Πρωτοσέλιδο Μεσολογγίτικα Χρονικά:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΤΙΚΑ
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
ΧΡΟΝΟΣ:49ος
ΧΡΟΝ ΚΑ
Εβδομαδιαία Εφημερίδα Νομού Αιτωλοακαρνανίας
ΙΔΡΥΤΗΣ ΧΡΗΣΤΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΥ
Ηκαnς ρας παυ Πραγματικότητα και οι επτά ενεργειακές
κοινότητες της Δυτικής Ελλάδας!
Αν τα είχαν άλλοι
αυτά!!
|ε την υπογραφή των καταστατι- κοινότητες, προκειμένου να υπογρά-μας οδηγούν σε μα ενεργειακή συμ
Ψουν τα σχετικά καταστατικά ίδρυσης μαχία, από την οποία θα προκύψουν
Δήμων και άλλων νομικν προσπων και λειτουργίας των υπό σύσταση οφέλη απευθείας για την κοινωνία
ανέφερε κατά την τοποθέτησή του ο
και τις αντίστοιχες υπογραφές από <Βρισκόμαστε μπροστά σε μια ιδιαίτερα Περιφερειάρχης Νεκτάριος Φαρμάκης
εξηγντας ότι αυτή η
μεγάλη προσπάθεια
που ξεκίνησε από την
ανάγκη να ανεξαρτητοποιηθούν ενεργει
ακά οι αγρότες και
να ξεφύγουν από την
ενεργειακή φτχεια
εξελίχθηκε σε μία
ακόμα μεγαλύτερη
προσπάθεια, στε
και η Τοπική Αυτοδιοίκηση να μεισει
τα ενεργειακά βάρη
και να εξοικονομήσει
δυσβάσταχτο ενεργειακό βάρος που σημαντική στιγμή για την Αυτοδιοίκηση πόρους προς όφελος των τοπικν
Μικν από τους εκπροσπους των
Σελίδα 5
την Τετάρτη 21 Ιουλίου 2021, ( μετά φορέων.
Ανακοίνωση
του σωματείου
εργαζομένων
Δήμου Ιερής Πόλης
Μεσολογγίου
000000000000000000000000000000000000000000 04
εκπροσπους των
αγροτικν οργανισμν την περασμένη
εβδομάδα) , πραγματικότητα αποτελούν
πλέον και οι 7 ενερθέματα υγείας
Παραπληροφόρηση
Γράφει η: Αθηνά Στεφανάτου
γειακές κοινότητες
της Δυτικής Ελλάδας
που διαμορφνουν
τη μεγάλη ενεργειακή συμμαχία, η
οποία αποσκοπεί να
απεγκλωβίσει τους
αγρότες και την αυΟι ελεεινές, τρισάθλιες τοδιοίκηση από το
.000 0000000000000000000.
Άκρως πετυχημένο
το 50 Φεστιβάλ
Κitesurf στο Διόνι
ΔΗΜΑΡΧΕΙΟ
........είδα 3
Κατοχής
*0000000000000000000000000 0 0 0000 0 0 0 0 0 0000000
και ο. ανστόρητος!!
υφίστανται σήμερα.
που πρωτοστατεί σε μια αναπτυξιακή κοινωνι .
Συγκεκριμένα, στην έδρα της Περι- πρωτοβουλία . Περισσότεροι από 60 Μάλιστα, ο Περιφερειάρχης υπογράμμ.φέρειας , στην Πάτρα, παραβρέθηκαν φορείς καταφέραμε να συνεργαστούμε, σε ότι αυτή η μεγάλη πρωτοβουλία, που
να εμπιστευτούμε ο ένας τον άλλον παράλληλα συνιστά και ένα μεγάλο και
πρωτοποριακό για τα ελληνικά δεδομένα <πράσινο έργο, ενδεχομένως
Συνέχεια σελίδα 4
την Τετάρτη 21 Ιουλίου , Δήμαρχοι και
εκπρόσωποι αυτν , που απαρτίζουν και σε σύντομο χρονικό διάστημα να
τις τέσσερις από τις επτά ενεργειακές δρομολογήσουμε τις διαδικασίες που
ΚΟΜΗΤΟΣ ΓΚΑΜΠΑ
Σελίδα 4
ΚΟM. GKAMPA
Να τα καθαρίσουν
οισύμβουλοι
Στη Δικαιοσύνη η Δημοτική Αρχή Ι.Π. Μεσολογγίου για
,..Σελίδα 4
Η ελάχιστη βάση
εισαγωγής . λύνει
ή δημιουργεί
προβλήματα;
υπόθεση καικοδιαχείρισης της προηγούμενης θητείας
|ε δελτίο τύπου που εξέδωσε η Δημοτική Αρχή κάνει ενημέρωσε ότι το πόρισμα που παραλήφθηκε από ορκωτό
γνωστό ότι θα ενημερσει τις αρμόδιες δικαστικές ελεγκτή αποτυπνει πολύ προβληματικές και ανησυχητικές
αρχές για το πόρισμα που της παραδόθηκε σχετικά με την καταστάσεις σε Νομικό Πρόσωπο. < Καταστάσεις που κανένας
οικονομική διαχείριση σε νομικό πρόσωπο του δήμου κατά νοικοκύρης δεν θα ανεχόταν.
