Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Νέα της Ηπείρου:Recognized text:
Νέα της Ηπείρου
Όσο θα παίζονται ύποπτα παικνίδια σε βάρος της Ηπείρου εμείς δεν θα σιωπούμε
ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021 ΑP. ΦΥΛΛΟΥ 1442 ΕΤΟΣ 33ο1
ΤΗΛ.: 265 10 22044 FAX: 26510 79437
ΤΙMΗ ΦΥΛΛΟΥ: 0,30 ΕΥΡΩ e-mail: neatisipeirou @vahoo.gr
Άμεση καταβολή ανα κοίνωσε το υπουργείο
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΒΟΗΘΕΙΑ
ΣΤΟΥΣ ΠΑΡΑΓΩΓΟΥΣ ΤΗΣ HΠΕΡΟΥ
Με την άμεση καταβολή του 40% ξεκινά η καταβολή των αποζημισεων για τους πληγέντες
ατό τον παετό την Ανοιξη του 2021. Η σχετιχή
τροπολογία κατατέθηχε στη Βουλή από τον
υπουργό Αγροτιχής Ανάπτυξης χαι Τροφίμων,
Σπήλιο Λιβανό χαι προβλέπει αποζημίωση έως
το 1006 της αοφαλιζόμενης αξίας της παραγωγής του αγροτεμαχίου που ζημιθηκε καθς και
η προκαταβολή του 40% της ζημιάς.
Συνέχεια στη oελδα 24
Η ΓΝΩΜΗ ΜΑΣ
Για να σταματήσει το αλβανικό λαθρεμπόριο
Οι ΗΠΑ εξόπλισαν το
Η ΕΚΚΛΗΣΙΑ ΕΜΠΣΤΕΥΕΤΑΙ ΤΑ
ΕMΒΟΛΙΑ ΚΑΙ TΑ ΣΥΝΙΣΤΑ ΣΕ 0ΛΟΥΣ τελωνείο της Κακαβιάς
Τέρμα στις παραφωνίες εντός της Εκκλησίας σχετικά με τον εμβολιασμό βάζει η Εx
κλησία της Ελλάδος με εγχύκλιο της Ιεράς
Συνόδου , που απευθύνεται προς ιερείς χαι
πιστούς.
ρικανοί ότι η Αλβανία δεν προ τίθεται να στεγανοποιήσει τα
| σύνοpά της με την Ελλάδα σε ουο μήνες
| όσον αφορά το λαθρεμπόριο
και ανέλαβαν πρωτοβουλία να
ενισχύσουν το Τελωνείο Κακα ημεταβίβαση
ακινήτων
Κατατέθηκε το σχέδιο
Δημιουργούνται όμως . υποψίες
για αλληλομαγειρέματα:
|Γράφει ο
Z. Πανταζής
Δικηγόρος
νόμου για εκουγκρον .
σμό του Κτηματολογίου
Τη δυνατότητα
χορούν οι πολίτες όλης
της χρας σε μεταβ.
βαση ακινήτων ηλε
κτρονικά ανακοίνυσε ο
Αρτινός Υφυπουργός
Εκνέου Πρόεδρος
ΕΚΚΛΗΣΙΑΣ ΤΗΣ ΕΛΛΛΔΟΣ
H ερά Σύνοδος τονίζει στην εγενολιο με θέμα Εκλησία και στην Τραπεα Ηπείρου
επιστήμη στον αγνα κατά της πανδημίας" , η οποία θα διαβαστεί
στους πιστούς την επόμενη Κυριακή, πως και σήμερα η Εκλησία Οκ. Ζωνίδης ξεπέρασε
εμπιστεύεται την επιστημονική κοινότητα των γιατρν , η οποία
νυχθημερόν αγωνζεται για την απαλλαγή των ανθρπων από τη τα 25 χρόνια θητείας ..
θανατηφόρο πανδημία. Συνέχεια στη σελίδα 23
| σης αρμόδιος για Ει.
Μπράβο κουράγιο . .