Previous

Πρωτοσέλιδο Η Ναυτεμπορική: Εκτίναξη δημοσίου χρέους στην Ευρωζώνη
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΗ ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ μαο
771234
567157
Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 / τιμή: 1,30 ε
ΟΙΚΟ ΝΟΜΙ ΚΗ ΚΑΙ ΕΠΙΧΕΙΡΗΜΑΤΙΚΗ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Έτος: 970 . Αριθμός φύλλου: 27.574
Εκτίναξη δημοσίου
χρέους στην Ευρωζνη
Επένδυση 2,5 εκατ.
δρομολογεί η ΚONΒΑ
Νέα επένδυση ύψους 2,5 εκατ, nou θα αυξή σει την naραγωγικότπτά της κατά 40%
δρομολογεί εντός του 2021 η Κονσερβοποία
Βορείου Αιγαίου (ΚΟΝΒΑ ) , η onoία
θέτει ως ηρτη Προτεραιότητα για τη μεταΠανδημική Περίοδο την ενίσχυση των
εξαγωγν της. σελ. 16
Στην εποχή του Νordstream2
οι σχέσεις ΗΠΑΤο a' τρίμηνο του 2021 κυμάνθηκε στο 100,5% του ΑΕΠ έναντι 86,1% Πέρυσι
Τη νέα εποχή σις σχέσεις ΗΠΑ-Γερμανίας
Πou εγκαινίασε η συνάντηση ΜΠάντεν-Μέρκελ, έρχεται να σφραγίσει η συμφωνία μεταξύ
Ουάσιγκτον και Βερολίνου για τον αγωγό
Νordstream2, θέτοντας όμως ταυτόχρονα σε
νέα δοκιμασία και τις λεπτές σορροnίες μεταξύ
Ε.Ε, Ρωσίας και Ουκρανίας , σελ 18
Έκρηξη του δημοσίου χρέους μέσα σε έναν χρόνο μονάδες του ΑΕΠ στο σύνολο της Ευρωζνης , εν
σε όλες τις χρες της Ευρωζνης, αλλά κυρίως μεγάλες είναι οι διακυμάνσεις μεταξύ τωνκρατν εκστρατεία εμβολιασμού. Στην Ελλάδα το χρέος
στον Νότο, καταγράφουν τα χθεσινά στοιχεία της μελν. Στον Νότο η αύξηση του χρέους είναι πρω κατέγραψε νέο ρεκόρ και από 180,7% του ΑΕΠ ή
Eurostat , εν όλα δείχνουν ότι ο ολογαριασμός τοφανής, κάτι Που δεν έχει Προηγούμενο εν καιρ
δεν είναι τελικός, αφού η Πανδημία εξακολουθεί ειρήνης. Στην Κύπρο η αύξηση ήταν 29 μονάδες, ξεύθηκε έναν χρόνο αργότερα στο 209,3% του ΑΕΠ
να έχει αρνητικές επιπτσεις στnν οικονομική
δραστηριόuητα. Σύμφωνα με τα κοινοικά στοιχεία , στην Πορτογαλία 18 και στη Γαλλία 17. Είναι Προ μέσα σε 12 μήνες , δηλαδή το Πρτο τρίμηνο του
2021 σε σχέση με τmv ίδια χρονική Περίοδο του
2020, το δημόσιο χρέος αυξήθηκε 14.5 Ποσοστιαίες Περασμένου καλοκαιριού, η οΠοία συνεχίζεται
και φέτος παρά τη μερική ανάκαμψη χάρη στην
329,6 δισ. ευρ το Πρτο τρίμηνο του 2020 εκτοστην Ελλάδα 28, στην ΙσΠανία 26, στην Ιταλία 22,
φανές ότι ο Νότος Πλήττεται καίρια, λόγω της δρα ματικής Πτσης του τουρισμού στη διάρκεια του
ή344,1 δισ. ευρ. Σην Ευρωζνη, το πρτο τρίμηνο
του 2021 το δημόσιο χρέος κυμάνθηκε στο 100,5%
του ΑΕΠ έναντι 86,1% Που ήταν την ίδια περίοδο
του 2020. Στο σύνολο της Ε.Ε. αυξήθηκε από 79,2%
Εναλλακτική φορολόγηση
εισαγόμενων εισοδημάτων
σε 92,8% του ΑΕΠ σελ. 3
Διευκρινίσεες για τη διαδικασία υnαγωγής στς
διατάξεις του άρθρου 5A του ν . 41 72/2013,
Περί εναλλακτικής φορολόγησης του εισοδή ματος noυ αnοκτούν στην αλλοδαπή φυσικά
Πρόσωηα nou μεταφέρουν τη φορολογική
τους κατοικία στην Ελλάδα, Παρέχει η ΑΑΔΕ
στις αρμόδιες υπηρεσίες της με σχετική εγκύκλιο. σελ 4
2η ευκαιρία ρύθμισης
ήδιαγραφής χρεν
Κριστίν Λαγκάρντ
Πρόεδρος ΕΚΤ
Πρμη η ξοδος
από τα μέτρα στήρίξς
Ανοιξε η Πλατφόρμα για τους ευάλωτους
ΣΕ ΝΕΑ ΑΝΟΔΙΚΗ .. ΡΟTΑ
ΤΑΠΛΟΙΑ ΞΗΡΟΥ ΦΟΡΤΙΟΥ >11
Περισσότερες αγορές ομολόγων
Διατήρηση επτοκίων
σε ιστορικά χαμηλά επίπέδα
Ένα ακόμη βήμα για την πλήρη 240 δόσεις Προς το Δημόσιο και
ενεργοΠοίηση του νέου πλαισίου
για τη ρύθμιση των οφειλν και
την Παροχή της δεύτερης ευκαιρίας Που Προβλέπει ο 4738|/2020
Πραγματοποιήθηκε χθες από το όμως ρυθμίσουν τις οφειλές τους.
