Πρωτοσέλιδο Ηχώ των Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
ΚΩΔΙΚΟΣ: 1781
κ.Τ.Α
ΣΑΒΒΑΟ
Helenic Pos
ΧΡΟΝΙΑ
ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
91 77529 Ο29169
ΕΤΟΣ 51ο
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 14424
ΤΩΝ ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
Η 210 38 17 700-210 38 17 716-210 38 17 737 F : 210 38 17 331 E: [email protected] W www.ihodimoprasion.gr
ΣΕΒΕ: Βελτίωση του Δείκτη
Φορολογικές δηλσεις
Κορονοϊός
Λυκαβηττός
Εξαγωγικν Προσδοκιν
στο α' εξάμηνο 2021
Η ανάρτηση στο ΤΑXISnet των βεβαισεων για φορολογική χρήση εργαζομένων
που είχαν τεθεί σε ειδικά καθεσττα έδωσε
θηση αλλά όχι τόση στε να σταματήσουν
τα αιτήματα παράτασης της διαδικασίας
υποβολής
Πόσο εύκολα τον μεταδίδουν παιδιά και
έφηβοι στην οικογένεια. Η βιβλιογραφία
ανασκοπείται από τους καθηγητές της
Ιατρικής του ΕΚΠΑ Δημήτριο Παρασκευή
και Θάνο Δημόπουλο .
Ένα αστικό δάσος 442,8 στρ., τόπο αναψυ
χής και θερινν συναυλιν , που προσφέρει
διεξόδους με οικολογικό ενδιαφέρον , πε
ζοπορικές διαδρομές , ένα μοναδικό σημείο
αναγνρισης της πανοραμικής θέας της
Αθήνας .
Αισθητά βελτιωμένος ήταν ο Δείκτης Εξαγωγικν Προσδοκιν στο α' εξάμηνο του 2021
σε σχέση με το α και το β ' εξάμηνο του 2020 ,
καταγράφοντας τη δεύτερη καλύτερη επίδοση
από το 2016 όταν ξεκίνησε η κατάρτιση του
δείκτη από τον ΣΕΒΕΣύνδεσμο Εξαγωγέων σε
συνεργασία με την εταιρεία DHL , μέλος του
ΣΕΒΕ Σύμφωνα με σχετική ανακοίνωση, οι
επιμέρους ενότητες του δείκτη αφορούσαν στις
εκτιμήσεις των Ελλήνων εξαγωγέων αναφορικά
με τις εξαγωγές και τις εγχριες πωλήσεις , κα
θς και για τις διεθνείς και εγχριες οικονομικές συνθήκες στο α' εξάμηνο του 2021. Το θέμα
επικαιρότητας αφορούσε στον COVID-19 και
συγκεκριμένα στις επιπτσεις της πανδημίας
στις εξαγωγές , στην ενσωμάτωση online B2Β
και B2C πλατφορμν από τις εξαγωγικές επιχειρήσεις , στις ψηφιακές δράσεις που σκοπεύουν
να κάνουν , καθς και στην ύπαρξη σχεδίου για
την ανάπτυξη των εξαγωγν μετά το πέρας
της πανδημίας . Ο Δείκτης TCI SEVE-DHL
για το 1ο εξάμηνο του 2021 διαμορφθηκε σε
138,8 μονάδες (όπου ΤΟI i00 - αισιοδοξία και
TCl:100- απαισιοδοξία) έναντι 123,0 μονάδων
του 2ου εξαμήνου του 2020 και 86,8 μονάδων
του 1ου εξαμήνου, με την αύξηση συγκριτικά με
τα προηγούμενα εξάμηνα να διαμορφνεται σε
15,8 μονάδες και 52,0 μονάδες αντίστοιχα .
-σελ. 2
σελ.3
. σελ. 8
ΧΡΗΣΤΟΣ ΣΤΑΪΚΟΥΡΑΣ:
Με αξιοσημείωτη αντοχή η οικονομίαΟι τέσσερις ευρωπαϊκές προκλήσεις
τις αντοχές που έχει επιδεί ξει η ελληνική οικονομία εν
μέσω πανδημίας αναφέρθηκε
ο υπουργός Οικονομικν Χρήστος
Σταϊκούρας κατά τη συνάντησή του
με τον πρόεδρο του Eurogroup Πα
σκάλ Ντόναχιου. Ο κ. Σταϊκούρας δεν
παρέβλεψε, ωστόσο, τους κινδύνους
και τις προκλήσεις που αναμένονται
στο επόμενο διάστημα . Όπως είπε,
στη συνάντη
τα που άπτονται τόσο της ελληνικής
οικονομίας όσο και των ευρωπίκν
προκλήσεων
αντικειμενικού προσδιορισμού των
αξιν των ακινήτων.
