Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Πώς θα μπαίνουν τα λουκέτα
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ Μπιο
9υ 771234 5671 26
Τρίτη 27 Ιουλίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
Οικο ΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙ ΧΕΙΡΗΜΑΤΙ ΚΗ ΕΦΗΜΕ ΡΙΔΑ
Έτος : 970 Αριθμός φύλλου: 27.577
Πς θα μπαίνουν τα λουκέτα
Απόφαση της ΑΑΔΕ καθορίζει τις διαδικασίες εφαρμογής των μέτρων αναστολής λειτουργίας καταστημάτων
Πανδημα
Αυξήθηκε η θετικότητα
Πάνω από το 4%
Vοντας ακόμη και στο σημείο να απειλήσουν ή
και να ασκήσουν βία σε βάρος των φοροελεγκτν , τριν αποδείξεων για να κλείσει για 96 ρες,
Με διαδικασίες στις οΠοίες εμπλέκονται οι φο
ρολογικές και αστυνομικές αρχές της χρας θα
εφαρμόζεται το μέτρο της αναστολής λειτουργίας Μενέα απόφαση του διοικηή της ΑΑΔΕ Γ. Πιισιλή
καταστημάτων και άλλων επαγγελματικν εγκα
ταστάσεων επιχειρήσεων στις περιπτσεις κατά κατάστασης θα αναστέλλεται για 48 ρες εφόσον λειτουργίας επαγγελματικής εγκατάστασης επτις οΠοίες μετά τη διενέργεια επιτόΠιων φορο λογικν ελέγχων θα διαπιστνεται η μη έκδοση
μεγάλου αριθμού αποδείξεων ή η απoκρυψn
συναλλαγν άνω των 500 ευρ , καθς επίσης για τα οποία δεν εκδόθηκαν Παραστατικά Πκαι σε Περιπτσεις Που οι υπεύθυνοι των επ χειρήσεων παρεμποδίζουν τους ελέγχους, φθά - δόθηκαν , αντίστοιχα , υπερβαίνει τα 500 ευρ . γικν ηλεκτρονικν μηχανισμν. σελ .5
Σε περίπτωση υποτροπής, αρκεί η μη έκδοση
εν σε κάθε νέα Περίπτωση νέας υποτροπής θα
ορίζεται ότιnλειτουργία της επαγγελματικής εγ κλείνει για 10 μέρες. Ο χρόνος της αναστολής
<Πράσινο φωςν δόθηκε από την Εθνική
Επιτροπή Εμβολιασμν για τον εμβολιασμό των
εφήβων 12-15 ετν . Ο εμβολιασμός θα είναι
Προαιρετικός Σύμφωνα με την πρόεδρο της
Εθνικής ΕΠτροπής Εμβολιασμν Μαρία Θεοδω ρίδου, δεν έχουμε τελεισει με την Πανδημία και
αυτό το καλοκαίρι δεν θα είναι ανέμελο. σελ 6
διαπιστνεται η μη έκδοση ή η ανακριβής έκδοση χείρησης θα κυμαίνεται από 1 μήνα έως και 3
περισσότερων από 10 Παραστατικν Πλησης
ήεφόσον η καθαρή αξία των αγαθν ή υπηρεσιν βία κατά των ελεγκτν , εν διάρκειας από 3
έτη όταν παρεμποδίζεται ο έλεγχος ή ασκείται
μήνες μέχρι 2 χρόνια θα είναι οι Ποινές στις Πε
ριπτσεις διαπίστωσης πειραγμένωνν φορολο
λησης ή n αποκρυβείσα αξία επ' αυτν Που εκ
Ποινικός Κδικας
Αυστηροποίηση ποινν
Προωθεί η κυβέρνηση
Και οι Προσωπικές
εταιρείες στο ΓΕΜΗ
Σε αυστηροποίηση των Ποινν του Ποινικού
Κδικα για σειρά εγκλημάτων , καθς και σε
περιορισμό των δυνατοτήτων απόλυσης κρα τουμένων υπό όρους Προχωρά η κυβέρνηση,
όΠως ανακοίνωσε χθες ο πρωθυπουργός
Κυριάκος Μητσοτάκης κατά τη συνεδρίαση
του Υπουργικού Συμβουλίου. σελ . 16
Δημοσίευση οικονομικόν καταστάσεων
Την υποχρέωση δημοσίευσης Οι προωθούμενες αυτές Παρεμ
στο Γενικό Εμπορικό Μητρο βάσεις, καθς και μια σειρά άλ
( ΓΕΜΗ) των οικονομικν κατα στάσεων όλων των Προσωπικν
εταιρειν (ομόρρυθμων και ετε
ρόρρυθμων) εξετάζει το υπουρ
γείο Ανάπτυξης και Επενδύσε
ων, σε μια Προσπάθεια διεύρυνσης του αριθμού των επ χειρήσεων για τις οΠοίες για Συμβούλιο. Οι ρυθμίσεις αυτές
λόγους διαφάνειας θα Πρέπει αναμένονται να τεθούν σύντομα
να υπάρχει δημοσίευση των οικονομικν τους στοιχείων . Παράλληλα, στο Πλαίσιο ενσωμά
τωσης της κοινοτικής οδηγίας αίονομοθέτημα είτε ως δύο ξε
2019/1151 , το υπουργείο Προ χωριστά, καθς επείγει η ενοω
γραμματίζει να Προχωρήσει στη μάτωση της οδηγίας 2019/1151,
δημιουργία μητρου ακατάλ
ληλων ΠροσΠων (διευθυντν) μογή από την 1η Αυγούστου
για τη διακείριση μιας εταιρείας.
