Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

30oC, 15:00

38oC, 21:00

€0.80

32oC - Υγρασία 22%-67% - Άνεμοι: Β-ΒA 1-2μπ. Ανατολή ηλίου: 06:35 - Δύση ηλίου: 20:57

Èñýëïé êáé ðáñáäüóåéò ãéá ôá óêïõðßäéá óôçí ÊÝñêõñá êáé áëëïý

Ê

αθώς απολογίζεται η δραστηριότητα του ΣΥΔΙΣΑ, προκειμένου να παραδοθεί η περιουσία του και η σκυτάλη στον ΦοΔΣΑ, ο νους κατατρύχεται από τις αναμνήσεις, τις σχετικές με την κερκυραϊκή εποποιία περί σκουπιδιών. Εν αρχή ει η απαίτηση αυτοδιαχείρισης, που αντιμετωπίζει εχθρικά εκ προοιμίου κάθε υποψία ιδιωτικής εμπλοκής ενώ αιτείται και η χειραφέτηση της Αυτοδιοίκησης από το κράτος. Παρά ταύτα, εδώ και καιρό ένα μέρος της αποκομιδής γίνεται από εργολάβο ενώ και
η εμπλοκή των ιδιωτών, όλα αυτά τα χρόνια, στους διαρκείς και αιώνιους «περιπάτους» των σκουπιδιών ανά τας οδούς και τας ρύμας, εκτός από αδιαμφισβήτητη, αποδεικνύεται δαπανηρή και οπωσδήποτε σπάταλη. Κάπως έτσι το σύνθημα «κάτω το βρωμόχερά σας κλπ» κατάντησε οπωσδήποτε ανίσχυρο αν όχι υποκριτικό και αφελές. 3»

Τετάρτη 28 Ιουλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5401

ΜΕΛΕΤΗ ΓΙΑ ΤΗ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗ ΤΟΥ ΚΥΚΛΟΦΟΡΙΑΚΟΥ ΣΤΗΝ ΠΟΛΗ

Êáëþò ôçíå êé áò Üñãçóå

ÕðïãñÜöçêå ç óýìâáóç
ãéá ôçí åêðüíçóç ìåëÝôçò
áðü ôçí äÞìáñ÷ï êáé
ôïí áíÜäï÷ï ôïõ Ýñãïõ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Το “κλειδί” για
τον στρατηγικό σχεδιασμό του
κυκλοφοριακού και την διαχείρισή του στην πόλη της Κέρκυρας με επίκεντρο την βελτίωση της προσβασιμότητας και
την παροχή υψηλής ποιότητας
μεταφορών με έμφαση το περπάτημα, το ποδήλατο και τη
δημόσια συγκοινωνία, αποκτά
ο Δήμος Κεντρικής Κέρκυρας
και Διαποντίων Νήσων.
ΣΕΛΙΔΑ

5»

ÅêäÞëùóç ìíÞìçò
êáé ôéìÞò ãéá
ôïõò Êåñêõñáßïõò
ðïõ áãùíßóôçêáí
óôçí Êýðñï 3»

Η εξάλειψη αυτών των εικόνων δεν είναι μόνον ζήτημα αισθητικής αλλά κυρίως λειτουργικότητας της πόλης και αποτροπής νευρολογικών παθήσεων για κατοίκους και επισκέπτες!

¼ëá ôá ôåëåõôáßá íÝá ãéá ôéò
Åíôïðßóôçêå ôï óêÜöïò
ìåôáãñáöÝò óôï ôïðéêü ðïäüóöáéñï ðïõ ñýðáíå ôç èÜëáóóá
óôç Ãáñßôóá 9»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα