Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
ΤΡΙΤΗ 27ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
AΡ. ΦΥΛΛΟΥ 27835
www.dimoprasion. gr
email :[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
Συμβολική αύξηση του
καττατου μισθού
Μετά από δύο
χρόνια ανοίγει ο
δρόμος για την
καταβολή
μερισμάτων από
τις τράπεζες
Αίρεται η απαγόρευση καταβολής με
ρίσματος από τις τράπεζες από το τέλος
Σεπτεμβρίου. Οι τελικές αποφάσεις θα
ληφθούν από τις διοικήσεις των τραπεζν σε συνεργασία με τους επόπτες, οι οποίοι θα συνεκτιμήσουν τα αποτελέσματα των stress tests ( τέστ αντοχής ) των πιστωτικν ιδρυμάτων τα οποία θα αναΤο Υπουργικό Συμβούλιο ενέχρινε σήμερα (σ.σ. Δευτέρα) την αύξηση του καττατου μισθού κατά 2% από 1ης Ιανουαρίου 2022 , από τα 650 ευρ που είναι
σήμερα, στα 663 ευρ το μήνα , ή 773,5
ευρ αν συνυπολογισθεί το γεγονός ότι
καταβάλλονται 14 μισθοί το χρόνο. Η α.πόφαση ελήφθη ύστερα από την ολοκλή ρωση της διαβούλευσης στην οποία συμ.
μετείχαν οι χοινωνικοί εταίροι , ερευνητικοί- επιστη μονικοί φο0 είς και η Τράπε
ζα της Ελλάδος . Οι συζητήσεις έγιναν με
βάση τις αντοχές της οικονομίας και
των επιχειρήσεων αλλά και τη διεθνή συΑ
Πρωτογενές
έλλειμμα: Τα
Πήγαμε καλύτερα
αn' όσο
φοβόμασταν
<Η ελληνική οικονομία βίωσε βαθιά ύφεση εξαιτίας των επιπτσεων της πανδημίας , η οποία ήρθε σε συνέχεια της οι κονομικής χρίσης, Μέλημα της κυβέρνησης
με την απόφαση για την αύξηση του καττατου μισθού κατά 2% από 1ης Ιανουαρί ου του 2022, αλλά και με τη
μείωση φόρων και ασφαλιστι
ΣΕΤΑ 3
Nord Stream 2: Ο αγωγός των ανατροπν-Ποιοι
Πολέμησαν την κατασκευή του
παρουσίασε ο προϋπολογισμός το εξάμηνο Ιανουάριος-Ιούνιος 2021, έναντι στοχου για πρωτογενές έλλειμμα 9,919 δισ.
ευρ . Το αντίστοιχο εξάμηνο πέρυσι είχε
σημειωθεί πρωτογενές έλλειμμα 6,101
δισ. ευρ .
Αυτό προχύπτει από τα στοιχεία για
την πορεία του χρατικού
προϋπολογισμού που δόθηΤα πλεονεκτήματα για την Ευρπη
Από την πλευρά της , η Μόσχα έχει επανειλημμένα ζητήσει να σταματήσει να αναφέρεται ο αγωγός στο πλαίσιο οποιασδήποτε πολιτικοποίησης, χαθς είναι ένα
εμπορικό έργο ευεργετικό τόσο για τη Ρωσία όσο χαι για την ΕΕ.
Ο αγωγός των ανατροπν
Nord Stre am 2: Ο αγωγός που αλλάζει
τα δεδομένα στην Ευρ πη ,
σύμφωνα με προσεγγίσεις α- ΕTE3
ναλυτν που κάθε άλλο παρά
Το έργο του Nord Stre am 2 προβλέπει
την κατασκευή δύο σειρν αγωγού φυσι .
κού αερίου με συνολική χωρητικότητα 55
δισεκατομμυρίων κυβικν μέτρων φυσι
κού αερίου από τις ρωσικές ακτές-μέσω
της Βαλτικής Θάλασσας- στη Γερμανία.
Ο αγωγός Nord Stre am 2 ακολουθεί
σχεδόν πλήρως τη διαδρομή του υπάρχοντος αγωγού φυσικού αερίου Nord Stream
χαι έχει σχεδιαστεί με χωρητικότητα 55
δισεκατομμυρίων χυβικν μέτρων φυσι
χού αερίου ετησίως .
Αποτελεί πολυεθνική χοινοπραξία και
έχει βρεθεί στο στόχαστρο αμερικανικν
χυρσεων , καθς οι HΠΑ τον θεωρούν απειλή για την ενεργειακή ασφάλεια της
Ευρπης χαι της Ουκρανίας .
Η Ουάσινγκτον έχει επιβάλει χυρσεις
στον αγωγό φυσικού αερίου τέσσερις φορές. Στους αντιπάλους του έργου συμπεριλαμβάνονται επίσης Πολωνία και Ουκρα
νία υπό τον φόβο ότι θα χάσουν τον έλεγχο της διακίνησης φυσικού αερίου στην
Ευρτ .
Το μήκος του Nord Stream 2 είναι 2.460
χιλιόμετρα.
Η κατασκευή του ξεκίνη σε το 2018 και
το 2019 επιβλήθηκαν οι πρτες κυρσεις
κατά των εργολάβων που τοποθετούν σωλήνες .
Το 2020 ήρθαν οι δεύτερες κυρσεις
ΕΚΠΑ: Τα εμβόλια
της COVID- 1 9
μένουν στο σμα
για μερικές
ημέρες
κατά των εταιρειν που εκουγχρονίζουν
πλοία, εν στις 19 Ιανουαρίου 2021 κατά
των ασφαλιστικν εταιρειν και εταιρειν πιστοποίησης.
Την ίδια μέρα επιβλήθηκαν οι τέταρτες
κυρσεις χατά του ρωσικού πλοίου Φορτούνα> που τοποθετεί σωλήνες και του ι διοκτήτη του.
Παρά τους περιορισμούς , το 98 % του αγωγού είναι έτομο
Απρόσμενη πτση του επιχειρηματικού
κλίματος στη Γερμανία τον Ιούλιο
Τα εμβόλια έναντι της COVID-19 δεν
μπορούν να αλλάξουν τα γονίδιά μας και
δεν μένουν στο σμα μας για περισσότερ0 από μερικές ημέρες , αναφέρουν οι Καθηγητές της Θεραπευτικής Κλινικής της
Ιατρικής Σχολής του Εθνικού και Καποδιστριακού Πανεπιστημίου Αθηνν , Ευστάθιος Καστρίτης και Θάνος Δημόπουλος ( Πρύτανης ΕΚΠΑ) , δίνοντας απά ντηση στον αβάσι μο φόβον ότι αυτά τα
νέα εμβόλια κδεν είναι πραγματικά εμβ λια, αλλά ότι θα αλλάξουν κάπως τα γ0νίδια μας ή θα εισαχθούν στο DNA των
χυττάρων μαςν .
Είναι αρκετά συχνό , αναφέρουν οι δύο
Καθηγητές, ειδικά στα μέσα κοινωνικά διχτύωσης να αναφέρεται ότι καυτά τα εμ βόλια είναι ένα είδος γον διακής θεραπείας, και αν και ΣΕΝΔ 2
Ο δείκτης επιχειρηματικού κλίματος
στη Γερμανία σημείωσε απρόσμενα πτ ση τον Ιούλιο καθς διατηρούνται οι ανησυχίες για τις εφοδιαστικές αλυσίδες
και αυξάνονται τα κρούσματα κορονοϊού,
σύμφωνα με έρευνα του ινστιτούτου Ifo,
στην πρτη μείωση από τον Ιανουάριο.
Σύμφωνα με τα στοιχεία που δημο σιοΤουήθηκαν , ο δείκτης επιχειρηματικού
κλίματος του Ifo υποχρησε στις 100,8 μο!
νάδες από την αναθεωρημένη τιμή των
101,7 του Ιουνίου . Αναλυτές σε έρευνα
του Reuters ανέμεναν ο δείκτης να δια!
μορφωθεί στις 102,1 μονάδες .
Οι εταιρίες είχαν μια ελαφρς καλύτε
ρη αξιολόγηση της τρέχουσας τους χατά
στασης αλλά η αισιοδοξία για Α
τους επόμενους μήνες υποχw.dimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα