Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ
-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasion.gr
email:[email protected]
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ. 10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24
- ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27834
Αδ. Γεωργιάδης:
Μπαράζ
επενδύσεων στην
Ελλάδα το
Επιπλέον 100 εκατ. ευρ για
τη δημόσια υγεία
επόμενο διάστημα
Ο Υπουργός Ανάπτυξης μιλά
διαδικτυακά τετ- α -τετ με τον
Jay Collins , Vice Chairman
of Banking, Capital Markets.
and Advisory της Citi
Δημοσίου Τομέ2014-2020%
του ΕΣΠΑ,
Τα χεφάλαια
αυτά θα διατεθούν για την ε νίσχυση του δημόσιου συστήματος υγείας της
χρας και την
πρόσβαση των
πολιτν σε αυΤην πεποίθησή του ότι τους επόμε.
νους μήνες επίκειται μπαράζ επενδύσεων στην Ελλάδα>, εξέφρασε ο Υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Αδωνις Γεοογιάδης μιλντας με τον Jay Collins ,
Vice Chairman of Banking, Capital Mar kets and Advisory της Citi στο webinar
της Capital Link σε συν εργασία με τη
Citi.Το θέμα του web in ar ήταν: ,
Ερχομαι καθημερινά σε
νάδων για την
ανακούφιση των
νοσοκομείων
λόγω της πανδη
μίας , στη βελτί
ωση παροχής υπηρεσιν για
τους χρόνια πά Unesco: Εκθετη n
Τουρκία με τη
μετατροπή σε
Τεμένη μνημεία
παγκόσμιας
κληρονομιάς
σχοντες και την
Επενδύσεων ενέκρινε επιπλέον 100 εκα τομμύρια Ευρ για την Ελλάδα στο Επχειρησιακό Πρόγραμμα <Μεταρούθμιση
υποστήριξη της Ψυχικής και φυσικής υγείας του υγειονομικού προσωπικού.
Ευρωπαϊκή Επιτροπή μετά από
πρόταση του Υπουργείου Ανάπτυξης και
Απόφαση αναφορικά με την μετατροπή σε μουσουλμανικά τεμένη της Αγίας
Σοφίας και της Μονής της Χρας από
την Τουρχία υιοθετήθηκε κατά τη διάρ
κεια της 44ης Συνόδου της Επιτροπής
Παγκόσμιας Κληρονομίας της Uhesco .
Σύμφωνα με διπλωματικές πηγές , η από .
φαση ικανοποιεί την Ελλάδα, καθς ανταποκοίνεται στις βασικές
μας επιδιξεις.
Η απόφαση, μεταξύ άλ
Η Ελλάδα από τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χρες
που στερείται Εθνικό Κτηματολόγιο
10οχωρούμε στην καλύτερη οργάνωΤελετή έναρξης Ολυμπιακν Αγνων:
Πυροτεχνήματα φτι σαν τα
άδεια καθίσματα
ση του κράτους μας , δήλωσε ο υφυπουρ γός Ψηφιακής Διακυβέρνησης, Γιργος
Στύλιος , αναφερόμενος στις διατάξεις
του νομοσχεδίου
Ελληνικού Κτηματολογίου, νέες ψηφιακές υπηρεσίες και ενίσχυση της ψηφιακής διακυβέρνησης.
Αναφερόμενος ειδικότερα στις ρυθμ
σεις για το Κτηματολόγιο , ο Γιργος Στύ λιος αναγνρισε ότι η Ελλάδα είναι από
τις ελάχιστες ευρωπαϊκές χρες η οποία
στερείται ολοκληρωμένου Κτηματολογίου
για να υπογραμμίσει ότι στόχος των πα
ρεμβάσεων είναι η ολοκλήρωση της κτημα τογράφησης με πρόσβαση των επαγγελματιν στα δεδομένα από οποιοδήποτε ση
μείο της επικράτειας 24 ρες το 24ωρο ,
με την αξιοποίηση της ψηφιακής τεχνολο
γίας .
αΟι επαγγελματίες θα έχουν εύκολη
πρόσβαση και θα ωφεληθούν και οι πολίτες , αφού FΛΑ 2
κσυγχρονι
Σπίτια σε χωριό
της Σικελίας
δημοπρατούνται
1ολυμπιακοί Αγνες του Τόκιο, ξεκίνησαν με την τελετή έναρξης και πυροτε
χνήματα που φτισαν ένα άδειο γήπεδο, αλλά και με μια στιγμή απόλυτης συωπής
για να τιμήσουν όσους έχασαν τη μάχη από την Covid-19.
Εχοντας το πνεύμα της ιαπωνικής παράδοσης , παρουσίασαν ξύλινα Ολυμπιακά δα
χτυλίδια, συνδέοντας έτσι το παρόν με το παρελθόν, τους Αγνες του 2020 με εκείνους
του 1964.
Οι διοργανωτές αναγκάστηκαν να χάνουν το πρωτοφανές βήμα της διεξαγωγής των
Αγνων χωρίς θεατές , καθς τα χρούσματα κορονοίού παρουσιάζουν έξαρση.
Ενα χωριό στην Ιταλία ετοιμάζεται
να δημοπρατήσει 20 σπίτια με τη συμβο λική τιμή των δύο ευρ το καθένα. Αξία
που ισοδυναμεί μ' ένα φλιτζάνι καφέ .
Το 2019, η ιταλική χυβέρνηση πούλησε
κατοιχίες σε μιχρά χωριά με την ελπίδα
να φέρει ζωή σε αυτά με μόνο 1 ευρ . Το
φιλόδοξο σχέδιο έφερε α νάσα ζωής στην περιοχή χαι ΣΑΜ
www.aimoprasion.gr

Τελευταία νέα από την εφημερίδα