Πρωτοσέλιδο Λακωνικός Τύπος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
0,τι Ψάχνεις είναι εδ!
Όλες οι ΑΓΓΕΛΙΕΣ
στην σελίδα 12
Εκτροπή οχήματος
και πρόσκρουση στη γέφυρα | στα μπαλκόνια
του Ευρτα στη Σπάρτη> σαλ7
Σπαρτιατικός επιτυχιν
στο Περιφερειακό
> σελ. 1 | Πρωτάθλημα> σελ 15
Τα γερακίτικα υφαντά
ΛΑΚΩΝΙΚΟΣ ΤΥΠΟΣ
ΑΝΕΞΑΡΤΗΤΗ ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ
Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021 | Ετος 25-| Αριθμός 6167 | Τιμή φύλλου 0,506
Τηλ 2731081253 Fax: 2731081250e-mailtinfo @lakonikos.gr.www.lakonikos.gr
Στόχος τα μηδενικά απόβλητα στον Δ. Σπάρτης
Στη Μονεμβασιά
σήμερα η υnουργός
Πολιτισμού
Λ. Μενδνη
Στο προσκήνιο τα οφέλη
της κυκλικής ρικονομίας
Στα θυρανοίξια
του IN Αγ. Νικολάου
Τη Μονεμβασιά θα επισκεφθεί σήμερα Παρασκευή 23
Ιουλίου η υnοuργός Πολιτι σμού και Αθλητισμού Λίνα
Οι πυχές του έργου αναλύθηκαν σε ενημερωτική συνάντηση
Μενδνη
Στις 9.30 ημη υnοuργός θα
Παρευρεθεί στα θυρανοίξια
Η συνάντηση εργασίας διε - από τον δήμο , τον περιβαλλον- από το Υπουργείο Παιδείας
Συνάντηση εργασίας με θέμα
την κυκλική οικονομία και την νεργήθηκε στο Πλαίσιο του
επίτευξη μηδενικν anοβλή - έργου Ολοκληρωμένες δρά-NoWaste21- και τον Πανελτων στον τομέα των επιχειρή - σεις για κυκλική οικονομία και
σεων Πραγματοποιήθηκε την μηδενικά απόβλητα στον Δήμο Προστασίας Περιβάλλοντος εκπαιδευτικές της δράσεις
Τετάρτη 21 Ιουλίου στην αί - Σπάρτης,
θουσα του Επιμελητηρίου και
της ΟΕΒE Λακωνίας στη δοτείται από το Πράσινο φορέας υλοποίησης του κύκλωσης.
Σπάρτη.
τικό μη κερδοσκοπικό φορέα εκπαιδευτικό
Πρόγραμμα
Κυκλική Οικονομία και Μέλλήνιο Σύνδεσμο Επιχειρήσεων λον χωρίς Απόβληταν , και οι
του Ιερού Ναού Αγ Νικολάου στην Κάτω Πόλη Μονεμβασίας Στις 10.00 ημ θα
onoίo διακρί . (ΠΑΣΕΠΠΕ .
έχουν τεθεί υπό την αιγίδα του
Η NoWaste21 , noυ είναι ο Ελληνικού Οργανισμού Ανατελεστεί αρχιερατική δοξολογία στον ΙΝ Αγ . Νικολάου ,
θηκε ως ηρτο και χρηματοΤαμείο" , με εταίρους , εκτός έργου, διαθέτει εγκεκριμένο
συνέχεια σελ Β
χοροστατούντος του σεβασμιωτάτου Μπτροπολίτη ΜοΗ εκκλησιαστική μορφή που συνέβαλε στον Αγνα του 1821
νεμβασίας και Σπάρτης κ .
Ευσταθίου .
Τιμή στον ακαπετάν Δεσπότη
Επίσκοπο Βρεσθένης
Υπενθυμίζεται Πως η .
Μενδνη είχε Βρεθεί στην
Πελοπόννησο και Πριν anό
λίγες ημέρες. συνοδεύοντας
τον ηρωθυπουργό Κυριάκο
Μητσοτάκη στην ηεριοδεία
Εκδηλσεις της ΙΜΜΣ στα Βρέσθενα για τον θεοδρητο Β'
του σε Μεσσηνία και Αρκαδία.
Στο ηλαίσιο των εκδηλσεων Enίσκonoς Βρεσθένης θεοδ - θεοδρητο Β , Τον nανηγυρικό
της Ιεράς ΜητρόΠολης Μονεμ - pητoς Β.
Βασίας και Σπάρτης για την
εθνική επέτειο των 200 ετν Ναό Γεννήσεως της θεοτόκου της IΜΜΣ , nρωτ Γεργιος
από την έναρξη της Εnανάστα - Βρεσθένων Βα τελεσθεί αρχιε - Μηλάθρας , θα ακολουθήσει
σης του 1821, την Προσεχή Κυ ριακή 25 Ιουλίου θα τιμηθεί στα εξάρχοντος
Βρέσθενα Λακωνίας μία σπoυ- σεΒασμιωτάτου Mητροnολίτη κ.
δαία εκκλησιαστική μορφή, noυ Ευσταθίου . Εν συνεχεία θα τε συνετέλεσε τα μέγιστα στον λεσθεί αρχιερατικό μνημόσυνο ναού
Αγνα της Απελευθέρωσης , ο για τον Επίσκοπο Βρεσθένης
Κατά την nαρουσία της στη
της ημέρας θα εκφωνήσει ο
Ειδικότερο , στον ενοριακό Ιερό επίnμος πρωτοσυγκελλεύοντας
γενέτειρα του μεγάλου Λά κωνα noητή Γιάννη Ρίτoo ,
η υπουργός Πολιτισμού &
ρατική θεία Λειτουργία , Προ - επιμνημόσυνη δέηση και κατάτους θεση στεφάνου στην Προτομή
του καπετάν Δεσηότη- Πou
Αθλητισμού αναμένεται να
έχει επαφές με εκπροσΒρίσκεται στον αύλειο χρο του
nους τοnικν αρχν και φο ρέων.
συνέχεια σελ 9
συνέχειο σελ Β
Β1lakonikOs.gr
Καντηλάκι
ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ ΜΕ ΥΠΟΓΡΑΦΗ
στο Facebook
του Κωστή Παnαίωάννου
σελ. 3

Τελευταία νέα από την εφημερίδα