Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ό,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Το ΔΣ Σπάρτης αποφασίζει
για την τύχη της εμποροπα- | συναντήθηκε
νήγυρης Μυστρά , σελ 10
Διαδήλωσαν κατά του
Με τον δήμαρχο Μονεμβασίας
υποχρεωτικού εμβολιασμού
στη Σπάρτη > σελ.8
| η υπουργός Πολιτισμού σλ.11
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Σάββατο 24 Ιουλίου 2021 Ετος 25| Αριθμός 6168 | Τιμή φύλλου 0,50
Τηλ: 2731081253 Fax 2731081250. e-mailinfoelakonikos.gr . www.lakonikos.gr
Ολοκληρθηκαν οι εργασίες του Προηγούμενου διαστήματος
Επισκέψιμα και Πάλι
τα Σπήλαια Διρού
Χρωματίστηκε
ακίτρινη
η Λακωνία
στον χάρτη
κορωνοίού
Πλην Ελαφονήσου
"Εnaγρύnνηση και αυξημένη Προσοχή- aπό όλους
ζήτησε ο υφυπoυργός Πολτικής Προστασίας Νίκος
Χαρδαλιάς κατά τις ανακοινσεις για τις αλλαγές του
επιδημιολογικού χάρτη το
αnoγευμα της Πέμπτης 22/η.
Όηως ανακοίνωσε ο κ. Χαρκατά μία
Με υγειονομικά πρωτόκολλα η είσοδος στο αξιοθέατο
δαλιάς , κλίμακα
στον επιδημιολογικό χάρτη
[αnό ηράσινο σε κίτρινο)
Τα Σπήλαια Διρού στην Αν, γείο Πολιτισμού και Αθλητισμού διαδρομή και τη χερσαία δια -Σπηλαίων ,
Μάνη υποδέχονται ξανά τους και το Υnουργείο Τουρισμύ. δρομή , κατά τη διάρκεια της λειεπισκέπτες μετά τη Προσωρινή Σημεινεται Πως το περίφημο τουργίας των ΣΠηλαίων από τις έχουν ήδη απολυμανθεί , οι
διακοπή λειτουργίας τους στο αξιοθέατο της Μάνης Παρέμεινε 9.00 ημ έως τις 500 μμ καθημε - Βάρκες και τα σωσίΒια θα αnoΠλαίσιο των εργασιν anοκατά στασης και αναβάθμισης Πou καθς είχε διακόψει τη λειυλοποιούνται από την Εταιρεία τουργία του Περί τα τέλη Μαΐου . κολλα , σύμφωνα με τις οδηγες μάσκας είναι υποχρεωτική για
Ακινήτων Δημοσίου (ΕΤΑΔ) ΑΕ
με χρηματοδότηση του ΕΣΠΑ σκέπτες θα μηoρούν να ανακα- σοδο , όσο και κατά την nαρα - επισκέπτες
και σε συνεργασία με το ΥΠοup - λύψουν μόνο τη μικρή λιμναία μονή των επισκεπτν εντός των
Eπισημαίνεται ότι οι χροι
ανέβηκαν συνολικά 13 Περκλειστό επί περίnου δύο μήνες ρινά, εν αυστηρά θα τηρούνται λυμαίνονται μετά από κάθε δια όλα τα υγειονομικά Πρωτό - δρομή , εν η χρήση της
φερειοκές Ενότητες της
χρος μεταξύ των onoίων
και ο νομός Λακωνίας εξαιρουμένου
φονήσου nοu nαραμένει στο
επίπεδο 1 nράσινο) του
Για λόγους ασφαλείας οι επι - της Πολιτείας τόσο κατά την εί - τους εργαζόμενους και τους
Δήμου Ελα του
συνέχεια σελ 8
χάρτη, όπως και τα γειτονικά
Κύθηρα .
Η αλλαγή του επιπέδου επ Δεύτερη σε αιολική ενέργεια
η Πελοπόννησος
κινδυνότητας στον επιδημιολογικό χάρτη της χρας
είναι ενδεικτική της τάσης
αύξησης του υκού φορτίου
Το 14% της συνολικής Παραγωγής στην Περιφέρεια
nou καταγράφεται το τελευτσίο διάστημα (και ) στη Λακωνία.
Στην Περιφέρεια Πελοποννήσου nαράγεται το 1 4% της αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα .
καθιστντας το γεωγραφικό
διαμέρισμα δεύτερο Πανελλαδικά με δυναμικό nou φθάνει τα
619 MW Αυτό Προκύπτει από
την εξαμηνιαία στατιστική τς
αιολικής ενέργειας στην Ελλάδα , την οnoία δημοσιοπoίησε
η Ελληνική Επιστημονική
Ένωση Αιολικής Ενέργειας
[ΕΛΕΤΑΕΝ), Πρτη nανελλαδικά είναι η Περιφέρεια Στερεάς
Ελλάδας στην onoίa nαράγεται
το 41% της αιολικής ενέργειας
στη χρα μας (1775 MW).
ουνέχεια σελ 9
Ποράλληλα , την ίδια μέρ ,
ανακοινθηκαν από τον
ΕΟΔΥ συνολικά 3 νέες μολύνσεις του ιού στο νομό.
ουνέχεια σελ 7
Ιστορικό χρονολόγιο
των μεταπολεμικν
δημοτικν εκλογν
στη Σπάρτη
91lakonikos.gr
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
Γράφει ο Νίκος 1. Καρμοίρης
> σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα