Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Τετάρτη 28.07.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 2310-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 Ε- Ετος: 29ο-Αρ Φύλου: 7656
29 χρόνια
ΠΑΝΛΛΗΝΙΑ Εμπαιγμός και Προσβολή η αυξηση 29% του καττατου μισθού
Ξενογιαννακοπούλου:
Βορείου Ελλάδος
Πέντε μελέτες
στο Οικονομικό ΔΛΕΑΤΙΟ
Τi ερλαμβάνει το 530 τεύχος
κανΤου Οικονομικού Δελτίου της ΤΕ
Κυκλοφόρησε το 530 τεύος (Ιούλος 2021) του Οικονομικού AsλΤου της Τράπεζας της
Ελλάδος, Οι μελέτες που δημοσιεύοντα στο Οικογομιό Δελτίο απηχούν, όπως πάντοτ,
Τς απόψες τον συγγραφέων κα δχι κατ' ανάγκην της Τράπεζας Της Ελλάδος,Στο 530
τεύχος δημοσεύονται ο εής πέτε μελέτες Δημήτρης Μολαρόπουλος, Δημήτρης Παταγεωργίου, Μελίνα Βασαρδάνη και Ευαγγελία Βουρβαχάκη: "Η επιδραση του Hηχανισμού
Ανάκαμψης και Αθεκτικότητας στην ελληνική οικοΥομα"
Η μλέτη ετιμά Τις δυνητικές
οικονομικές επιδράσεις στην
ελληνική οικονομία των δαπανν
και των διαρθρωτικν μεταρρ
υθμίσεων , Που αναμένετα να
χρηματοδοτηθούν μέσω επιχορηγήσεων και δανείων από τον ευρ
ωπακό Μηχανσμό Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας, με τη χρήση
του Δυναμικού Στοχαστικού
Ετιχρυτά ο ΕΒΕ Τγουξιρη του καπότητου μυθού κατά 20
<Το ΔΣ του ΕΒΕΠ επικροτεί τη συμβολική καλοπληρωμένη εργασία . Μια μικρή, αλλά
και ρεαλιστική αύξηση του καττατου σταδιακή και σταθερή αύξηση δεν θέτει
μισθού κατά 2%, σύμφωνα με τα επίπεδα
του ετήσιου πληθωρισμούν, σημεινει ο
Βασίλης Κορκίδης σε δήλωσή του.
<Η απόφαση του Πρωθυπουργού σημα-εργασίας . Δεί δέ χρημάτων , και άνευ
τοδοτεί τις μελλοντικές προθέσεις της
κυβέρνησης για αξιοπρεπείς μισθούς και
σε κίνδυνο την υφιστάμενη απασχόληση,
δεν προβληματίζει τις επιχειρήσεις και δεν
Περιορίζει τη δημιουργία νέων θέσεων
τούτων ούδέν έστι γενέσθαι τν δεόν
των, έλεγε ο Δημοσθένης.
Ο Πρόεδρος της μισθού
20%, δήλωσε:
κατά εργαζομ ένους, αύξηση
του εισφορν .
Και βεβαίως , οι
επίσης μία μικρή μισθού θα Πρέ - επιχειρήσεις, για
να μπορέσουν
να κρατηθούν
στη ζωή εξαιτίας
και των τεράΚΕΕ
επιφέρει καττατου
ΕΒEΑ κ. Κωνσταντίνος Μίχαλος, ερωτηθείς <Η
Πει να συνοδευτεί από μεισεις
φορολογικν συντελεστν
επιβάρυνση στο
απόφαση σύνολο
Πλήγωσε
την Hermes
το lockdown
δημοσιο- αυτή αποτελεί επιχειρήσεων.
γράφους για τις τη χρυσή τομή
σημερινές ανακοινσεις του
πρωθυπουργούκαθς
για αύξηση του
καττατου δανάσες στους
Θεωρούμε ότι
για την κοινωνική
στιων
οικονοσυνοχή, για να υπάρξει επιχειρήσεων μικν
δίνει απόλυτη ισορρπροβκαι μεισεις των λημάτων.
έστω και μικρές οπία, η απόφα -εργοδοτικν
ση αυτή για ασφαλιστικν
Created by Universal Document Converter