- λοκληρσαμε τη μεταβίβαση της
Ελληνικό Α.Ε.>, θέτοντας σε τροχιά
υλοποίησης το εμβληματικό έργο του
Ελληνικού.
Ολοκληρσαμε επιτυχς τις διαγω
νιστικές διαδικασίες για τα Ναυπηγεία
Σκαραμαγκά.
υζητήθηκαν θέμαΟΙ ΕΥΡΩΠΑΪΚΕΣ
ΠΡΟΚΛΗΣΕΙΣ
ΣΕΒΕ: Βελτίωση τον Δείκτη
Αναφερόμενο στην Ευρπη, το κοινό
μας " σπίτι> , όπως είπε, ο κ. Σταϊ κούρας υποστήριξε ότι η περιοχή έχει
μπροστά της σημαντικές προκλήσεις:
* τη γρήγορη και αποτελεσματική
λειτουργία του Ταμείου Ανάκαμψης
την επιτάχυνση της τραπεζικής
ένωσης
* την προοπτική ψηφιοποίησης του
Εξαγωγικν Προσδοκιν
στο α' εξάμηνο 2021
Ολοκληρθηκε η ανάδειξη πλειοδοτν για
τέσσερα ακίνητα που είχαν ενταχθεί σε
διαγωνιστική διαδικασία, αποφέροντας στο
Ταμείο και το Ελληνικό Δημόσιο, ύψους
4.242.660 ευρ , ανακοίνωσε το ΤΑΙΠΕΔ,
εταιρεία μέλος του Υπερταμείου (ΕΕΣΥΠ .
Ειδικότερα , αναδείχθηκαν πλειοδότες για τα
εξής ακίνητα του e-Auction lΙΧ:
) Γα τη μεταβίβαση του δικαιματος
επιφανείας για 99 χρόνια του ενία Ιαματικής Πηγής Κύθνου , ιδιτης με προσφορά
2.862.510 ευρ.
Για την πληση πολυροφου κτιρίου
γραφείων στην Αθήνα (οδός Ιπποκράτους),
ιδιτης με προσφορά 954.000 ευρ.
3) Για την πληση οροφοδιαμερίσματος Γ
ορόφου σε πολυροφο κτίριο στην Αθήνα
(Αιόλου & Ερμού ) , η Cosmopolitan Επενδύσεων ΑΕΕ με προσφορά 281.150 ευρ.
4) ΓΓα την πληση του πρην Ειρηνοδικείου
στην Κλειτορία Αχαίας (διροφο κτίσμα) , ο
δήμος Καλαβρύτων με προσφορά 145.000
Η ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΑ
<Ως προς την πρτη θεματική , κοινή
μας διαπίστωση είναι ότι η ελληνική
οικονομία επέδειξε αξιοσημείωτη
αντοχή στη δίνη της υγειονομικής
κρίσης και, πλέον , ανακάμπτει. Μία
σειρά πρόδρομων δεικτν και πρόσφατων θετικν εξελίξεων αποδει κνύουν ότι έχουμε διαμορφσει τις
προϋποθέσεις , αρχικά , για ταχεία και
ισχυρή ανάκαμψη , και, στη συνέχεια ,
για υψηλή και βισιμη ανάπτυξη στη
μετά-κορωνοϊό εποχήν , είπε ο κ Στα ϊκούρας αναφέροντας διάφορες εξελί
ξεις που στοχειοθετούν την ελληνική
ανάπτυξη.
Υποστηρίζοντας ότι αυτοί<οι θετικοί
δείκτες και οι εξελίξεις είναι καρπός
της εφαρμογής μίας υπεύθυνης και
καλά σχεδιασμένης στρατηγικής της
ελληνικής κυβέρνησης, ο υπουργός
Οικονομικν τόνισε εκ νέου πως καθι στάται καπολύτως εφικτή, ρεαλιστική ,
ίσως και συντηρητικήν η εκτίμηση για
οικονομική μεγέθυνση της τάξεως του
3,6% εφέτος.
