Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5024 - ÅÔÏÓ 18ï

ΤΡΙΤΗ 27 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50

ÔÇË: 24410 80888

Δύο Καρδιτσιώτες σε ΜΕΘ
• Μια γυναίκα 47 ετών
και ένας άντρας 50
ετών, διασωληνώθηκαν
τις τελευταίες μέρες
στο νοσοκομείο Καρδίτσας και μεταφέρθηκαν σε ΜΕΘ εκτός
νομού.
• Όλοι όσοι νοσηλεύονται στο νοσοκομείο, δεν έχουν κάνει
εμβόλιο...

Κοινωνία

Έργα
Μελέτες για τη βελτίωση το δρόμου
Καρδιτσομάγουλα –
Αγία Τριάδα

s

778.727€ την ερχόμενη εβδομάδα σε
712 Δικαιούχους
λόγω Ιανου

Óåë. 14

«Ασφαλώς καλοκαίρι!»
• Ενημερωτική καμπάνια
από «Το Χαμόγελο του
Παιδιού» για
να μείνουμε
ΟΛΟΙ ασφαλείς και αυτό
το καλοκαίρι

s

Óåë. 21

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

s

Óåë. 9

s

Óåë. 5