ΥΠΟΙΚ, καθς τέθηκε σε λειτουρ Η ηλεκτρονική Πλατφόρμα επγία η ψηφιακή Πλατφόρμα Που τρέπει στους οφειλέτες με ισχυρή
αφορά τη ρύθμιση τωνοφειλν οικονομική αδυναμία να λάβουν
ήκαι τmνπτχευση των ευάλωτων
νοικοκυριν. Με τις νέες ευνοϊκές ευάλωτα νοκοκυριά , στε ακορυθμίσεις δίνεται, μεταξύ άλλων , λούθως να επωρεληθούναπό τις
η δυνατότητα στα ευάλωτα νο- Προστατευτικές Πρόνοιες του ν.
κοκυριά να προχωρήσουν σε ρύθ 4738/2020, δηλαδή να διαγρά μιση οφειλν, μέσω του εξωδι ψουν όλες τις οφελές τους και
καστικού μηχανισμού, σε έως
έως 420 δόσεις Προς τους χρn
ματοδοτικούς φορείς, καθς και
στην επιδότηση των δανείων α
κατοικίας για 5 έτη , σε όσους
Στο 60% του 2019οι αφιξεις
τουριστν στην Ελλάδα
Υψηλές αντοχές επδεκνύει μέχρι στιγμής ο
ελληνικός τουρισμός, nαρά τον nροβληματσμό nou εκφράζεται διεθνς για wν
αύξηση κρουσμάτων του κορονοίού στη
χρα μας Σύμφωνα με δηλσεις στο Boomberg του κ. Αλέξη Πατέλη, οικονομκού
συμβούλου του πρωθunoουργού Κυράκου
Μητοοτάκη, α αφίξες τουριστν μέχρι και
το τέλος τς Πρoηγouενης εβδομάδας
είναι αυξημένες κατά 130% σεσχέση με το
2020. Eαι δηλαδή περίπou στο 60% του
2019. σελ7
uη βεβαίωση όu όντως αποτελούν
EUROPEAN CENTRAL BANΚ
σελ. 2
να λάβουν m 2n ευκαιρία. σελ5
260 εκατ. ευρ Συγκλίσεις
επενδύσεις
σε αιολικά
Ταμισθωτήρια
της . Πανδημίας
στην οδό
Τσιμισκή
Βουλή
Νομοθετική εξουσιοδόuηση
για επέκταση του υοχρεωτικού
εμβολιασμού
και αποκλίσεις
για κατταπο
μισθό
ΑΜΚ 4,6 ΕΚΑΤ. ΕΥΡΩ
ΑΠΟ ΤΗ ΧΗΤΟΣ ΑBE
Αεξάμηνο 2021
Όλες οι Προτάσεις
Εμπόριο-Θεσσαλονίκη
Αιολικές επενδύσεις 260 εκατ.
συνδέθηκαν στο δίκτυο κατά το
α μηνο του 2021, σύμφωνα με
mν Ελληνική ΕΠσημονική Ένω
ση Αιολικής Ενέργειας. Επίσης
4.374 MW ήταν η συνολική αι ολική ισχχύς στην Ελλάδα στο τέ
λος του 6μήνου με βάση τν εξα μηνιαία στατιστική για mν αιολ κή ενέργεια στην Ελλάδα. σελ 13
Κοινά πεδία , αλλά και αποκλίσεις καταγράφουν
οι κοινωνικοί εταίροι στα Πορίσματα με τις προτάσεις
τους για τον καττατο μισθό Που επέδωσαν στο
υπουργείο Εργασίας. Με δεδομένο ότι από αυτά , Ποι0ι δεν
μαζί με τις Προτάσεις των επιστημονικν φορέων
θα πρέπει ο αρμόδιος υπουργός, Κωστής Χατζη- | καταβάλλουν
δάκης, να προχωρήσει στη σχετική εισήγησή του
στο Υπουργικό Συμβούλιο της ερχόμενης Δευτέρας ενοικια
καθίσταται σαφές ότι κάποιους κοινωνικούς εταίρους
θα ικανοποιήσει και κάποιους άλλους όχι. σελ6 τονlούλιο
Μούδιασμω επέφερε στν αγο
ρά ης Θεσσαλονίκmς η Πανδηnμία , όχι μόνο στις λιανικές Πω
λήσεις , αλλά και στις μισθσεις
καταστημάτων , με τα μισθματα
να Παρουσιάζουν Πτωτική τάση,
αλλά όχι σημαντική, και με α/α κατατάξεις τόσο από τις ξένες
αλυσίδες όσο και αΠό τοΠικές
εμπορικές επιχειρήσεις. σελ 10
Βασίλης Ψάλτης
E0 της Αipha Bank
ΑΑΔΕ -ΚΑΔ
Η Aipha Bank
θα Πρωταγωνιστήσει
συν αλλαγή
του Παραγωγικού
μοντέλου τς χρας >12
ΓΛΧΑ 85813 (046% ) DOW JONES 3482335 (007%) A FSE 100 696830(-043%)
DAX 30 15.51454 (060%) aC 40 648159 (026% ) χΡΥΣΟΣ 1811504 ΠΕΡΕΛΜΟ 73,57 A ΕΥΡΩΔΟΛΑΡΙΟ 1,1 775 V

Τελευταία νέα από την εφημερίδα
 • ΤΑΙΠΕΔ: Μία προσφορά για το Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου
  Μία προσφορά παρέλαβε σήμερα, Τρίτη 31 Ιανουαρίου 2023 το ΤΑΙΠΕΔ, για την αξιοποίηση με μακροχρόνια μίσθωση τμήματος του πρώην Ολυμπιακού Ιππικού Κέντρου Μαρκοπούλου Αττικής, όπου διεξήχθησαν τα ιππικά αγωνίσματα κατά…ΤΑΙΠΕΔ: Μία προσφορά για το Ιππικό Κέντρο Μαρκοπούλου - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • ΧΑ: Με αυξημένους όγκους ελεγχόμενη διόρθωση του ΓΔ, -0,19%
  Η δυναμική στην Αθήνα ήταν διαφορετική από το V που εμφάνισαν σαν ημερήσιο διάγραμμα  τα υπόλοιπα χρηματιστήρια του ευρώ, που  λειτούργησαν με μόνιμα πτωτική δυναμική  η οποία είχε σταθεροποιήσει στα…ΧΑ: Με αυξημένους όγκους ελεγχόμενη διόρθωση του ΓΔ, -0,19% - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πακιστάν: 51 νεκροί από το ναυάγιο σε λίμνη – Παιδιά τα περισσότερα θύματα
  Πενήντα ένας νεκροί, εκ των οποίων οι 49 παιδιά, είναι ο νεώτερος απολογισμός από το ναυάγιο υπερφορτωμένου πλοιαρίου σε λίμνη του βορειοδυτικού Πακιστάν. Σύμφωνα με ανακοίνωση της αστυνομίας, τα σωστικά…Πακιστάν: 51 νεκροί από το ναυάγιο σε λίμνη – Παιδιά τα περισσότερα θύματα - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Συνάντηση Σκρέκα με την υπ. Τουρισμού και Περιβάλλοντος της Αλβανίας
  Mε την υπουργό Τουρισμού και Περιβάλλοντος της Αλβανίας, Μιρέλα Κουμπάρο, συναντήθηκαν σήμερα, Τρίτη 31 Ιανουαρίου, ο υπουργός Περιβάλλοντος και Ενέργειας, Κώστας Σκρέκας, και ο υφυπουργός Περιβάλλοντος, Γιώργος Αμυράς. Οι υπουργοί…Συνάντηση Σκρέκα με την υπ. Τουρισμού και Περιβάλλοντος της Αλβανίας - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ
 • Πούτιν: Προσπάθεια ίδρυσης κέντρων στρατιωτικής εκπαίδευσης με τη Λευκορωσία
  Την ίδρυση κοινών κέντρων στρατιωτικής εκπαίδευσης με τη Λευκορωσία ζήτησε ο Ρώσος πρόεδρος Βλαντίμιρ Πούτιν από την κυβέρνησή του, αλλά και από ελάχιστους συμμάχους του που στηρίζουν την επίθεση στην…Πούτιν: Προσπάθεια ίδρυσης κέντρων στρατιωτικής εκπαίδευσης με τη Λευκορωσία - Η ΝΑΥΤΕΜΠΟΡΙΚΗ