Πρωτοσέλιδο Πρωινός Τύπος Δράμας:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
τρο των υγειονομακν μέτρων
, ΠΡΩΤΝΟξ TUΠΟΣ
ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ
t Ιδρυτής-Νιιλαος Καραθάνος 1951-1974 * διοκτήτρια -Εκδότρια Σταυρίδου LL Στυλιανή
ΔΡΑΜΑ, ΣΑΒΒΑΤΟ 24 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
Περίοδος Β' (1974)*
Αp φύλλου 6380-12400
0,50 ε
Την Τετάρτη 28 Ιουλίου
το Δημοτικό Συμβούλιο Δράμας
Στο Πανελλή νιο Πρωτάθ λημα
Εφήβων στο Σκάκι
Συνταγματικά
δικαιματα και
κοινή λογική
Νέα συζήτηση για
τη Σιδηροδρομική
Εγνατία για
περαιτέρω ενέργειες
Στο ίδιο επίπεδο Σέρρες και Καβάλα
Ανέβηκε στο κίτρινο
επίπεδο η Δράμα και
μπαίνει εκ νέου
στον επιδημιολογικό
χάρτη
Τη δεύτερη θέση
κατέκτησε
ο Δραμινός
Μάρκος Καζάκος
Του κ . Αναστ. Πούλιου
Προέδρου του Δικηγορικού
Συλλόγου Δράμας
Ξεκίνησαν οι 32οι Ολυμπιακοί Αγνες στο Τόκιο
Επαγγελματίας στο χρο του επισιτισμού στη Δράμα μιλά ει στον αΠ.Το
Πρτη στο στάδιο
η Ελλάδα ως είθισται
με Κορακάκη-Πετρούνια
Π. Τασσούδη: Είμαστε υπέρ
των εμβολιασμν και υπέρ
των καταστημάτων covid free
ουρανός πάνω από το
Εθνικό Στάδιο του
Οo έμοε χρr
Πληρωθήκαμε καλά από τις κρατικές ενισχύσεις, επειδή δη λνουμε ταπάντα .
Όσοι δεν πληρθηκαν σωστά, είναι γιατί δουλεύουν μαύρα-Μια νέα καρανΤίνα στα μαγαζιά μας από το φθινόπωρο θα είναι ολέθρια . . .>
ματα , καθς τα πυροτεχνήματα σηματοδότησαν το ξεκί
νημα της τελετής έναρξης
των ολυμπιακν Αγνων,
που άρχσαν με καθυστέρηση ενός έτους εξαπίας της
πανδημίας COVID-19.
Οι διοργανωτές αναγκά
στηκαν να κάνουν το πρωτοφανές βήμα της διεξαγωγής
των Αγνων χωρίς θεατές,
καθς τα κρούσματα παρου σιάζουν έξρρση Ακόμη και η
τελετή έναρξης, συνήθως μια
σκηνή γεμάτη με διασημότητες ήταν σκωτηλή , με ληγότε
ρους από 1.000 ανθρπους
που παρeυpeθηκαν , με αυ στηρούς κανόνες κοινωνικής
απόστασης
Ι Του Θανόση Πολυμένη
Πο τους επαγγελματές που αυτή
την εποχή βρίσκονται στο στόχακατά της πανδημίας αλλά έχουν και μέρος
της ευθύνης τήρησής τους, είνα ο κλάδος
των επισιτιστν.
Καφετέρες, ταβέρνες , εστιατόρια , βρί
σκονται στην πρτη γραμμή, προκεμένου
να τηρούν τα μέτρα που έχουν εξαγγελ
θεί , όσον αφορά το ήτημα των εμβολια1 σμν και της υγειονομικής προστασίας
Ι των πελατν τους. Αν και ακόμα είναι
νωρίς να κρίνει κανείς πς θα αποδσου
όλα αυτά, παρ ' όλα αυτά , οι επαγγελμα1 ίες επσιτιστές προσπαθούν να βάλουν
1 σε μια σειρά τα πράγματα και να κρίνουν η θα γίνε στο μεσημέρι πήγαμε αρκετά καλά . Βέβαα , είναι διαφορε1 μέλλον και ειδικότερα από τον Σεπτέμβριο και μετά.
Άλλοιείναι κατασταλαγμένοι, όλλοι όχ, όλλοι αρνούν - ότου όντως δυσκαλεύτη καν.
ται να ακολουθήσουν τα
μέτρα , παρ' άλα αυτά , το
μαγαζί πρέπει να δουλέψει και ο επαγγελματίας
να επιλέξει την κατηγορίa covid froo , αν δηλαδή
δέχεται στο εσωτεροκό
του εμβαλασμένους πελάτες ή όχ
Αnό τους κατασταλαγ
μένους επαγγελματίες
της πόλης μας που ξ6 ρουν τι θέλουν , είναικαι
η κα . Παναγιτα Τασούδη , η oποία διευθύνει
ένα από τα παλαιότερα
εστιατόρα στο κέντρο
της πόλης μας.
ο .Πρωνός Τύπος .,
μίλησε με την κα . Τασούδη , η οποία έχει ξεκάθαρες απόψεις όσον
αφορά την κατάσταση
που επpατεί εν τον .
