Πρωτοσέλιδο Οικονομική:Recognized text:
ΕΛΓΕΚΑ: Πλήρης κάλυψη της ΑΜΚ
>>> ΤΕΛ.
0ΙΚΟΝΟΜΙΚ 1
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Οικονομικν και Επιχειρηματικν Ειδήσεων- Προμηθειν και Δημοπρασιν
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Email:[email protected]
ή Email : pan1 983 @otenet.gr
ΑΘΗΝΑ: Email: oikonomiki 1999 @gmail.com
ή Email: dhm1 99 [email protected] net.gr
ΕΤΟΣ 250-Τιμή Περ.:0,50 Ε
ΑΦ. 6024 Σάββατο 24.07.2021
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ-Εγνατία 64 : Τηλ 2310-240652 Fax : 2310242778 ΑΘΗΝΑ -ΠΑΟμονοίας (Γλάδστωνος 5 ) : Τηλ :210-3304587FAX :210-33046 05
Θ. Σκυλακάκης:
Προσχηματική η
κριτική ΣΥΡΙΖΑ
για το Ταμείο
Ανάκαμψης
Για τον Προϋπολογισμό
INE ΓΣΕ:
>>> Τελ.
>>> Τελ.
Αύξηση χρέους στα
344,1 δισ. ευρ το 1ο τρίμηνο
Η Παιδαγωγική
της Αξιολόγησης
Ο Αναπληρωτής Υπουργός
Οικονομικν, κ . Θόδωρος
Σκυλακάκης, απαντντας
στην κριτική της Αξιωματικής
Αντιπολίτευσης για την Πορεία του Εθνικού Σχεδίου Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
<Ελλάδα 2.0%, δήλωσε τα
Οι εργαζόμενοι στα ΚΕΠ
<Ο ΣΥΡΙΖΑ αποφάσισε να
ασκήσει
Κυβέρνηση για "καθυστερήσεις και Προχειρότητα" στο
Ταμείο Ανάκαμιψης όταν:
κρΙτική
Η Κυβέρνηση κατέθεσε
δεύτερη στην Ευρπη το
σχετικό Τελικό , εξαιρετικά
αναλυτικό σχέδιο (άνω των
4.000 σελίδων , μαζί με Τις
τεχνικές επεξηγή σεις) και
έλαβε την τελική έγκριση σε
χρόνο-ρεκόρ στην Πρτη
ομάδα των 12 χωρν-μελν.
ΥΠΟΙΚ
Ενεργοποιήθηκε η πλατφόρμα
για την Προστασία 1ης κατοικίας
των ευάλωτων
Το Εθνικό μας Σχέδιο Ανάκαμψης & Ανθεκτικότητας
ΝΕλλάδα 2.0', εξασφαλίζει
στη χρα την μεγαλύτερη
ως Ποσοστό
ενίσχυση στην Ευρπη (20%
του ΑΕΠ με τις αμέσως επό μενες χρες να είναι κάτω
του 15%) , και έχει την
μεγαλύτερη επίπτωση στο
ΑΕΠ και στην απασχοληση σε
σχέση με οποιοδήποτε σχέ
διο άλλης χρας μέλους
Το Υπουργείο Οικονο-χρηματοδοτικούς φορείς,
μικν ενεργοποίησε την
Ψηφιακή πλατφόρμα για
η επιδότηση δανείων 1ης
Την 1η κατοικία Των ευά-κατοικίας ευάλωτων νοικοκυριν για 5 έτη, σε
πλαίσιο του νέου Νόμου όσους ρυθμίσουν
<Το θέμα δεν είναι μόνο ότι ο κ . Υφυπουργός εμπαίζει τους υπαλλήλους των ΚΕΠ , αλλά ότι κοροϊδεύει ολοφάνερα τους πολίτες συν το ότι
είναι αποκλειστικά υπεύθυνος για τις όΠοιες Προστριβές σημειθηκαν
μεταξύ Πολτν και εργαζόμενων στα ΚΕΠ μέχρι να λάβουν οι τελευταίοι
τις εγκύκλιες οδηγίες για τη διαδικασία .Τα παραπάνω αναφέρει ανακοίνωση της Πανελλήνιας Ομοσπονδίας Σωματείω πως λέει, <κατηγορηματικά τις δηλσεις ν Εργαζομένων στα Κέντρα Εξυπηρέτησης
Πολτν, διαψεύδοντας
λωτων νοικοκυριν , στο
4738/2020 για τη ρύθμιση οφειλές τους
οφειλν και την Παροχή Η ηλεκτρονική Πλατφόρμα επιτρέπει στους οφε λέτες με ισχυρή οιικονομική αδυναμία να λάβουν τη
σχετική βεβαίωση όΤι
όντως αποτελούν ευάλωτα νοικοκυριά. Ακολούθως , μπορούν να επωφεληθούν από Τις Προστατευ2ης ευκαιρίας.
Το σχέδιο αντιμετωπίζεται ως
ένα από α καλύτερα στην
Ευρπη, όπως Προκύπτει
από τα δημοσιεύματα μερ
ικν από τα Πιο έγκυρα οικονομικά μέσα ενημέρωσης
στον κόσμο ( Π.χ. Financial
Times ,
Bloomberg).
Όπως σημεινεται στη
σχετική ανακοίνωση, ο
Νόμος περιέχει σει ρά
ευνοϊκν ρυθμίσεων για
τα νοικοκυ ριά, όπως :
του Υφυπουργού Ψηφακής τηλεοπτικό σταθμό OPEN,
Διακυβέρνησης κ . Γ. Γεωρ- σύμφωνα με τις οποίες οι
Τικές πρόνοιες Του Νόμου γαντά ( φωτο ) , Που έγιναν υπάλληλοι των ΚΕΠ
σήμερα 22/07/2021 στον
η ρύθμιση οφειλν , μέσω 4738/2020, δηλαδή να
του εξωδικαστικού μηχα- διαγράψουν όλες Τις οφεινισμού, σε έως 240 δόσεις λές τους και να λάβουν τη
Προς τοΔημόσιο και έως 2η ευκαιρία.
420 δόσεις Προς τους
Economist,
Created by Universal Document Converter