ειδοηο ήσουν αμέσως την ΠυροοΒεστική Υnnρεσία στον
συνεργασία με
Η σύσταση για εξοικονόμηση και αποφυγή σπατάλης
Έκκληση στους κατοίκους κι ημέρες καύσωνα nou ακολου- nανάκι. για τον κίνδυνο λειψυ- ζουμε για μια ακόμη φορά την
επισκέπτες του Δ Μονεμβασίος θούν , απευθύνει ο δήμαρχος Μο - δρίας στην περιοχή, δηλνει nως ανάγκη για εξοικονόμηση νερού
να ηροχωρούν σε ορθολογική νεμβασίας κ . Ηρακλής Τριχελης τις επόμενες ημέρες Προβλέπε - και την εξάλειψη της σπατάλης
διαχείριση και κατανάλωση
νερού .
άσκοηη σηστάλη, ειδικά κατά τις στο ΠαρελΒόν έκει κρούσει καμ - δοκιμόσει τις αντοχές μας ΤονίΟ επικεφαλής της Δημοτικής ται ισχυρός καύσωνας και με με - nou naρaτηρείται σε όλες σκεδόν
απoφεύγοντας την Αρχής , ο onοίος επανειλημμένα γάλη διάρκεια , ο onοίος θα τις Κοινότητες .
αριθμό 199.
Β1lakonikOs.gr
Ελληνισμός
χωρίς ταυτότητα
του Χρήστου Πανναρά
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
> σελ 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα