Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
δ ρίση την προηγούμενη
φ ΠΡΩΪΝΟΣ ΛΟΓΟΣ (
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ιδιοκτησία: 1. & E. ΚΟΥΤΣΟΛΙΟΝΤΟΥ Ο.Ε. . Έτος 640-Αρ φύλλου 18.056 .Τιμή 0,60 Ε . Τρίτη 27 Ιουλίου 2021
Γραφεία: Φ. Τζαβέλλα 11-ΙΩΑΝΝΙΝΑ 453 33 . Τηλ. Κέντρο 26510 25.677, 3.791-Fa 26510 30.350 ttp:/ww.proinosiogos.gr emaiinio @proinosiogos.gr
ΤΗΣ ΗΠΕΙΡΟΥ
Σοβαρές προοπικές στους τομείς καινοτομίας και νεοφυούς επιχειρηματικότητας
ΕΜΟΙΩΝΟ ΓΙΑ ΤΗΝ ΗΠΕΡΟ
Ο1ς προοπτικές της περιοχής συζήτησαν οι απόδημοι Hπειρτες στο 50 Ανστηρόμίνιμα από την Εθν, Εππροπί Εμβολιασμν και τον Γ. Πρωτ Υγείας:
ΤαΚτικό τους συνέδριο Επισημάνθηκε η σνόγκη για ίδρυση πιο πολλν
startup επιειρήσεων και βελτωση τον συγκονανιακν υποδομν
Τσαρλατάνοι οι υγειονομικοί
που τάσσονται κατά των εμβολίων
Βραβεύτηκαν Κ. Τασούλας , Ελ. Γείτονας κ.α.
Πειθαρχικές συνέπειες προανήγγειλαν οι Μ. Θεοδωρίδου και ΜM θεμιστοκλέους
. Όλες Τις προϋποθέσεις για
να καταστούν κέντρο καινοτομίας
και πόλος νεοφυούς επιχειρημα ικότητας έχουν τα άννενα με το
να παίζει καίριο
. Σάλος από πις δηλσεις δύο γιατρν του Νοσοκομείου Αρτας
Σταθεροποίηση χρουσμάτων στην Ήπειρο ( 20Γιάννενα , 6 Πρέεζα, 5 θεοπρωτία 4Aρτα)
ρόλο, αφού
στην περιοχή μας υψηλό ποσο
στο καταρτισμένου επιστημονι
κού προσωπικού
. Αυστηρό μήνυμα προς όλους εκείνους οι οποίο ενσυνε
δητα επιχειρούν να αποτρέψουν
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΡΕΠΟΡΤΑΖ
ΚΩΣΤΑ ΑΓΟΡΗ
Η προσπάθεια του Πανεπιστημίου Ιωαννίνων μα
στήριξη της καινοτομίας
και της επιχειρημαπικότηΤας απασχολησε το συνέδριο των αποδήμων
κόσμο να εμβολιαστεί , έστειλαν
χθες κατά τη διάρκεια της εβδομα διαίας ενημέρωσης του Υπουργείου Υγείας , η Πρόεδρος της Εθν
κής Επιτροπής Εμβολιασμν Μaγκη δρυσης περισσότερων siartup
Επιχειρήσεων στην Ηπειρο αλλά και
Αυτό τονίστηκε στο πλαίσιο του
5ου τακτικού συνεδρίου του Παγκο- αναβάθμισης Των συγκονωνιακν
σμίου Συμβουλίου Ηπειρωτν Εξω
τερεού, το σποίο πραγματοποιήθη- ιάνενa μ ακόμα περισσότερους
κε διαδκτυακά επί ένα δήμερο , με
τη συμμετοχή απόδημων συμπα
τρυτν μας απ' όλο τον κόσμο και aίδα του Προέδρου της Βουλής
εκπροσπων τοπικν φορέων . Με - κστα Τασούλα , ο ο
ταξύ άλλων , εmσημάνθηκε η ανάυποδομν που θα συνδέσουν τα
Μήνυμα να σταματσουν
όσοι αντιεπιστημονικά επιχε
poύν να πείοουν κόσμο να μην
εμβολιαστεί, έστελαν χθες οι
υπεύθυνοι του Υπ. ήείας.. .
Ευρωπαίκούς προορισμούς.
Το συνέδριο διεξήχθη υπό την
Γενικός Γραμματέας -1ησελ
Δύσκολο αποδεικνύεται το φετινό καλοκαίρι για την Ηπειρωτική παιθρο
Πανδημία και απουσία εκδηλσεων
δίνουν "χαριστική βολήν στα χωριά!
> Τα αυστηρά μέτρα στις εκόηλσεις αποθαρρύνουν συλλόγους και φορεί , εν
οι περιορισμοίστις μετακινήσεις καθηλνουνν τους απόδημους στις έδρες τους
τοίος και βραβεύτηκε -11η σελ.
Ανοδος 502% σε πωλήσεις και κέρδη τη δεκαετία 2010-19
Η Πίνδος πήγε κόντρα
στην κρίση και τη νίκησε!
Σιμαντική διάκριση για την τορεία του Πτηνοτροφού Ιoaντίνoν
Από αύριο κα μέγρι 5 Αυγούστου
καίσωνα και στην Ηπειρο
. Τι και αν ο Αγροτικός Πτη
νοτροφικός Συνεταιρισμός Ιω .
αννίνων. aΗ Πίνδος βρέθηκε, ό.
πως ολόκληρη η χρα , μπροστα σε μία πρωτοφανή οικονο μική
. Ηταν στραβό το κλήμα , το
νν τραπεζν,
| ΤΗΣΤ2ΕΑΕΤΙΑΣ : φαγε κι ο γάίδαρος , είναι η πο
να επισκεφθούν
Τις δαίτερες
poιμία που ταιριάζει απόλυτα, πΕ.
: ριγράφοντας κανείς τη δύσκολη
κατάσταση που
σημερα στην Ηπειρωτική ύπαΒρο , λόγω της ερήμωσής της!
Κ αυτό γιαri ήρθε η πανδημα
τουκορωνοου να δωσεΙ τη χαριστ- Και μπορεί τυ κή βολήν στα χωριά μας , καθς φ
τος , λάγω και της ματαίωσης ουσια - παγορεύονται
στικά Των πανηγυρν και των κοδιαμορφωθεί πατpίδες τους
απόδημοι , με aποτέλεσμα αυτά
να είναι έρημα!
. Παρατεταμένο κύμα καυσωνα θα επηρεάσει την Ελλάδα από αύριo Ττάρτη και μέχρι την
| Πέμπτη 5 Αυγού | στου. Οπως ανέφερε 11η σε
Οχι μόνο επιβίωσε, αλλά κατά φερε μέοα στην δύσκολη αυτή πεpiοδο να αυξήσει εντυπωσιακά τον
κύκλο εργασκν και τα κέρδη του,
αποδεικνύοντας ως Τίποτε τελικά
δεν είναι πιχαίο και κυρίως το γεγονός ότι είναι σήμερα ο αδαμφ σβήτητος ηγέτης του κλάδου της
Πτηνστροφίας στη χρα μας
Την ανοδική
πικά να μην:
τα πανηγύρια .
όμως τα περιοριστικά μέτρα που ισχύουν ( καθστοί.
χωρίς χορό), θα οδηγήσουν τους πΕ
ρισσότερους πολτιστικούς συλλά Yους να μην μπουν καν στο, κόπα
διαργάνωσης ακουτσουρεμένων
εκδηλσεων , καθς έτσι δεν πρό ΚΕΙται να προσελκύσουν επσκέΑντί να απολογείται για την αδιαφορία του...
Ζητά και τα ρέσταν ο ΣΥΡΙΖΑ
για τους οδικούς άξονες της Ηπείρου
Με λιτές εκδηλσεις από το Δήμο Δωδνης
Τιμήθηκαν οι 152 εκτελεσθέντες
της μαρτυρικής Μουσιωτίτσας
-12η σελ.
-Qμ- διαστρέβλωση ης πραγμοτικότητας από τον Χρ. Σπίρτζη .
. Με ολομέτωπη διαχρονική
επίθεση κατά της ΝΑ και κατά
του Περιφερειάρχη Ηπείρου Αλ.
Καχριμάνη , ο πρ . Υπουργός του
ΣΥΡΙΖΑ Χρ. Σπίρτζης με εσπευ .
σμένη ανακοίνωση του Το απόγευμα του Σαββάτου επιχείρησε
να δικαιολογήσει τα αδικαιολόΥητα, όσον αφορά τα στρατηγικά
έργα της Ηπείρου, Τα οποία επί η
μερν ους είχαν βαλτσει (το θε .
μα ανάδειξε ο nΛ του Σαββά - φανής απόπειρα του ΣΥΡΙΖΑ και σε
του .
VIR. NTIKΕΤΣΗΣ boτopu χς ης Ελλάλος η δικδέηρη τον επανοpίων .
Λίγες αφίξεις. . .
Την ίδια ρα , και πολλοί απόδη
μοι της Αμερακής και -2η σελ .
. Τους 152 εκτελεσθέντες από τα Γερμανικά στρατεύματα κατοχής στις 25 Ιουλίου του
1943 στη Μαρτυρική
Μουσιωτίτσα , Τήμησαν
το απόγευμα του Σαβ
βάτου και Το πρωί της
Κυριακής ο Δήμος Δω.
δνης, η Κοινότητα
Μουσωτί Τσας και οι
Σελ. 6
Kαι τα Πάννενα Unοψήφια για
tς 100 καιματικά ουδέτερες
Στην ουσία είναι μια οφθαλμο
Σελ. &
τοπικό επίπεδο ( την a -11η σελ.
.11η σελ
Διαπιστσεις . .
Το Δημοτικό τραγούδι
και τα πανηγύρια!
ΑΘΛΗΤΙΚΟΣ Π.Λ.
ΕΠΙΣΗΜΑΝΣΕΙΣ
Έγινε χθες η κλήρωση της Superleague
Δύσκολο ξεκίνημα
για τον ΠΑΣ Γιάννινα
Όταν νιθεις Έλληνας
είσαι Έλληνας! . .
> Του ΠΑΝΝΗ ΤΣΟΔΟΥΛΟΥ, ατρού
> Του π . ΗΛΙΑ ΜΑΚΟΥ, Θεολόγου - Νομικού
. Φτάσαμε στα μέσα καλοκαιριού και άρχισαν το
πανηγύρια στην ελληνική ύπαιθρο , πλην όμως είμα στε στη δεύτερη χρονιά της πανδημίας και τα κρούσματα συξάνονται και δεν ξέρουμε με ξεκάθαρο
τρόπο αν και με ποιο τρόπο θα ίνουν εορταστικές
εκδηλσεις και τοπικά γλένηα.
Πορακολουθντας ένα ντοκιμαντέρ κάποιου Αμερικανού μουσ.
κολόγου, ανακαλύπτοντας τη μουσική της Ηπείρου , όπως είπε , η
ζωή του άλλαξε . Αρα ,Το δημοτικό τραγούδι είναι τέτοο , η σελ
pεμέρα ετός με ΠΑΟΚ με Πανοθηναίό εντός τη 2η αγωνιστική
. Με αντίπαλο τον ΠΑΟΚ
στην Τούμπα θα ξεκινήσει ο ΠΑΣ
Γιάνννα το Σαββατοκύριακο 2122 Αυγούστου την προσπάθεια
του στο νέο πρωτάθλημα της Super League 2021-2022 , όπως
προέκυψε από τη, Χτεσινή κλή
ρωση της διοργαντριας αρχής.
Η ομάδα της HE 11ησελ
. Με αφορμή τις μεγάλες επιτυχίες του Γιάννη
Αντετοκούνμπο, που αγωνίζεται ως μποσκεμπολί
στος στο ΝΒΑ και ανοδαγθηκε ΠΤ
ομόδα του Mivaukeο Bucks για το 2021 , να σημε ωθεί ότι υπάρχουν πολλές περιπτσεις, επωνυμες
και αννυμες μετανοστν , που είτε γεννήθηκαν
στη χρα μας , όπως ο Γιάννης από Νιγηριανοούς
γονείς , είτε ήρθαν εδ σε μικρότερη ή μεγαλύτερη ηλικία , που είναι
Έλληνες , γιατί απλά νιθουν Ελληνες στην ψυχή τους!
επρωταθλητής με την

Τελευταία νέα από την εφημερίδα