Πρωτοσέλιδο Η Γνώμη:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΚΥΡΙΑΚΗ

25

ΙΟΥΛΙΟΥ
2021

ΗΜΕΡΗΣΙΑ

ΕΦΗΜΕΡΙ∆Α

ΤΩΝ

Π ΑΤ Ρ Ω Ν

Ι∆ΡΥΤΗΣ: ΧΡΗΣΤΟΣ Ι. ΧΡΙΣΤΟΠΟΥΛΟΣ

Χρόνος 20ός / Αριθµ. φύλλου 5787

n ΤΙΜΗ 1 ΕΥΡΩ

ΤΙ ΠΡΟΒΛΕΠΕΙ ΤΟ ΣΧΕ∆ΙΟ ΑΝΑΚΑΜΨΗΣ ΓΙΑ 18 ΚΑΤΗΓΟΡΙΕΣ ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΩΝ

Έρχονται εκπτώσεις φόρου
για e-συναλλαγές
ΣΕΛ. 8

ΙΣΧΥΡΑ ΜΗΝΥΜΑΤΑ ΜΗΤΣΟΤΑΚΗ

«Η φηµολογία
δεν είναι
ιδεολογία»
ΣΕΛ. 3

ΕΜΒΛΗΜΑΤΙΚΗ ΣΥΝΑΥΛΙΑ ΣΤΑ ΚΑΛΑΒΡΥΤΑ

«Σ’ αυτά
τα υψώµατα
ξεκίνησαν όλα»
ΣΕΛ. 7

ΑΝΗΣΥΧΗΤΙΚΗ ΑΥΞΗΣΗ ΝΟΣΗΛΕΙΩΝ ΚΑΙ ∆ΙΑΣΩΛΗΝΩΣΕΩΝ

«Καύσωνας»

πανδηµίας... τον Αύγουστο
Σαρηγιάννης:
∆ιασπορά σε όλη τη χώρα

144

Παγώνη:
Το 99% στις ΜΕΘ
είναι ανεµβολίαστοι

92
ΕΙΣΑΓΩΓΕΣ

∆ΟΛΟΦΟΝΙΑ ΜΕ «ΑΡΩΜΑ ΜΑΦΙΑΣ»

Ενέδρα
θανάτου
στη Θήβα

Κατά 70% περισσότεροι όσοι
µπήκαν σε νοσοκοµεία
το τελευταίο διάστηµα ενώ ο
µέσος όρος του επταηµέρου
ανήλθε σε 144 έναντι 92
της περασµένης εβδοµάδας

ΜΕΘ

Τζανάκης:

51 ΤΑ ΝΕΑ ΚΡΟΥΣΜΑΤΑ ΧΘΕΣ ΚΑΙ 1.033 ΜΕΣΑ ΣΤΟΝ ΙΟΥΛΙΟ

Τα... χιλιάσαµε στην Αχαΐα

5-5.500 µολύνσεις

καθηµερινά το Σεπτέµβριο
στο κακό σενάριο
ΣΕΛ. 4-5

ΣΕΛ. 6

ΑΥΞΗΣΕΙΣ ΘΑ ΠΡΟΚΑΛΕΣΕΙ
Η ΑΝΟ∆ΟΣ ΤΟΥ ΠΕΤΡΕΛΑΙΟΥ

ΣΕ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΤΗΣ ∆ΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑ∆ΑΣ

Πέντε
παραβάσεις
για µάσκα
ΣΕΛ. 6

ΜΕ ΑΥΣΤΗΡΟ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟ ΠΡΩΤΟΚΟΛΛΟ Η ΕΚ∆ΗΛΩΣΗ ΣΤΟ ΠΡΟΕ∆ΡΙΚΟ ΜΕΓΑΡΟ

∆ηµοκρατία ετών 47
ΣΕΛ. 21-24

ΕΡΤ: UNFAIR ΤΩΝ ΙΑΠΩΝΩΝ ΣΚΗΝΟΘΕΤΩΝ

Πετρούνιας: Η µαγική εµφάνιση
που... δεν είδε η Ελλάδα!
ΜΕ ΤΟ ∆ΕΞΙ ΜΠΗΚΕ ΚΑΙ Η ΣΑΚΚΑΡΗ

ΣΕΛ. 2

«Τσουνάµι»
θερινών
ανατιµήσεων
ΣΕΛ. 8