λων μέτρων για τη διευκόλυνσης
της ίδρυσης και λειτουργίας των
επιχειρήσεων και τον εκουγ
χρονισμό του ΓΕΜΗ Παρουσιάστηκαν χθες από τον υπουργό
Ανάπτυξης και Επενδύσεων
Άδωνι Γεωργιάδη στο Υπουργικό
Τυνησία
Ημέρες αραβικής άνοιξηςν
κλονίζουν τη χρα
Στη δίνη της σοβαρότερης Πολιτικής και οικονομικής κρίσης μετά την καραβική άνοιξην
βυθίζεται n Τυνησία. 0 Πρόεδρος της χρας
Καις Σαγιέντ έπαψε την κυβέρνηση και Πάγωσε
το κοινοβούλιο με τη βοήθεια του στρατού, σε
μια κίνηση την οΠοίa τα κυριότερα κόμματα ,
συμπεριλαμβανομένων των ισλαμιστν, χαρακτήρισαν Πραξικόπημα. σελ . 15
σε δημόσια διαβούλευση και
με την ολοκλήρωσή της να κατατεθούν στη Βουλή, είτε ως εν Τι περιμένουν οι αγορές από τη Federal Reserve
Ο δίδυμος ηληθωρισμός στις ΗΠΑ τρέχει Παράλληλα με τη μετάλλαξη Δέλτα, η αναζωπύρωση της Πανδημίας επιβραδύνει την οικονομική ανάκαμψη και η διαταραχή στην Παγκόσμια
εφοδιαστική αλυσίδα εντείνει την πίεση στο μέτωΠο των τιμν : Αυτό είναι το μίγμα των Προκλήσεων Που καλείται να αντιμετωπίσει η Fed στη συνεδρίασή της σήμερα και αύριο. σελ . 14
Που θα Πρέπει να τεθεί σε εφαρ
Erma First
2021. σελ . 7
ΕΞΑΓΟΡΑ ΕΤΑΙΡΕΙΩΝ
ΣΕ ΑΜΕΡΙΚΗ ΚΑΙ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ημερν
ηεκταμίευση
Προκαταβολής μισθούαπό 1/122
Αύξηση 2%
του καττατου
Σuην ευθεία
Συμμετοχές 5G A.Ε.
