Επόμενη μέρα Next

Πρωτοσέλιδο Δρόμος της Αριστεράς:Recognized text:
Ε ΙΑΒAΤΟ241ΟYΝΟΥ 021-AΡΦΥΛΟΥ 554 wwwν.edronos.gr c 200
Διαβάσματα poφουν
ΑΦΙΕΡΩΜΑ
Andrea Zhok
για μια Κσταs Μελάs
13-23
καλοκαιρινή Πργοs Παnαϊωάννου
ΝίKos Σταθόηουλos
αυρα Ερρίκos Φνάλn
ΑΡΙΣΤΕΡΑΣ
ΕΒΔΟΜΑΔΙΑΙΑ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Ειδικό καλοκαιρινό φύλλο!
Με άλλη ματιά
Όλα τα πεδία (Πανδημία, εθνικά, κοινωνικά θέματα) zιτούν διαφορετικό
προσανατολισμό . ΕΙκίνδυνos διχασμός από την κυβέρνηση ,
εφιαλτικά σχέδια των ελίτ. Αναγκαία η ανάκτηση Βαθμν ελευθερίαs
δημοκρατίαs, ανεξαρτησίas
ΤΟ ΘΕΜΑ
Συνειδητόs
ο αποκλεισμός
των νέων από τα ΑΕΙ
ΠΟΛΙΤΙΚΗ
Kοινωνίεs Πολλαπλν
αποκλεισμν
Ο ΦόΒ0s και ο Μόνos .
ΚΥΠΡΟΣ
Επεκτείνεται ο Αττίλαs
ΔΕΘΝΗ
Η Παλαιστνη διδάσκεικαι διδάσκεται
ο δρομω εύχεται σε όλοUs καλό καλοκαίρι και θα κυκλοφορήσει ξανά
το Σάββατο 4 Σεπτεμβρίου
977179225207