Πρωτοσέλιδο Ανατολή:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΑΝΑΤΟΛΗ
ΔΕΥΤΕΡΑ
Ο ΜΙΝΟΑN LINES
ΑΠΕΥΘΕΙΑΣ ΔΡΟΜΟΛΟΓΙΑ
1ΟΥΛΙΟΥ 2021
ΗΡΑΚΛΕΙΟ-ΠΕΙΡΑΙΑΣ
ΜΟΝΑΔΙΚΕΣ
Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Λασιθίου 1 www.anatolh.com
Έτος ιδρύσεως 1932
Αριθμός φύλλου
ΤΑΞΙΔΕΥΟΥΜΕ ΥΠΕΥΘΥΝΑ
Ιδρυτής : ΜΙΧΑΗΛ ΚΟΖΥΡΗΣ
Διευθυντής: ΠΟΠΗ ΗΛ ΚΟΖΥΡΗ
με ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΗ ΑΣΦΑΛΕΙΑ
19.114
Σελίδο 28
Στους ρυθμούς της νέας
Εκαηκαν 350 στρέμματα γης σεζον μπαίνουν ΑΟAN κα ΟΦΙ
ΣΕλίδες 23,27
Πρέπει να ανησυχούμε για τα Παιδιά;
. 15 κρούσματα χθες
στο Ν . Λασιθίου
H υιεύθυνη της ΜΕΟ Παίδων του κΑπικόγι λύνει απορίες στην κΑ
Σελίδα 3
λέει , για τις μεγαλύτε - των νοσηλειν στα παι - ετν . Αυτή εμφανίζεται
ρες ηλικίες (15-18 ετν) , διά , αλλά η νόσηση πa
οι οποίες προσομοιάζουν ραμένει έως τρα ήπιας λοίμωξη προσβάλλοντας
. Διορισμοί εκπαιδευτικν
στα σχολεία
Πρωτοβάθμιας
και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης
Ρεπορτά :
NΙΚΟΣ ΣΓΟΥΡΟΣ
4-6 εβδομάδες μετά την
Η νόσος από τον κο - επιδημιολογικά στο μο - βαρύτητας , χωρίς ιδιαίτε - την καρδιά , τους πνεύ .
ρονοϊό στα nαιδιά είναι ντέλο μετάδοσης των ε - ρες διαφοροποιήσεις .
ήπια ή ασυμπτωματική , νηλίχων.
με πολύ λίγα εξ αυτν να
χρειάζονται νοσηλεία σε
νοσοκομείο , εν η θνητό .
τητα παραμένει σε nολύ
χαμηλά επίπεδα , όπως έ - Πίδραση της μετάλλα - παιδιά .
χει φανεί από την έως
τρα Πορεία της πανδη μίας , όπως δηλνει στην
ΑΝΑΤΟΛΗ η Εντατικόλο γος και Πνευμονολόγος
Παίδων , υπεύθυνη της
Μονάδας Εντατικής Θε
ραπείας Παίδων του Γε
νικού Νοσοκομείου -Αττ .
κόν . στην Αθήνα κ . Αγγελική Γαλάνη
Σε πρόσφατη μελέτη
nou αφορά χρες της
Ευρπης και της Αμε ρικής η θνητότητα στον
παιδιατρικό πληθυσμό υ - ξης -Δέλτα . στην νόσο
Πολογίστηκε , όπως na - COVID-19 των παιδιν ,
ραθέτει . σε περίπου 0.17
ανα 100.000 πληθυσμού aun συμφωνα με την κ.
εν αντίστοιχα η θνητό - αλάνη , δεν είναι ακόμα
τητα στην ίδια ηλικιακή
ομάδα από όλες τις aι .
τίες κυμάνθηκε στο 13-47 η κατά 50% μεγαλυτερη Των Παιδιν και στην πεανά 100.000 πληθυσμού
Οσον αφορά στην συ - nou φέρει την μετάλλαξη των κρουομάτων , είναι Pzof είναι ασφαλής . Τα
νεισφορά των naιδιν αυτή και περιμένουμε κυρίως η πολυσυστημα στην μετάδοση της νό . να δούμε την διασπορά τική φλεγμονδης νόσος δας και περικαρδίτιδας
σου, αυτή όπως φαίνεται της νόσου να αυξάνεται (Mulisystem Intammatory που παρουσιάστηκαν έως
από μελέτες , δεν είναι περαιτέρω . Πιθανς θα Syndrome in Chidrenμέχρι και σήμερα τόσο δούμε αντίστοιχες αυξή - Μs-C. nou aποτελεί μια δεύτερη δόση του εμβοσημαντική με ένα 8-14% σεις στην νόσο και στα σπάνια επιπλοκή της νό . λιασμου , είναι αφ ενός
των κρουσμάτων να αφο - παιδιά. Φαίνεται ήδη να
pούν nαιδιά
Αυτό δεν ισχύει , όπως ξηση των κρουσμάτων και περισσότερο παιδιά 6-18
μονες , τα νεφρά τον ε.
