Πρωτοσέλιδο Η Αλήθεια:
Newspaper website WebsiteRecognized text:
Ï Ãéþñãïò
Áìâñïóßïõ
ó÷ïëéÜæåé

“ÈÝëïõìå ëßãá
áðü ôïõò ðïëëïýò
κáé ü÷é ðïëëÜ

s Óåë. 3

Êáñäßôóá

áðü ôïõò ëßãïõò”

ÁÑ. ÖÕËËÏÕ 5021 - ÅÔÏÓ 18ï

ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021

ÔÉÌÇ 0,50 ÔÇË: 24410 80888

Aυξήση κατά 400%
• αυξήθηκε κατά 400% το
ιικό φορτίο στα λύματα
• Ανησυχία για την πορεία
της επιδημίας στην Αττική
•Ραγδαία χαρακτήρισε την
αύξηση του ιικού φορτίου που
καταγράφεται στα λύματα ο
καθηγητής Αναλυτικής Χημείας στο ΕΚΠΑ Νίκος Θωμαΐδης, με τις προβλέψεις
ειδικά για την Αττική να είναι
ιδιαίτερα δυσμενείς

Δήμοι

Περιφέρεια

Με τα χρώματα καλοκαιρινών λουλουδιών
γέμισε ο κεντρικός
πεζόδρομος της
Καρδίτσας

Δύο νέες γέφυρες
στη Λίμνη Πλαστήρα
από την Περιφέρεια
Θεσσαλίας

s

Óåë. 11

Από το Δήμο Αργιθέας το πρώτο
• στην Ελλάδα έργο
συλλογής,
ανάκτησης
και επαναχρησιμοποίησης φερτών
υλών από φυσικές καταστροφές

s

Óåë. 7

Διαβάστε μας και στο alithianews.gr

s

Óåë. 9

s

Óåë. 5