Πρωτοσέλιδο Δημοπρασιακή Αθηνών:Recognized text:
ΔΗΜΟΠΡΑΣΙΑΚΗ
τ891989
Enail:dhm1996Qotenet.gr
ΑΘΗΝΩΝ
ΑΘΗΝΑ: Παρασκευή 23.07.2021
Α' ΕΚΔΟΣΗ
HHEPHEIA ΕΦΗΜΕΡΙΔΑ Ο ΚΟΝΟΜΙΚΟΥ ΠΕΡΕΧΟΜΕΝΟΥ ΔΗΜΟΠΡΑΣΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ
ΑΘΗΝΑ
Γλάδστωνος 5-Πλατεία Ομονοίας): Τηλ.:210-3304596 FAX :210-3304613 -Τιμή Περ. 0,50 E- Ετος: 25ο
Αρ Φύλλου: 6833
Μαζί με τη χρα μας στην κορυφή είναι Φινλανδία και Γερμανία
Ελληνική πρωτιά στη διάθεση συχνοτήτων 5C
Citigroup:
Στο 5.3% η ανάπτυξη στην Ελλάδα το 2021
Νέες αυξημένες εκτιμήσεις για την ανάπτυξη στην Ελλάδα εκφράζει στη μηνιαία ανάλυση της η Citigroup για την παγκόσμια και
την ευρωπαϊκή οικονομία.
Για τη Citi, η εσωτερική ανθεκτικότητα που παρουσιάζει η Ελλάδα είναι το κλειδί> αφού παρά τη σημαντική εξάρτηση από τον
τουριστικό τομέα και τη μεγάλη πτση των τουριστικν εισρον
από την έναρξη της πανδημίας,
Οι επιχειρήσεις
ζητούν μείωση διαφθοράς και
απλούστευση
διαδικασιν
η μείωση του ΑΕΠ στην Ελλάδα ήταν σε γενικές
γραμμές παρόμοια με την υπόλοιπη Ευρπη, χάρη
στην ανθεκτικότητα της εγχριας ζήτησης. Η Citi
υποθέτει ότι οι τουριστικές εισροές το 2021 θα είναι
υψηλότερες από ό,τι το 2020, ενισχύοντας το ΑΕΠ
του δεύτερου εξαμήνου, αν και εξακολουθεί να υπολείπεται κατά πολύ των επιπέδων του 2019.Αναθεωρεί προς τα πάνω την αύξηση του ΑΕΠ ΤΟ2021 σε
πάνω από 5% ( από 4,1% προηγουμένως)
Έρευνα που διεξήγαγε το
Βιοτεχνικό Επιμελητήριο
Αθήνας σε συνεργασία με
την Εθνική Αρχή Διαφάνεας (ΕΑΔ) , επεξεργάστηκε η
εταιρία <ν-NETRIΝΟ και
έλαβε μέρος αντιπροσωπευτικό δείγμα επιχειρήσεων μελν του Επιμελ
ητηρίου , πα ρουσιάστηκε σε
διαδικτυακή ημερίδα με
θέμα Δημόσιος τομέας:
αρωγός ή τροχοπέδη για τις
μικρές και μεσαίες επιχει
ρήσεις; .
Όπως αναφέρεται σε ανα κοίνωση, τα βασικά συμπε
ράσματα της έρευνας είναι
τα εξής
Κρίσιμο φθινότωρο γα
Την επαναλετουργία της Shelmnan
Ετοιμοι να στηρίζουμε τα επενδυτικά
σχέδια των πελατν μας
SHELM ΑΝ
"Η συντριπτική πλειοψηφία
μικρν
μικρν επιχειρήσεων δεν
έχουν πρόσβαση σε ευρωπαϊκά προγράμματα σε
αντίθεση με τις μεγαλύτερ
ες κεφαλαιουχικές εταιρ-.
είες , εν κοινή αντίληψη
είναι ότι για τις διαδικασίες
συμμετοχής απαιτείται περαιτέρω απλούστευση.
Ιδιαίτερη έμφαση έδωσε
στην ομιλία του προς πρωταγωνιστήσει,
τους μετόχους , κατά τη
διάρκεια της γενικής
συνέλευσης,
υθύνων σύμβουλος της
AIpha
0,14% Βασίλης Ψάλι ης,
στην ανάγκη η χρα να
αλλάξει παραγωγικό και
οικονομικό μοντέλο μέσα
από τη αμοναδική ευκαιρία των πόρων του
Ταμείου
στην αξιοποίηση των
οποίων η Alpha Bank θα
Την επίσπευση των διαδικασιν προκειμένου να
γίνουν οι απαιτούμενες θεσμικές αλλαγές και έτσι
από το φθινόπω ρο να εξαγοραστεί από ιδιτες
επενδυτές η μονάδα της Shelman στην Κομοτηνή , επιχειρεί ο υπουργός Ανάπτυξης Αδωνις
Γεωργιάδης
Ο κ. Γεωργιάδης, μιλντας πρόσφατα στο Τύπο
της Θράκης, σημείωσε πως θα επισκεφτεί τη
Shemlan σε λίγο καιρό , όταν θα έχουμε καλά νέα
για την υπόθεση.
είναι μπροστάρης, μετά
την πρτη αναπτυξιακή
διεαύξηση μετοχικού κεφαλαίουν , όπως ανέφερε
χαρακτηριστικά. Στόχος
μας είναι η τράπεζα να
είναι υγιής και εξωστρεφής και ήδη έχουμε κάνει
Τις απαραίητες ενέργε ες και κινήσεις , με εφαλτήριο την εξυγίανση του
BankΑΛΦΑ
"Περίπου το 30%, έμμεσα ή
άμεσα, δηλνουν ότι έχουν
πέσει θύματα απαίτησης
αθέμιτου ωφελήματος από
κάποιον δημόσιο υπάλληλο
τα τελευταία τρία χρόνια. ε
Ανάκαμψης, ισολογισμού της,
Created by Universal Document Converter