Όπως σημεινει όπως γκέφαλο,, το δέρμα , τα
εξελίσσεται η πανδημία , μάτια και το γαστρεντε.
δεν μπορούμε να γνωρί - ρικό σύστημα , με το 60%
ζουμε πς θα διαμορφω - περίπου των παιδιν , το θεί η επιδημιολογία στα νίζει η κ . Γαλάνη , που την
περνούν να χρειάζονται
νοσηλεία σε Μονάδα και
την θνητότητα σε αυτά
να αγγίζειί το 12-2 .
Η μετάλλαξη-Δστα παιδιά
Αναφορικά με την εΣελίδα 6
Η Πρόεδρος
της Δημοκρατίας
θα παρασημοφορήσει
τον Κων , Δασκαλάκη
και την Μαριρένα
Ανδρουλάκη
.Πρέπει
να εμβολιαστούν
τα ποιδιά
με υποκείμενα
νοσήματα
Δεδομένων των παρα .
πάνω στοιχείων και με
βάση τα τωρινά επιστημονικά τεκμήρια Υύρω
από την nανδημία . η .
Γαλάνη χαρακτηρίζει ως
- επιβεβλημένο τον εμβολιασμό των νεαρν ενηλί
κων , εν για τον εμβολι ασμό των παιδιν από 15
έως 17 ετν επισημαίνι
Σελίδο
Ο προβληματισμός
για την
πολυσυστηματική
φλεγμονδη νόσο
Αυτό που , όηως εξη .
γνωστή
-Είναι διαπιστωμένη Υεί η κ Γαλάνη προβλη - πως θα πρέπει να μπει
στη -ζυγαριά . το κόστος
με το όφελος -Ο εμβολι μεταδοτικότητα του ιού πτωση Της έξαρσης ασμός με το εμβόλιο της
ματίζει στην περίπτωση
|"ΜΥΛΩΝΑΚΗΣ"
ΠΑΝΤΟΠΩΛΕΙΟ-ΟΠΩΡΟΠΩΛΕΙΟ
περιστατικά μυοκαρδίτι .
SUPER EΒΔΟΜΑΔΑ
ΝΕΡΟ ΣΗΤΕΙΑΚΟ 1,5TAΔA
τρα , συνήθως μετά την
σου από τον κορονοϊό σπάνια (67 αγόρια και 9
υπαρχει μία σχετική αυ - και φαίνεται να χτυπό κορίτσια σε ένα εκατομΗ ΣΥΝΕΧΕΙΑ: Σrη σελίδα 28
ΠΑΟΥΡΤΙ ΑΓΡΟΚΤΗΜΑΤΑ Κ6
ΕΜΒΟΛΙΟ COVID-19
bluegr
ΔΙΑΝΟ ΜΗ ΚΑΤ " ΟΙΚΟΝ
ΑΠΟ 8:00 ΠΜ ΕΩΣ 20:00 Μ
ια η σεζόν 2021
αναζητούμε νέους συναδέλφους
να ενισχύσουν τις ομόδες των ξενοδοχείων μας
| Minos Booh ort hotel , Minos Palρoo hotel & εuites
και Candio Pork Villago στον Αy. Νικόλοο
ΟΙ ΚΑΛΥΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ ΜΕ ΑΠΟΔΕΙΞΗ !
Το oηλo μας
ΓΙΑ ΝΑ ΔΕΤE ΠΕΡΙΣΣΟΤΕΡΕΣ ΠΡΟΣΦΟΡΕΣ
ΚΑΝΤΕ ΜΑΣ υKE ΣΤΗ ΣΕΛΙΔΑ ΜΑΣ ΣΤο FACEBOOK
www.facebοok.com/ Onωροmυλείο Muλωνάκης
tecbeck
για την
Πανδημία
,Φρέσκα φρρύτα και λαχανικά
Πληση λιανική-χονδρική Διανομή κατ' οίκον
ΕΠΜENΙΔΟΥ 51- AΠΟ ΝίkΟΛAΟΣ ΤΗΛ. 2841021711
Υ ΙΑΤΡΙΚΟΣ ΣΥΛΛΟΓΟΣ ΛΑΣΙΟΙΟΥ
Δείτε τις θέσεις στη σελίδο 20

Τελευταία νέα από την εφημερίδα