Πρωτοσέλιδο Εφημερίς Δημοπρασιών:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΕΦΗΜΕΡΙΣ
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΩΝ
&& ΠΛΕΙΣΤΗΡΙΑΣ ΜΩΝ
ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΩΙΝΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ-ΕΤΟΣ ΙΔΡΥΣΕΩΣ 1929
www.dimoprasi on.gr
email: dimonews @dim opr asion. gr
Γραφεία Εμμ. Μπενάκη 10 Αθήνα Τ.Κ.10564
Τηλ. 210-3215692-688 FAX 210-3215877 Τιμή 0,60 ΕΥΡΩ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 -ΚΥΡΙΑΚΗ 25 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 27834
Αδ. Γεωργιάδης:
Μπαράζ
επενδύσεων στην
Ελλάδα το
επόμενο διάστημα
Ο ΥΠουργός Ανάπτυξης μιλά
Επιπλέον 100 εκατ. ευρ για
τη δημόσια υγειά
διαδικτυακά τετ- α -τ ετ με τον
Jay Collins , Vice Chaiman
of Banking , Capital Markets.
and Advis ory της Citi
Δημοσίου ομέ
2014-2020
του ΕΣΠΑ .
Τα χεφάλαια
αυτά θα διατεθούν για την ε νίσχυση του δημόσιου συστήμα τος υγείας της
χρας και την
πρόσβαση των
πολιτν σε αυΤην πεποίθηση του ότι τους επόμε
νους μήνες επίχειται μπαράζ επενδύσε.
ων στην Ελλά δαν, εξέφρασε ο Υπουργός
Ανάπτυξης & Επενδύσεων, κ. Αδωνις Γε
ωργιάδης μιλντας με τον Jay Co ll ins,
Vice Chairman of Banking, Capital Mar kets and Advisory της Citi στο webin ar
της Capital Link σε συνεργασία με τη
Citi.Το θέμα του webin ar ήταν : 

Τελευταία νέα από την εφημερίδα