Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
Δημοπρασία εξάμηνων εντόκων την Τετάρτη
>>> ΤΕΛ.
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:oikonomiki19990gmail.com
ή Email : pan1983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 6@ote net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6025 Τρίτη 27.07.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ. 2310-240652 Fax: 2310 242778 ΑΘΗΝΑ-ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5) : ΤηΑ :210-3304587FAX :210-3304605
Η Hellas Direct
εξαγοράζει το
υποκατάστημα της
Mapfre Asistencia
στην Ελλάδα
Υπεγράφη η σύμβαση
Τα κονδύλια δίνονται μέσω του REACT-EU
>>> Τελ.
>>> Τελ.
για τη χρηματοδότηση της Ελλάδας
από το Ταμείο Ανάκαμψης
κοινοτικό χρήμα για το ΕΣΥ
Κνητρα και ήρηση
Η Hellas Direct, η ασφαλιστ
κή εταιρία επό μενης γενιάς,
ανακοίνωσε την εξαγορά του
υποκαταστήματος
Mapfre Asistencia στην Ελλά
δα, μίας από Τις μεγαλύτερες
εταιρίες Που δραστηριοποΙούνται στον κλάδο Παροχής
υπηρεσιν Βοήθειας . Λεπτο
μέρειες της εξαγοράς δεν
έχουν αποκαλυφθεί, ωστόσο
είναι γνωστό όΤ η εταιρία θα
συνεχίσει τη λεπουργία Ττης
με την ίδια διοίκηση , μέσω
της θυγατρικής Eurosos
Asistance.
Μέσα από τη νέα μορφή της
συνεργασία τους, η Hellas
Direct
Asisterncia έχουν συμφωνήσει στην ανταλλαγή τεχνογ νωσίας, Τεχνολογίας και μίας
σειράς υπηρεσιν, για να
βελτιστοποιή σουν
εξυπηρέτηση Που προσφέρ
ουν στον καταναλωτή-κάπ
Που ήδη γινόταν σε ένα
βαθμό , καθς η Hellas Direct
Δυγοφή ιστουελίδον nου εμπλέκονται
είναι ένας
μεγαλύτερους πελάτες της
Mapfre Asistencia στην Ελλάδα τα Τελευταία χρόνια. Η
ΜΑPFRE δραστηριοποιείται
στην Ελλάδα τα τελευταία 25
χρόνια, όπου και Παρέχει τις
υπηρεσίες της σε Πάνω από
1,5 εκατ. ασφαλισμένους.
Διαχειρίζεται περισσότερα
από 250.000 περιστατικά τον
χρόνο και Πάνω από 550.000
τηλεφωνικές κλήσεις
Σε συνέχεια των ελέγχων Επιτροπή Τηλεπικοινωνιν και Ταχυδρομείων
Που διενεργήθηκαν από
τη Διυπηρεσιακή Μονάδα
Ελέγχου της Αγοράς
<Αν δεχτούμε ότι μέχρι τις αρχές του φθινοπρου θα έχουμε φτάσει,
με τον έναν ή τον άλλο τρόΠο , στο πιθυμητό όριο του εμβολιαστικού
τείχους, τότε ελπίζουμε ότι η κυβέρνηση θα τηρήσει τις υποσχέσεις της
και θα αρχίσει να μελετά στην Πράξη τη θέσπιση ρυθμίσεων Που θα
ευνοούν την ιδωτική ασφάλιση>,δηλνει στο Eur2daygr γνωστός
παράγοντας του κλάδου, απαντντας στο ερτημα το Τι θα μπορούσαμε να περιμένουμε μετά τις δια κοπές του καλοκαιριού.
(ΕETT).
Οπως επισημαίνεται στη
το Τελευταίο σχετική ανακοίνωση, η
χρονικό διάστημα στις Τελευταία υποχρεούται να
φυσικές έδρες ηλεκτρο-τους διαγράψει οριστικά
και αμετάκλητα, κατα
όλη τη χρα, στα οποία ργντας την όποια μελδιαπιστθηκε Παράνομη λοντική χρήση της διαγρή διακίνη ση αφείσας διεύθυνσης ιστοΠροϊόντων ( απομιμητικν σελίδας (url), κατά παρέκκλιση κάθε αντίθετης γενιεικοσιένα κής ή ειδικής διάταξης Του
ΔΙ.Μ.Ε.Α.
νικν καταστημάτων σε
εμπορία
Οπως επισημαίνει η σχεπική Προϊόντων) , η ΔΙ.Μ.Ε.Α.
ανακοίνωση, η εξαγορά της
ΜΑPFRE αποτελεί λογική ιστότοΠους ηλεκτρονικν εθνικού δικαίου.
συνέχεια της στρατηγικής
Που ακολουθεί η Hellas
Direct, με στόχο να επεκ
Τείνει το αποτύπωμά Της στο
ευρύτερο οικοσύστημα κιν
ηικότητας της Ελλάδας
Η ουσία είναι πως από την προ - ασφάλιση, χωρίς ωστόσο μέχρι
εκλογική περίοδο του 2019 η σήμερα να έχει υλοποιηθεί
Νέα Δημοκρατία είχε υποσχεθεί κάποιο από αυτά
φορολογικά και θεσμικά μέτρα
που θα στήριξαν την ιδιωτική
υποδεικνύει
καταστημάτων
εμπλέκονται σε παράνομη Οι έλεγχο συνεχίζονται
εμπορία
αγαθν , Ππρος την Εθνική κράτεια.
ή διακίνηση εντατικά σε όλη την επιΤΕΛ.
Created by Universal Document Converter