Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Φορο-μπόνους έως 2.200 ευρώ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΥΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ ουε
771234 567164
Σάββατο 24 Ιουλίου 2021 / τιμή: 1,30 Ε
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970. Αριθμός φύλλου: 27.575
Εκπτόσεις από το φορολογητέο εισόδημα - Θα χορηγούνται για eπληρωμές αμοιβν σε 18 κατηγορίες επαγγελματιν
ή Προπληρωμένων καρτν ή μέσω
αΡάπισμαν του ΟΗΕ
στην Τουρκία
Σε πλήρη απομόνωση οδηγείται η Τουρκία
μετά και τις τελευταίες Προκλητικές ανακοινσεις για το άνοιγμα της περίκλειστης περιοχής
των Βαρωσίων. Ξεκάθαρη ήταν η καταδίκη
των σχετικν ανακοινσεων του Τούρκου και
του Τουρκοκύπριου ηγέτη από το Συμβούλιο
Ασφαλείας του OΗΕ , Που εξέφρασε τη βαθιά
του λύπη για τις μονομερείς αυτές ενέργειες , οι
οnοίες είναι αντίθετες με προηγούμενα ψηφ
σματα και δηλσεις . σελ . 17
Ισχυρά κίνητρα προς τους φορολογούμενους οχεδιάζει να Παράσχει
η Πολιτική ηγεσία του υπουργείου
Οικονομικν Προκειμένου να Πραγ
ματοποιούν με ηλεκτρονικά μέσα
Πληρωμής τις συναλλαγές τους με
συγκεκριμένες κατηγορίες ελευθέ
ρωνεπαγγελματιν στις οποίες κα
ταγράφονται υψηλά Ποσοστά φοροδιαφυγής . Οι
Πληρωμές σε 18 συγκεκριμένες κατηγορίες ελευμεθόδων πληρωμής , θα εκπίπτουν
σε Ποσοστό 30% από το φορολογητέο
εισόδημα και μέχρι Ποσού 5.000 ευ ρ. Με την έκπτωση αυτή, οι φορολογούμενοι θα μπορούν να γλιτνουν από την Πληρωμή φόρου ε
σοδήματος έως και 2.200 ευρ κάθε χρόνο . Εm Πλέον, τα έξοδα για ιατρικές επισκέψεις και εξε
θέρων επαγγελματιν και επιτηδευματιν, εφόσον τάσεις, εφόσον πληρνονται με ηλεκτρονικά μέσα , Στις σχετικές ρυθμίσεις συμφνησαν η Ευρωπαϊκή
ΚωδικοπΟιείται
το σύνολο
της φορολογικής
και τελωνειακής
νομοθεσίας
του ήδη ισχύοντος μέτρου Που Προβλέπει την κά
ebanking ή άλλων ηλεκτρονικν λυψη του 30% του ετήσιου εισοδήματος με ηλεκτρονικά εξοφληθείοες δαπάνες για αγορές αγαθν
και Παροχή υπηρεσιν Τα ανωτέρωΠροκύπτουν
από τα αναλυτικά κείμενα των μεταρρυθμίσεων
Που Περιελήφθησαν στο Εθνικό Σχέδιο Ανάκαμψης
και Ανθεκτικότητας Ελλάδα 2.0) και αναρτήθηκαν
χθες το απόγευμα στο διαδίκτυο απότο υπουργείο
Οικονομικν , στο Πλαίσιο της Παροχής κινήτρων
για την αύξηση των ηλεκτρονικν συναλλαγν.
ΠραγματοΠοιούνται μέσω Πιoτωτικν ή χρεωστικν θα υπολογίζονται εις διπλούν κατά την εφαρμογή Επιτροπή και η κυβέρνηση . σελ. 5
Υπερκαλύφθηκε 1,36 φορές
η αμκ της Premia
Με υπερκάλυψη (1,36 φορές ) ολοκληρθηκε
χθες η δημόσια Προσφορά και ιδιωτική τοΠοθέτηση στο Πλαίσιο της αύξησης κεφαλαίου
της Premia. Η εταιρεία real estate
συγκέντρωσε 17,2 εκατ. ευρ Περισσότερα
από το Ποσό Που έχει ορίσει ως αύξηση κεφαλαίου (47,5 15 εκατ. ευρ ) , με τις
Έπεσαν οι υπογραφές
για το Ελλάδα 2.0)
Τόκιο
Αναψε η φλόγα
των Ολυμπιακν
Αγνων
5+1 στόχοι για τα επόμενα 5 έτη
κινητοΠοήσει 60 δισ. ευρ συΈμφαση στις ιδιωτικές επεν
δύσεις , στις μεταρρυθμίσεις , νολικές επενδύσεις στη χρα
στη βελτίωση του επιχειρημα.
τικού Περιβάλλοντος, στην πρά - λαμβάνει 106 επενδύσεις και
σινη μετάβαση , στον ψηφιακό 68 μεταρρυθμίσεις κατανεμη
μετασχηματισμό και στην κοινωνική συνοχή, με στόχο να δημιουργηθούν 180.000-200.000
θέσεις εργασίας , αλλά και την
κάλυψη του μεγάλου επενδυ - φωνία χρηματοδότησης της Ελ
τικού κενού Προβλέπει το ελληνικό Ταμείο Ανάκαμψης (Ελλά- τροπή , Που αφορά τις ενισχύδα 2.0 . Το Ελλάδα 2.0 , Πυ
Προσδοκά να αξιοποήσει 31,16
δισ. ευρ (18,43 δισ. ευρ εν
σχύσεις και 12,73 δισ. ευρ δά - Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας
νεια) κοινοτικν Πόρων για να Ελλάδα 2.0. σελ .4
τα επόμενα Πέντε χρόνια, Περπληροφορίες να αναφέρουν ότι έχει πετύχει
την είσοδο στο μετοχικό της κεφάλαιο νέων
στρατηγικν επενδυτν . σελ . 12
ΚΙΝΔΥΝΕΥΕΙ ΝΑ ΞEΜΕIΝΕΙ
ΑΠΟ ΝΑΥΤΙΚΟΥΣ Η ΝΑΥΤΙΛΙΑ
μένες οε 4υλνες. Η αφετηρία
για την εφαρμογή του Ελλάδα
2.0 σήμανε χθες στις Βρυξέλ
λες όΠου υπογράφηκε η συμ>11
λάδας από την Ευρωπαϊκή ΕπιΕΚΛΕΙΣΕ ΗΝΕΑ ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΕΞΥΓΙΑΝΣΗΣ ΤΗΣ ΝΟTOS COM
σεις ύψους 17,8 δισ. ευρ Που
έχει αιτηθεί η χρα μας στο
Πλαίσιο του Εθνικού Σχεδίου
Παγκρήτια Τράπεζα
ΤΟ 2022 ΘΑΟΛΟΚΛΗΡΩΘΕΙ
HANAΔΙΑΡΟΡΩΣΗ
σελ. 31
οΙ ΤΙΜΕΣ Η ΝΟΘΕΙΑ
ΚΑΙ ΤΟ ΣΤΟΙΧΗΜΑ
ΤΩΝ ΕΞΑΓΩΓΕΩΝ ΦΕΤΑΣ
4κίνητρα
για ανάιπτυξη
της αγοράς
κεφαλαίου
Στη Βουλή
Covid-19
τονομοσχέδιο
του Επικουρικού
Δυσοίωνες
Προβλέψεις
για το τέταρτο
κύμα του ιού
6ΣΤΟΥΣ 10 ΕΞΑΓΩΓΕΙΣ
ΑΝΑΜΕΝΟΥΝ ΑΥΞΗΣΗ ΕΡΓΑΣΙΩΝ >9
Θα ψηφιστεί μετά τις διακοπές
ΚΛΕΙΔΩΝΕΙ Η ΣΥΜΦΩΝΙΑ
ΤΑΙΠΕΑ-COSCO
ΠΑΤΟ 16% ΤΟΥ ΟΛΠ
Μπόνους
σε ιατρούς,
φαρμακοποιούς
για εμβολιασμούς
Τέσσερα κίνητραγια ανάπτυξη
της κεφαλαιαγοράς, με τα οποία
το ετήσιο πραγματκό ΑΕΠμπορεί
να τονωθεί έως και 0,5 Π.μ. και
να Παραμείνει υψηλότερο μεταξύ
0,3 και 1 δισ. ευρ κάθε χρόνο
έως το 2040, προτείνει νέα μελέη
του Ιδρύματος Οικονομικν και
Βιομηχανικν Ερευνν - IOBE
μετίτλο Εκτίμηση επιδράσεων
Προτάσεων για την ανάπτυξη της
κεφαλαιαγοράς . σελ. 9
Tονέο, κεφαλαιοποητικό μονεέλο επικουρικής ασφά
λισης αποκτά και επίσημα σάρκα και οστά . Το νο
μοσχέδιο με τίλο Ασφαλιστική μεταρρύθμιση γι
τη νέα γενιά) κατατέθηκε αργά χθες το βράδυ στη
Βουλή, με Προοπτική αφού περάσει από τις αρμόδιες
Επτροπές να ψηφιστεί στην Ολομέλεια μετά τις δια- ΤΟ Σύνταγμα
κοπές, δηλαδή τέλη Αυγούστου - αρχές Σεπτεμβρίου .
Βασικό σημείο του σχεδίου νόμου είναι η σύσταση
του Ταμείου Επικουρικής Κεφαλαιοποητικής Ασφά
λισης (ΕΚA , το οΠοίο θα δέχεται τις εισφορές όλων υΠΟXρεωτικο
των νεοεισερχόμενων ασφαλισμένων στην αγορά ερ
yασίας , από ην 1n.1.2022 και μετά. σελ. 6
σελ. 17
Κυριάκος Μnτσοτάκης
Πρωθυπουργός
Στο 39%
η κάλυψη
του εμβολίου
Pfizer/BioNTech
στο Ισραήλ
Φωκίων Καραβίας
CEO Eurobank
επιτρέπει τον
Η Eurobank
θα συμβάλει
στην ανάπτυξη
της χρας
σελ. 7
εμβολιασμό

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • Πάπυρο 2.000 ετών που περιγράφει τη ζωή μετά τον Μέγα Αλέξανδρο αποκρυπτογραφεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης
  Πάπυρος ηλικίας 2.000 ετών, ο οποίος εξιστορεί τις δυναστείες που διαδέχθηκαν τον Μέγα Αλέξανδρο, αποκρυπτογραφείται σχεδόν δύο χιλιετίες μετά τη μερική καταστροφή του κειμένου από την έκρηξη του Βεζούβιου το…Πάπυρο 2.000 ετών που περιγράφει τη ζωή μετά τον Μέγα Αλέξανδρο αποκρυπτογραφεί σύστημα τεχνητής νοημοσύνης - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Συρία: Κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου μετά από νέα σεισμική δόνηση
  Σεισμική δόνηση μεγέθους 4,3 βαθμών σημειώθηκε στην Συρία σήμερα γύρω στις 10 μ.μ. με επίκεντρο τη μεθόριο Συρίας-Λιβάνου. Ο συγκεκριμένος σεισμός έγινε αισθητός στη Δαμασκό, ενώ είχε ως αποτέλεσμα και…Συρία: Κατάρρευση τετραώροφου κτιρίου μετά από νέα σεισμική δόνηση - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στόλτενμπεργκ: Πρόκληση για το ΝΑΤΟ το κινεζικό μπαλόνι που περιπλανήθηκε στις ΗΠΑ
  Το κινεζικό μπαλόνι που περιπλανήθηκε στις Ηνωμένες Πολιτείες την περασμένη εβδομάδα αποτελεί πρόκληση για την ασφάλεια της συμμαχίας των 30 μελών του ΝΑΤΟ, καθώς και άλλων χωρών σε όλο τον…Στόλτενμπεργκ: Πρόκληση για το ΝΑΤΟ το κινεζικό μπαλόνι που περιπλανήθηκε στις ΗΠΑ - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • «Κόκκινο»… εξπρές και στο Βερολίνο
  Ένας «διαστημικός» -για πολλοστή φορά φέτος- Ολυμπιακός έκανε επίδειξη δύναμης (και) στο Βερολίνο, συνέτριψε την Άλμπα με 93-60 χωρίς Σλούκα και Πίτερς για άλλο ένα βράδυ (τρίτο), σημείωσε πέμπτη συνεχή…«Κόκκινο»… εξπρές και στο Βερολίνο - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Στο Παρίσι έφτασε ο Ζελένσκι
  Στο Παρίσι προσγειώθηκε ο Ουκρανός πρόεδρος Βολοντίμιρ Ζελένσκι με τον βρετανικό αεροσκάφος που τον μετέφερε από την Βρετανία στην Γαλλία. Τον Ουκρανό πρόεδρο υποδέχθηκε ο Γάλλος υπουργός Άμυνας Σεμπαστιάν Λεκορνού.…Στο Παρίσι έφτασε ο Ζελένσκι - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