Πρωτοσέλιδο Χρόνος:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Κ Α Θ Η Μ Ε Ρ Ι Ν Η

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ
23 ΙΟΥΛΙΟΥ
2021

ΕΤΟΣ
56ο

Αρ. Φύλλου 15089

Ε Φ Η Μ Ε Ρ Ι Δ Α

Τ Η Σ

Κ Ο Μ Ο Τ Η Ν Η Σ
0,7€

www.xronos.gr
[email protected]

ΤΙΜΗ ΦΥΛΛΟΥ

ΚΟΜΟΤΗΝΗ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΛΜΕ ΡΟΔΟΠΗΣ

ΤΕΘΗΚΕ ΓΡΗΓΟΡΑ ΥΠΟ ΕΛΕΓΧΟ

ΤΑ ΔΕΔΟΜΕΝΑ ΣΤΟ ΝΟΜΟ

Μ. Βασιλειάδης: «Στρεβλώσεις» από
την Ελάχιστη Βάση Εισαγωγής 11

Φωτιά ξέσπασε κοντά στην Πάνδροσο,
επιχείρησαν αεροπλάνα
16

Πλήρως εμβολιασμένοι
οι μισοί ενήλικες Ροδοπίτες

ΠΡΟΪΣΤΑΜΕΝΟΣ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ

ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΑΧΕΙΡΙΣΗΣ LEADER

Ν. Στεργιάδης:
Άμεσες οι
περισυλλογές
επιθετικών
αδέσποτων

2

Δ. Πολιτειάδης:
20εκ.€ μέσω
Leader σε Ροδόπη
και Ξάνθη

11

ΑΝΑΖΗΤΑ ΤΟΝ ∆ΡΑΣΤΗ Η ΕΛΑΣ

Ροδόπη:

Την εξαπάτησε
και της
απέσπασε
1200€

Που βρισκόμαστε με τα Leader δημοσίου, ιδιωτών κι αλιείας

13

6

Έμαθαν μέσα από το παιχνίδι για την
ανακύκλωση παιδιά της Κομοτηνής 112
ΠΡΟΛΗΠΤΙΚΗ ΑΠΑΓΟΡΕΥΣΗ ΜΕΧΡΙ ΝΕΟΤΕΡΗΣ ΕΝΗΜΕΡΩΣΗΣ

Δεν πίνεται το νερό
σε Μαρώνεια - Ίμερο
Επείγουσα ανακοίνωση περιφερειάρχη απαγορεύει
τη χρήση του δικτύου ύδρευσης για πόση, μαγειρική,
ατομική υγιεινή και καθαριότητα
7
ΜΙΚΡΟΚΟΜΟΤΗΝΑΙΪΚΑ

4

Η Θρακική μουσική «παντρεύεται» με
τους ήχους της ηλεκτρικής κιθάρας 9

ΑΓΓΕΛΙΕΣ

10

ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ

12

ΑΣΤΥΝΟΜΙΚΑ

13

ΑΡΘΡΑ

14