Πρωτοσέλιδο Ενημέρωση:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ο ΚΑΙΡΟΣ ΣΗΜΕΡΑ: 09:00

27oC, 15:00

33oC, 21:00

28oC - Υγρασία 28%-65% - Άνεμοι: Β-ΒΔ 1-3μπ. Ανατολή ηλίου: 06:31 - Δύση ηλίου: 21:01

€0.80

Ïñüò áëçèåßáò

Όσο υπάρχουν δημοσιογράφοι και Τύπος, υπάρχει Δημοκρατία. Είναι το περιβάλλον εκείνο, μέσα
στο οποίο, κατά κανόνα ζει και εκδηλώνεται «Το λάθος» του Αντ. Σαμαράκη. Το κατ’ εξοχήν αντιολοκληρωτικό πόνημα, που διαλαλεί άσβεστη την ελπίδα της ανατροπής ακόμα κι όταν οι χειραγωγικές συμπεριφορές μοιάζουν ανίκητες και ολούθενα. Ο νυν και αεί λογοτεχνικός αντίποδας του οργουελικού «1984». Ο αντίλογος σ’ αυτόν τον συλλογισμό συνήθως αναφέρεται στην συγκεντρωμένη ισχύ, που καταλαμβάνει πλέον τον οικουμενικό χώρο, και μπορεί να χρησιμοποιεί
τα ενσωματωμένα ΜΜΕ για την καθιέρωση της δικής της «αλήθειας». Δεν είναι ψέματα. Όμως είναι επικίνδυνο να οδηγήσει σε
έναν εκτεταμένο αγνωστικισμό, όπου ο καθένας θα αισθάνεται ασφαλής αποκλειστικά και μόνον μέσα στο δικό του πλαίσιο αληθείας. Μικρό ή μεγαλύτερο, αδιάφορο. 3»

Παρασκευή 23 Ιουλίου 2021
www.enimerosi.com

Αρ. Φύλλου 5398

Ο ΣΤΟΛΟΣ ΤΩΝ ΜΙΣΘΩΜΕΝΩΝ ΙΧ ΑΝΕΡΧΕΤΑΙ ΓΥΡΩ ΣΤΙΣ 7.000 ΑΠΟ 9.000 ΠΟΥ ΗΤΑΝ ΤΟ 2019

ÁíÜñðáóôá ôá åíïéêéáæüìåíá É×
Óå éäéáßôåñá ôóïõ÷ôåñÝò
ôéìÝò äéáôßèåíôáé ôá
åíïéêéáæüìåíá É×, ëüãù
ôçò áõêçìÝíçò æÞôçóçò
ΜΑΡΙΑ ΜΠΑΖΔΡΙΓΙΑΝΝΗ

ΚΕΡΚΥΡΑ. «Βροχή» πέφτουν οι
κρατήσεις στις εταιρείες ενοικιαζομένων αυτοκινήτων και στην
Κέρκυρα παρά την δύσκολη τουριστική σεζόν που διανύουμε κατά γενική ομολογία. Η τεράστια
ζήτηση που υπάρχει σε συνδυασμό με την μειωμένη διαθεσιμότητα κατά 2.000 περίπου οχήματα, έχει μετατρέψει σε είδος υπό
εξαφάνιση τα ενοικιαζόμενα ΙΧ
που πλέον διατίθενται σε ιδιαίτερα τσουχτερές τιμές.
ΣΕΛΙΔΑ

5»

“Óêïõñáßíïõí”
ôá ðñÜãìáôá óôïí
åðéäçìéïëïãéêü ÷Üñôç

Η σταδιακή αύξηση των κρουσμάτων που καταγράφεται καθημερινά στις τουριστικές περιοχές οδηγεί στην αλλαγή κατηγορίας στον επιδημιολογικό χάρτη. Όσον αφορά το Ιόνιο, η τρεις Δήμοι της Κέρκυρας και η Ζάκυνθος ανεβαίνουν επίπεδο και γίνονται πορτοκαλί (επίπεδο 3). Επίσης ο Δήμος Παξών ανεβαίνει στο επίπεδο 2 του επιδημιολογικού χάρτη (κίτρινο).

ÄéÞìåñç áðïóôïëÞ
óôïõò Ðáîïýò áðü ôï
ÊÝíôñï Õãåßáò ÊÝñêõñáò 9»

“ÓõìðáíôéêÞ
óõìöùíßá” óôç
ìíÞìç ôïõ Êþóôá
ÐáðáäÜôïõ, óôçí
ÐáëéÜ Ðåñßèåéá 3»
ÐáñáéôÞèçêå
áðü Áíôéðñüåäñïò
ôïõ ÖÏÄÓÁ,
ï Óðýñïò ÉùÜííïõ 9»

×ñõóü ãéá ôçí Çñþ ÂñáäÞ óôç Ëåìåóü 15»



Τελευταία νέα από την εφημερίδα