Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Σύμβουλος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
) ΕΛΤΑ
Κέντρο Ικανοτήτων
, για Δίκτυα 5ης γενιάς
Στην ίδρυση του πρτου Κέντρου
Ικανοτήτων για Δίκτυα Επικοινωνιν 5ης γενιάς και επόμενων
γενν στην ΕλΜάδα προχωρά
το Πανεπιστήμιο Πατρν.
Η σταφίδα
διχάζει ακόμη
Συνεχίζει να προκαλεί αντιδράσεις
το ήτημα της σταφίδας . Κοινή
Το ποτάμι
τήρια , ζητούν να μην στοχοποι είται το Επιμελητήριο Αχαίας .
Σελ. 7
Σελ. 3, 10
Αρθρο του Παν. Γιαλένιου σελ. 2.
ΙΣύμβουλοs
Η Εβδομαδιαα
| Οικονομική Εφημερίδα της Αχαίος
Μαζνος 94 1262 21 Πάτρα
Τηλ: 2610 620 574
pressGreece.gr
όλα όσα ηρέπι
να γνωρίζεις
| www.symboulos.gr
|0-mailt symboulo@otonot gr
Τιμή Φύλου: 1,00 E
Περίοδοs r1 Αρ. Φυλου 1214
| Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021
επιχ ειρή σευν
Εστίαση
Πτση Τζίρου,
λόγω μέτρων
> Προανήγγειλε χθες από την Πάτρα ο Υφυπουργός Ανάπυξης Χρ. Δήμας
Στρατηγικόs
ο ρόλος της Δυτ. Ελλάδας σε έρευνα- καινοτομία
Άλλαξαν οι συνήθειες στην καθημερινόητά των Πελατν λόγω
των αλλαγν Πou θέσπισε η κυβέρνηση στην εστίαση . Παράγο νες του κλάδου , μιλντας στον
-Σ.Ε , ιαρampoύν oημαντική
Πτση στην κίνηση εξαιτίας των
αλλαγν . Πιση Παρουσιάζει και
η είνηση στα εμπορικά καταστή ματα , την ρα Πou οι εμβολιασμοί
στην Δυτική Ελλάδα μειθηκαν
στο μιοό .
Στη ουνάντηση με
1ον κ. Δήμα ουμμε.
τείχαν ο ρόεδρος
ΔΣ του ΣΕΒΠE&ΔΕ
Κλεομένης Μπάρλος
και τα μέλη του ΔΣ
Παρασκευάς- Κυρ.
άκος Πέττας , Εργιος
Κεπενός , Δημήτρος
Περικλόιουλος, Βασ λης Κυριακόπουλος
Ευστάθιος Οικονομί
δης, Νικόλαος Κοτσνης . Επίσης ο Διευθυντής του Δικτύου
ΠΡΑΞΗ Παναγιτης
Καρνιούρας .
Η Δυηκή Ελλάδα και η Πάτρα μΠορούν να
μετατραπούν οε Κέντρα Έρευνας και Καινοτομίας και να έχουν τον επτελικό ρόλο nου
τους αξίζει , τόνισε χθες ο Χρίστος Δήμας
Υφυπουργός Ανάπτυξης & Επενδύσεων , Που
συναντήθηκε με το ΔΣ του Συνδέσμου ΕΠΙΧΕ pήσεων & Βιομηχανιν Πελοιοννήσου και
Δυτικής Ελλάδας ( ΣΕBΠΕ&ΔΕ) στη ΒΙ.ΠΕ.
Πατρν , στις εγκαταστάσεις της CBL Patras .
Σιο επίκεντρο ηκ ουνάντησης ουζητήθηκαν
τόσο οι Ποτεραιότητες και οι ευκαιρίες , όσο
και οι Προκλήσεις Πoυ αντιμετωπίζη βιο
μιχανία στην Περιοχή ης Δυτικής Ελλάδας .
Τονίστηκε η ανάγκη ενίοχυσης του τοπικου
οικοουστήματος επιχερήσεων με σκοπό το
μετασχηματισμό του σε ισχυρό μοχλό ανάπυ
ξης, με έμφαση σε έpευνα και καινοτομία .
Σελ. 12-13
Εργοστάσιο
του μέλλοντος
Ο Όμιλος ΤΙΤAΝ δημιουργεί
έξυπνο, εργοστάσιο tσιμέντου .
Σελ. 20
Σελ. 3
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΔΙΑΔΙΚΤΥΑΚΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΚΘΕΣΗ
ΕΠΑΓΓΕΛΜΑΤΙΚΟΣ
ΕΞΟΠΛΙΣΜΟΣ
| Ιανουάριος-Δεκέμβριος 2021
Αγροτική
Ανάπτυξη
Στο πλαίσιο του
ΣForum
ΕΔΙΚΤΥ0 ΑΝΑΠΤΥ ΕΗΣ
www.forumanaptixis.gr
Δηλστε συμμετοχή.
www.forumanaptixis.gr
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
Δηλστε συμμετοχή
Πληροφορίεs ΣΥΜΒΟΥΛΟΣ Ε.Ε.
Τηλ. 2610 620574
wwwaplopolis.gr
Ανθείαs 38 & Ακτή Δυμαίων , Τηλ: 2610 315478
Στο πλαίσιο του
ΑΓΡΟΤΙΚΗΣΑΝΑΠΤΕΗΣ
ΣυμδουΛos www. sy m bou los.gr stop ου
Καθημερινή χρήσιμη ενημέρωση
από τον κΣύμβουλο Επιχειρήσεων
ΟnlinΕ