ζει ιδιαίτερα ότι τίθεται
υπέρ των εμβολιασμν ,
όπως και ότι το μαγαζί
της θα είναι οονid tro0 .
Στην ερτηση για ο
πς είναι σήμερα η κατάσταση στον χρο της,
η κα . Τασούδη τονίζει ότι
απ ' όταν ανοίξαμε μετά
από τη μεγάλη διακοπή
με την καραντίνα , τις
πρτες μέρες η κίνηση
ήταν πεσμένη. Στη συν χεια όμως η κίνηση ήταν
καλή . Τουλάχιστον εμείς
που δουλεύουμε μόνο
0ΩΤΟ ΑΡΧΕΙΟΥ ΠΤ.
τικό για τους συναδέλφους που εργάζονται το βράδυ ,
σελ4n
ΑΚΤΙΝΟΛΟΓΙΚΑ ΕΡΓΑΣΤΗΡΙΑ ΔΡΑΜΑΣ Ο.Ε.
Πάκκας-Μασμανίδης
NΕΟΣ ΑΞΟΝΙΚΟΣ ΤΟΜΟΓΡΑΦΟΣ 64 ΤΟΜΩΝ
ΑΕΡΙONΘΡΧΚΗΣ
ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
ΚΩΝ/ΝΟΥ ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 22 ( όnισθεν 1.Κ.Α)
Τηλ: 25210-22112 & 25210-20806
Αξονικές τομογραφίες
με αυστηρή τήρηση
σύγχρονων διαγνωστικν
πρωτοκόλων.
Εξειδικευμένες εξετάσεις όηως:
Αναίμακτη - Αξονική Στεφανιογραφία
Αξονικές Αγγειογραφίες
Συμβεβλημένοι με τον ΕΟΠΥ
Καθημερινά 8:30-1400 και 1 7:50-20:50, εκτός απόγευμα Τετάρτη
Ελπίδα Σημαιοφορίδου-Δικμάνη
παιδίατρος
Η εταιρεία ΑΕΡΙΟΝ ΘΡΑΚΗΣ -ΔΙΚΤΥΟ ΔΡΑΜΑΣ
Απόφοτη Ιστρικής σχολής Α.Π.Θ.
εγγυάται υψηλού παγγελματισμού εγκαταστάσεις
Ειδικευθείσα:
φυσικού αερίου με έγυρη παρακολούθηση όλης της
διαδικασίας συνδεσης του πελάτη μας Δίπλα σας από
στο Μποδοσάκειο Νοσ. Πτολεμαΐδος
στη Β' Πανεπιστημιακή Παιδιατρική Κλινική
Νοσ. ΑΧΕΠΑ
στη Β' ΜΕΝN Νοσ. Παπαγεωργίου Θεσ/νίκης
την αίτηση μέχρι και την ολοκλήρωση της εγκατάστασης! Η.
Επικοινωνήστε μαζί μας
Τηλ: 25210 35194- Κιv: 697 74 22 184
Ηπείρου & 1. Δραγούμη γωνία, Δράμα
ΑΕΡΙΟΝ ΟΡΑΚΗΣ- ΛΙΚΤΥο ΑΡΑΜΑΣ
Εφέδpων Αξωpατιον 12 , Δρόμα Τ.κ. 66100
Καθημερνές: 1000-13:00 και 18:00-20:00 (ετός Τετόρτης!
Σαββατοκύρια και ελειστά
Dr. ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ ΘΕΟΦΙΛΟΥ
ΣΤΗΡΙΖΟΥΗΕ
ΟΡΘΟΠΑΙΔΙΚΟΣ ΧΕΙΡΟΥΡΓΟΣ
ΔΙΔΑΚΤΩΡΙΑΤΡΙΚΗΣ Δ.Π.Θ.
τ.ΙΑΤΡΟΣ Κ.Α.Τ. ΑΘΗΝΩΝ
ΙΑΤΡΙΚΗ ΔΙΑΓΝΩΣΗ
ΔΡΑΜΑΣ Α.Ε.
Σύγχρονες υπηρεσίες
διαγνωστικν εξετάσεων
ΣΠΟΥΔΕΣ ΜΕΤΕΚΠΑΙΔΕΥΣΗ ΣΤΗ ΓΕΡΜΑΝΙΑ
ΠΑΝ/ΜΟ ΜUNSTER-MAΙNΖ
. Μαγνητικός Τομογράφος
. Αξονικός Τομογράφος
Dr. MED. ΑPOSTOLOS THEOFILOU
FACHARZT FUR ORTHOPADIE
Κ. ΠΑΛΑΙΟΛΟΓΟΥ 26 -1% 0ΡΟΦΟΣ
ΤΗA. 2521306858-69463761 11
ΔΕΧΕΤΑΙ ΜΕ PAΝTΕΒΟΥ
Προύσσης 26, Δράμα
Τηλ.: 25210 22423
email : iatdiagn osi @gmail. com
ΠΡΩΝΟΣ

Τελευταία νέα από την εφημερίδα