Πρωτοσέλιδο Χρονικά της Δράμας:Recognized text:
ΧΡΟΝΙΚΑ

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

Αρ. Φύλλου 6225
Τιμή φύλλου 0.60 €

ΤΗΣ ΔΡΑΜΑΣ

Αν. Τερζής στα «Χ»: Οκτώ
στους δέκα τοπικούς επαγγελματίες
είναι απόφοιτοι των σχολών
της ΕΠΑ.Σ. Μαθητείας

47η ΕΠΕΤΕΙΟΣ ΤΗΣ ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ
ΤΗΣ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑΣ
σελ.: 12-13
Εμείς και η Χούντα:
Οι ήρωες δεν έχουν χρώμα

Οι νέες ειδικότητες στην
ΕΠΑ.Σ. του ΟΑΕΔ στη Δράμα

ΔΙΑΒΑΣΤΕ ΑΚΟΜΑ

σελ.: 14-15

Βαίνει προς υλοποίηση
ο δρόμος Ποταμοί –Μικρομηλιά

Βελτιώνεται
η οδική ασφάλεια
στο ορεινό δίκτυο
σελ.: 6

Ο διαγωνισμός απευθυνόταν
σε μαθητές και μαθήτριες
Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας
Εκπαίδευσης κατά το σχολικό
έτος 2020-2021

Δίπλα στο νοσοκομείο
και πάλι η Raycap

Σ

ε ένα ακόμα βήμα με
κατεύθυνση τον εκσυγχρονισμό των υποδομών του
Νοσοκομείου της Δράμας
προχώρησε το Διοικητικό
Συμβούλιο του νοσηλευτικού
ιδρύματος την Τετάρτη 21
Ιουλίου, αποφασίζοντας να
προχωρήσει στην αποδοχή
νέας δωρεάς μελετών της
εταιρείας Raycap A.E., ύψους
68.000 ευρώ, που αυτή τη
φορά αφορούν τη σύνταξη
μελετών
δημοπράτησης

Τεχνητού Νεφρού, του Φαρμακείου και του Εργαστηρίου
Φυσιοθεραπείας.
σελ.: 3

tαxαki

σελ.: 7

Ένας Γιάννης
δεν φέρνει την Άνοιξη!

Καλέστε με αστική χρέωση στο

2521 200 200

η νέα εμπειρία στην μετακίνηση

του Παναγιώτη Χατζηγεωργίου

εί τ ε !
θ
ο
ι
ε
λ
α
γ
ρ
ε

για την αναδιαμόρφωση,
την επέκταση και τη μετεγκατάσταση της Μονάδος

Κατεβάστε την εφαρμογή
Taxaki ΔΩΡΕΑΝ

Διακρίθηκαν οι Δραμινοί
μαθητές σε διαγωνισμό της
Ένωσης Ελλήνων Φυσικών

σελ.: 8

σελ.: 10-11

ΑΠΟ∆ΕΧΘΗΚΕ ΤΗ ∆ΩΡΕΑ Η ∆ΙΟΙΚΗΣΗ ΤΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ
∆ΡΑΜΑΣ - ΠΡΟΧΩΡΗΣΕ ΣΕ ΜΙΑ ΑΚΟΜΑ ∆ΩΡΕΑ ΠΟΥ ΑΦΟΡΑ,
ΜΕΤΑΞΥ ΑΛΛΩΝ, ΤΗΝ ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΚΑΙ ΜΕΤΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗ
ΤΗΣ ΜΟΝΑ∆ΟΣ ΤΕΧΝΗΤΟΥ ΝΕΦΡΟΥ

www.xronikadramas.gr

Πρώτο θέμα στο Δημοτικό
Συμβούλιο οι εξελίξεις
με τη «Σιδηροδρομική
Εγνατία»

του Βασίλη
Τσιαμπούση

του Τίμου Παπαδόπουλου

σελ.: 9

Το όργανο συνεδριάζει
την Τετάρτη 28 Ιουλίου με 29 θέματα

Ιουλιανά

u
ΧΙΛΙΩΤΗΣ

4ο χλμ ∆ράμας-Νευροκοπίου

ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΟΛΥΚΑΤΑΣΤΗΜΑ
l

Λύση για
κάθε σας ανάγκη

Τηλ.: 25210 81083, Fax: 25210 81078, e-mail: [email protected]