την προηγούμενη δημαρχιακή θητεία
Στο δελτίο τύπου καθς
και στην ενημέρωση που
έκανε ο δήμαρχος στην
τελευταία συνεδρίαση
του δημοτικού συμβουλίου, δεν αναφέρεται
ποιο είναι το νομικό
πρόσωπο ούτε ποιες
είναι οι προβληματικές
'........ Σείδα 5
*0000000**000000**0006000000006000000600000*
Που δεν είναι συμβατές με το σωστό τρόπο διαχείρισης του
δημοσίου χρήματος
Η πορεία από εδ κι
μπρος είναι μονόδρομος, Θα ενημερωθούν
άμεσα οι αρμόδιες
δικαστικές αρχές , οι
οποίες ήδη ερευνούν
την υπόθεση >, τόνισε ο Δήμαρχος 1.Π.
Μεσολογγίου για να
συνεχίσει υπογραμμζοντας Γνωρίζουμε
ότι ο Δήμος και τα νομικά του πρόσωπα αντιμετωπίζουν
πολλές γραφειοκρατικές αγκυλσεις, που δυσκολεύουν
< Σε κρούση στις Δικαστικές Αρχές προβαίνει η Δημοτική τη δουλειά μας . Όμως υπάρχει ένα σαφές όριο ανάμεσα
Αρχή ΙΠ.Μεσολογγίου μετά τα νέα στοιχεία που προέκυψαν στα γραφειοκρατικά εμπόδια και στους κανόνες ορθής
διαχείρισης του δημοσίου χρήματος , που αγγίζουν τον
Αναφερόμενος στο θέμα αυτό κατά την τελευταία συνεδρί- πυρήνα της νομιμότητας. Σε αυτά τα θέματα δεν κάνουμε
Ζητούσαν. νερό
οι ξένοι
'.......είδα 7
Επέκταση
πεζοδρομίου
'........ είδα 5
00 0000ο0000000 00000000000000000000000000000 0
και ανησυχητικές κατα
στάσεις που εντόπισε
ο ελεγκτής και παραπέμπουν σε κακοδιαχείριση.
Αναλυτικά η ανακοίνωση της Δημοτικής Αρχής:
Κινητός
κινηματογράφος
Περιφέρειας
Δυτικής Ελλάδας Π.Ε
Αττωλοακαρνανίας
........Σείδα 5
000000000000000000000000000000000
από τα πορίσματα των ελεγκτν.
Η δημιουργία αρχείου
της πολιτιστικής
κληρονομιάς του
Δήμου
LΠ. Μεσολογγίου
EMMER
GNEMA
αση του Δημοτικού Συμβουλίου ο Δήμαρχος Κστας Λύρος εκπτσεις's
ΚΙΝΗΤΟΣ ΚΙΝΗΜΑΤΟΓΡΑΦΟΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΣ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
Αγαπητοίαναγν στες, σας γνωρίζουμε ότι η εφημερίδα μας απέκτησε αστέγη
στο διαδίκτυο την οποία μπορείτε να επισκέπτεστε στη διεύθυνση:
Του Αθ. Σπυρόπουλου
www.mxronika. gr
........Σείδα 4
00000000000000000000000000000000000000000002ελιδα 3
ΚΩΔ. 2007
Hellenic Post