Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

26oC, 15:00

34oC, 21:00

29oC - Υγρασία 30%-85% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 2-4μπ. Ανατολή ηλίου: 06:32 - Δύση ηλίου: 21:00

€0.80

ÓõìâïõëÞ ðñïò ôïõò... ó÷åôéæïìÝíïõò

Έχουν περάσει δεκαετίες από τη σεξουαλική απελευθέρωση και αιώνες από την πνευματική, αλλά η κοινωνία εξακολουθεί να εμφανίζει ένα είδος «κατοχικού συνδρόμου». Υπερακοντίζει, ακριβώς όπως οι τραυματισμένοι απρόσμενα και
βαθιά, με την ανάμνηση ανοιχτή ως πληγή που τους πονά ακόμη και στην επαφή με… τον σκέτο αέρα. Βλέπουμε τη σεξουαλική επαφή ως -ρυθμιζόμενο- δικαίωμα, αντί για πράξη ενταγμένη μέσα σε πλαίσιο γενικής ελευθερίας, που θα συνδύαζε αχώριστα
τόσο την ελευθερία των ενστίκτων μας όσο και των προσωπικών μας σχέσεων. Η σύνθεση αυτή μοιάζει αδιανόητη σε πολλές και
πολλούς, καθώς ο κανόνας είναι η μετωπική τους σύγκρουση. ΜΕ ΚΡΟΤΟΥΣ ΚΑΙ ΨΙΘΥΡΟΥΣ • Ο ΚΩΣΤΑΣ ΣΠΙΓΓΟΣ • ΣΕΛΙΔΑ 3»

Σάββατο 24 Ιουλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5399

ΣΤΟΥΣ ΔΗΜΟΥΣ ΒΟΡΡΑ & ΝΟΤΟΥ Η ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑ ΧΩΡΟΘΕΤΗΣΗ ΣΤΑΘΜΩΝ ΜΕΤΑΦΟΡΤΩΣΗΣ

ÌåôáöïñÜ óçìáßíåé ÓÌÁ
ÁíôéìÝôùðåò ìå ôçí
õðï÷ñÝùóç ÷ùñïèÝôçóçò
åãêáôáóôÜóåùí äéá÷åßñéóçò
ïé ôïðéêÝò êïéíùíßåò
ΧΡΙΣΤΙΝΑ ΓΚΕΡΕΚΟΥ
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. Τη γενική αίσθηση
ευφορίας στον Δήμο Νότιας
Κέρκυρας από την ανακοίνωση
της απομάκρυνσης των δεμάτων
από τον πρώην ΧΥΤΥ Λευκίμμης, διαδέχεται νέος «πονοκέφαλος» για τη χωροθέτηση του
σταθμού μεταφόρτωσης των απορριμμάτων που θα μεταφέρονται τελικά στην Πάλαιρο. Η
πρόταση που έπεσε στο τραπέζι
από τη δημοτική αρχή δια στόματος του αντιδημάρχου Νίκου
Κουρτέση ήταν τα Μεσοράχια.
ΣΕΛΙΔΕΣ

4&5»

ÁðïöÜóéóáí
ïìüöùíá íá
øÜîïõí ãéá ÷þñï
óôïí ÂïññÜ 4»
Ìå áðüöáóç
ôçò Ñ. ÊñÜôóá
èá ïñéóôåß ôï íÝï
ðñüóùðï ðïõ
èá áíôéêáôáóôÞóåé
ôïí Óð. ÉùÜííïõ 9»

¸öõãå ãáëÞíéïò
êáé ðëÞñçò çìåñþí,
ï ãéáôñüò
Óðýñïò Ìþñïò

ΚΕΡΚΥΡΑ. Σε ηλικία 104 ετών, αναχώρησε για το μεγάλο ταξίδι ο γιατρός Σπύρος Μώρος. Ένας εξαιρετικός άνθρωπος, καταξιωμένος και αγαπητός, ξεπέρασε το φράγμα του ενός αιώνα ζωής και πέθανε γαλήνια και ήρεμα. Η κόρη του,
Ισμήνη Μώρου, που δεχόταν τα τελευταία χρόνια τις ευχές αγάπης για τα γενέθλια του πατέρα της, ανέλαβε σήμερα το
οδυνηρό καθήκον να ανακοινώσει την μεγάλη απώλεια. 3»

Óýëëïãïò San Giacomo:
Óå ðïéá êáíïíéêüôçôá
åðéóôñÝöåé ç æùÞ ôçò ðüëçò;

Ç ÅëëçíéêÞ ÓõìöùíéêÞ
Ïñ÷Þóôñá ÍÝùí
óôï Ð. Öñïýñéï 10»
8»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα