Πρωτοσέλιδο Πρωινός Λόγος:Recognized text:
www.prlogos.gr | f: Πρωινός Λόγος | t: @proinoslogos

Κωστής
Μουσουρούλης:
«Η Δυτική
Μακεδονία
διαθέτει
ένα τεράστιο
κεφάλαιο»

ΔΕΣΦΑ: Προκήρυξη
του πρώτου διαγωνισμού
για τον αγωγό αερίου στη
Δυτική Μακεδονία

σελ ~ 3

Αρ. φύλλου
τιμή 0,50 €

Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021

Κωδ. 1907

ΠΡΩΙΝΟΣ ΛΟΓΟΣ

7515

Καθημερινή εφημερίδα του Νομού Κοζάνης

Μανώλης Στεργίου: “Τοποθέτηση
ανεμομετρητή κοντά στο Φλάμπουρο”
-“Ξεκινάει αγώνας, μακρύς και δύσκολος”

σελ ~ 24

σελ ~ 13

9 υποτροφίες
σπουδών στην
Περιφέρεια
Δυτικής
Μακεδονίας
από το IEK
ΑΛΦΑ & το
Mediterranean
College

Έτος ίδρυσης

1990

σελ ~ 20

Φιλοπρόοδος
Σύλλογος
Κοζάνης
- Μουσική
Συνάντηση
Ζαχαρίας
Καρούνης
- Πάνος
Δημητρακόπουλος

σελ ~ 13

«100 κλιματικά ουδέτερες
πόλεις μέχρι το 2030»:
Τηλεδιάσκεψη των
εμπλεκόμενων φορέων με
συμμετοχή του δημάρχου
Κοζάνης Λάζαρου Μαλούτα

σελ ~ 24

σελ ~ 12

Δυτική Μακεδονία: 300
ευρώ πρόστιμο, σε κατάστημα
υγειονομικού ενδιαφέροντος,
για μη ανάρτηση μέγιστου
επιτρεπόμενου
αριθμού ατόμων