Πρωτοσέλιδο Πανελλήνια Β. Ελλάδος:Recognized text:
ΜΙΚΡΕΣ ΑΓΓΕΛΙ ΕΣ
ΕΠΙΛΕΓΜΕΝΕΣ ΘΕΣΕΙΣ ΕΡΓΑΣΙΑΣ
ΕΝΟΙΚΙΝΕΙΑΙ
ΚΑΘΕ ΜΕΡΑ ΣΕ ΣΥΝΕΡΓΑΣΙΑ ΜΕ ΤΗΝ ΕΤΑΙΡΙΑ
ΠΑΝΕΛΛΗΝΙΑ Φ
Βορείου Ελλάδος
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ
Α' ΕΚΔΟΣΗ
Παρασκευή 23.07.2021
Email:pan1 [email protected] ΗΜΕΡΗΣΙΑ ΠΡΟΪΝΗ ΠΟΛΙΤΙΚΗ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΦΗMΕΡΙΔΑ ΓΕΝΙκΩΝ ΕιΔΗΣΕΩΝ
ΘΕΣΣΑΛΟΝΙΚΗ: Εγνατία 64 Τηλ.: 231 0-232536 FAX:2310-243896-Τιμή Περ.: 0,50 E-Ετος: 290-Αρ Φύλλου: 7653
29 χρόνια
ΠΑΝΕΑΛΙΝΙΑΕστίαση, τουρισμός, λιανεμπόριο, οι κερδισμένοι
Επιδότηση Πάγιων δαπανν:
Βορείου Ελλάδος
Σύμφωνα με την ΤΤΕ
το έλλει μμα αυξήθηκε Λόγω της επιδείνωσης του ισοζυγίου αγαθν
Ελλειμμα 1,4 διο. ποισοζύγιο
ΔMlerit
4 δισ. στο
Η Merit
Τρεχουσν συναλλαγν Μαΐου
διαπραγματευτής
της Βyte
Το Μάο του 2021, το ιοζύγιο Τεερουσν συναλαγν παρουσίασε έλλειμμα ύψους 1,4
δισ. ευρ, καταγράφοντας αύξηση κατά 477 εκατ. ευρ ένανπ του Μαΐου του 2020 ,
σημεινει η TΤΕEM +1,22% σε ανακοίνωσή της Η αύξηση του ελλείμματος του ισοζυγίου
αγαθν οφελεται στη μεγαλύτερη αύξηση των εισαγωγν, σε απόλυτο μέγεθος, από την
αύξηση τον εξηγογόν . Ωστόσο, α ξηγογές αυξήθηκαν κατά 59,6% και 25,9%σε
Τρέχουσες και σταθερές Τιμές αντίστοιχα και οι εισαγογές κατά 5,2%
ΤΡΑ ΠΕ ΖΑ
και 27,3% σε τρέχουσες κι
σταθερές Τιμές αντίστοιχα.
Εδικότερα, οι εξηγωγές αγαθν
χωρίς καύσιμα σημείωσαν
αύξηση κατά 29,5% και 23,2%
σε τρέχου σες και σταθερές Τιμές
και οι ασαγωγές χωρίς καύσιμα
σημίωσαν αύξση κατά 40,49%
και 37,3% σε Τρέχουσες και
σταθερές Τιμές αντίστοχα.
Ανοδικά οι ευρωαγορές με το βλέμμ την ΕΚΤ
Στη συνεδρίαση της ΕΚΤ στραμμένη η ευρωπαϊκά χρηματιστήρια, με την ΠροΠροσοχή , με τον στόχο για τον πληθωρ- σοχή των επενδυτν να είναι σήμερα
σμό και τις πιθανές επιπτσεις του στην στραμμένη στην Ευρωπαϊκή Κεντρική
οικονομία να βρίσκονται στο επίκεντρο. Τράπεζα.
Συνεχίζεται η ανακοίνωση εταιρικν αnoτελεσμάτων
Σε θετικό πεδίο κινούνται τα κυριότερα επιπτσεις του στη νομισματική πολιτική .
Βασικό θέμα συζήτησης θα είναι ο νέος
στόχος για τον πληθωρισμό και οι πιθανές
Νέες επιλογές
δίνει στους
επενδυτές το
Χρηματιστήριο
φαρμακολογικά Κρήτην Θυμα- κή Συνεργασία
Ο Ε.Φ.Ε.Τ. και
ειδικότερα
Περιφερειακή ουσίας μετρονIΔιεύθυνση δαζόλη,
Κρήτης
ΕΦΕΤ,
Πλαίσιο
σε εξέλιξη οι
η δραστικής ρίσιο Μέλι Κρήτ-Κρήτης
σχετι κοί
ης Συνεργασία, ΒΙΟΠΑ Χανίων.
αριθμό
έλεγχοι.
απαγορεύεται
να υπάρχει σε
Παρτί δας ο ΕΦΕΤ ζήτησε Καλούνται
άμεση καταναλωτές
έχουν
προμηθευτεί το
της ανωτέρω προϊόν
να μην ΤΟ καταναλσουν.
LOT: 1082 , ημε
διερ- τρόφιμα ζωικής ρομηνία λήξης: ανάκληση/από07/202 3,
συσκευασία των
ΟΠΑΠ:
εύνησης καταγ-Προέλευσης
γελίας,
διαπίστωσε σε
συρση
συνόλου
450g,
ανωΤε
παράγεται για Παρτίδας
καταλοίπων της προϊόν <Χρυσή τη Μελισσο κομ- ήδη βρίσκονται
μέλι την ύπαρξη Πρόκειται για το
Created by Universal Document Converter