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΜΕΤΗΝΟΚΙΑ HELLAS
για τηνέα
φάση του
Εξοικονομν
ΣΕΣΜΑ
ΕΚΤΙΝΑΞΗ ΤΟΥ ΒΑΡΟΜΕΤΡΟΥ
GRe+1 ΣτΟ 52,9%
Ταμείο Ανάκαμψης
ΚΣυνετή επιλογή) είΠε ο υπ. Εργασίας
Με άσκηση ισορροπίας σε τεντωμένο σχοινί έμοιαζε
η επιλογή του Ποσοστού αύξησης του καττατου μ
σθού για τουπουργείο Εργασίας. Από τη μία πλευρά , Προϋπολογισμός
ηανάγκη στήριξης των χαμηλν εισοδημάτων έπειτα
από μια δεκαετή κρίση και ύστερα από μια διετία Ίρα
Πανδημίας. Από ην άλλη, η ΠροσΠάθεια για να επ
βισουν οι επιειρήσεις. Με αυτά τα δεδομένα, κρέ
θηκε από τον υπ. Εργασίας Κωστή Χατζηδάκη ως
συνετή η επιλογή της αύξησης, από 1.1.2022 , 2%
στον καττατο μισθό , Που θα φτάσει στα 663 ευρ
μικτά , από 650 ευρ Που είναι σήμερα. σελ . 23
Θέμα ημερν είναι η εκταμί
ευση της προκαταβολής για
την υλοποίηση των επενδυτιΕντός των επόμενων ημερν
αναμένεται να γίνει η Προδημοσίευση του Οδηγού του νέου
Προγράμματος ΕξοικονομΑυτονομν , όστε, όΠως ανέφερε
Πριν από λίγες μέρες σε τηλε
Οπτικές δηλσεις του ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέρ
γειας Κστας Σκρέκας , οι εν
διαφερόμενοινα έχουν επαρκή
χρόνο Προετοιμασίας . σελ. 9
σελ.4
κν σχεδίων Που χρηματοδο
τούνται από το Ταμείο Ανάκαμ
ψης , σύμφωνα με τον εκτελε
στικό αντιπρόεδρο της Ευρω
Παϊκής Επιτροπής Βάλντις
Ντομπρόβσκις. Το Ecofn ενέ
κρινε άλλα 4 εθνικά Προγράμ
ματα. σελ . 6
Ειδική
έκδοση
αρχίζουν
τα δύσκολα
για τα έσοδα
Οδικός χάρτης.
των εξαγωγν
μετά την κρίση!
του Covid-19
μόνο στους
συνδρομητές

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • ΗΠΑ: Απομάκρυνση της Ιλχάν Ομάρ από τη Βουλή των Αντιπροσώπων
  Την απομάκρυνση της βουλευτή των Δημοκρατικών Ιλχάν Ομάρ από την ισχυρή Επιτροπή Εξωτερικών Υποθέσεων αποφάσισε με ψήφισμα η Βουλή των Αντιπροσώπων, καθώς κατηγορήθηκε από τους Ρεπουμπλικάνους ότι πριν από χρόνια…ΗΠΑ: Απομάκρυνση της Ιλχάν Ομάρ από τη Βουλή των Αντιπροσώπων - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ισραήλ: Συμφώνησε για «υπογραφή συνθήκης ειρήνης» με το Σουδάν
  Το Χαρτούμ επισκέφτηκε ο επικεφαλής της ισραηλινής διπλωματίας, Έλι Κοέν, που και «συμφώνησε» με το Σουδάν «για την υπογραφή συνθήκης ειρήνης» κατά την επιστροφή του. Η επίσκεψη αυτή ήταν η…Ισραήλ: Συμφώνησε για «υπογραφή συνθήκης ειρήνης» με το Σουδάν - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στην τελική ευθεία το GEOPORTALτης ΕΑΓΜΕ
  Στην τελική ευθεία υλοποίησης εισέρχεται το ψηφιακό έργο «Δημιουργία Πύλης Ανοιχτών Γεωεπιστημονικών Δεδομένων (GEOPORTAL)» της Ελληνικής Αρχής Γεωλογικών και Μεταλλευτικών Ερευνών (Ε.Α.Γ.Μ.Ε.). Στο πλαίσιο της πολιτικής του ψηφιακού μετασχηματισμού που…Στην τελική ευθεία το GEOPORTALτης ΕΑΓΜΕ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΗΠΑ: Σχεδόν 1.000 παιδιά μεταναστών που χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους δεν έχουν επανενωθεί
  Ατελέσφορες φαίνεται πως είναι οι προσπάθειες για επανένωση σχεδόν 1.000 παιδιών μεταναστών που χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους στα σύνορα των ΗΠΑ με το Μεξικό από την κυβέρνηση του πρώην…ΗΠΑ: Σχεδόν 1.000 παιδιά μεταναστών που χωρίστηκαν από τις οικογένειές τους δεν έχουν επανενωθεί - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Ξεκίνημα σεζόν με πρωτιά για τον Τεντόγλου
  Ο Μίλτος Τεντόγλου ξεκίνησε σήμερα τη χρονιά από το Γκέτεμποργκ, κατακτώντας την πρώτη θέση στο μήκος, με άλμα στα 8,12 μέτρα. Ο άλτης του Γιώργου Πομάσκι ξεκίνησε με 7,96 μ.,…Ξεκίνημα σεζόν με πρωτιά για τον Τεντόγλου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