Αναγνωρίζοντας επίσης τους κινδύνους που εξακολουθούν να υφίστανται ,
κυρίως λόγω της αβεβαιότητας στο
υγειονομικό πεδίο και της υψηλής
μεταβλητότητας στις εξωτερικές μα
κροοικονομικές εξελίξεις , ο κ . Σται
κούρας σημείωσε ότι συνχίζονται οι
προσπάθειες, <με την υλοποίηση μιας
συνεκτικής οικονομικής πολιτικής, με
ισχυρό μεταρρυθμιστικό και αναπτυξιακό πρόσημον.
Περιγράφοντας αυτή την πολιτική
εξήγησε ότι εδράζεται σε 7 πυλνες :
. Τη συνέχιση ενίσχυσης πληττόμε
νων νοικοκυριν και επιχειρήσεων
και τη σταδιακή μετάβαση σε μέτρα
επανεκκίνησης της οικονομίας.
.Την υλοποίηση μιας συνετής δημοσιονομικής πολιτικής , στην κατεύθυνση της μείωσης φόρων και
ασφαλιστικν εισφορν
-Τη διατήρηση ισχυρν ταμειακν
αποθεμάτων , μέσα από την υλοποίηση
συνεπούς , έξυπνης και διορατικής
εκδοτικής στρατηγικής .
Τη δημιουργία των κατάλληλων
προϋποθέσεων για ισχυρή πιστωτική
επέκταση, μέσα και από ένα ισχυρό
και υγιές τραπεζικό σύστημα.
Τη συνέχιση του προγράμματος
αποκρατικοποιήσεων, την προθηση
της αξιοποίησης της δημόσιας περιουσίας και την υλοποίηση μεταρρυθμίσεων που θα ενισχύσουν τη διαρθρωτική
ανταγωνιστικότητα της οικονομίας .
-Τη βέλτιστη αξιοποίηση των ευρω
παϊκν χρηματοδοτικν εργαλείων ,
με καιχμήν το Ταμείο Ανάκαμψης.
-Την ενεργό και υπεύθυνη συμμετοχή της χρας , όπως γίνεται τα τελευταία δύο χρόνια, στις πρωτοβουλίες
για τη νέα ευρωπαϊκή οικονομική
αρχιτεκτονική .
Όπως είπε, η κυβέρνηση ήδη εφαρ
μόζει πολιτικές πάνω σε αυτούς τους
πυλνες , αναφέροντας τα εξής :
Υλοποιούμε το νέο πλαίσιο για την
αντιμετπιση του ιδιωτικού χρέους .
-Επεκτείνουμε το επιτυχημένο πρόγραμμα <Ηρακλής για τη μείωση των
μη εξυπηρετούμενων δανείων
-Εκσυγχρονίζουμε το εργασιακό
περιβάλλον και ενισχύουμε την αντα γωνιστικότητα της χρας με τον νέο
εργασιακό νόμο .
-Ολοκληρσαμε την πρτη φάση
της μεταρρύθμισης του συστήματος
την επανεξέταση των όρων του Συμφνου Σταθερότητας και Ανάπτυξης
<Οι προκλήσεις αυτές μπορεί-πρέπει
- και θα κερδηθούν , με ευρωπαϊκές,
διορατικές, δυναμικές, αποφασιστικές
και συνεκτικές λύσεις, είπε χαρακτη
ροστικά ο υπουργός Οικονομικν εν
αναφερόμενος στις λύσεις οι οποίες
θα συμβάλλουν στην επίλυση των
προκλήσεων εξήγησε ότι κθα εμφορούνται απόπνεύμα αλληλεγγύης και
θα αποδεικνύουν ότι οι ευρωπαϊκοί
θεσμοί και οι εταίροι αναγνωρίζουμε τις ανάγκες των καιρν και αντα ποκρινόμαστε σε αυτές με γρήγορα
αντανακλαστικά, έχοντας ως γνμονα
τις θεμελιδεις κοινές αρχές και αξίες
μας και την κοινή μας στόχευση για
δημοκρατία, ανάπτυξη , κοινωνική
συνοχή και ευημερία .