Πρωτοσέλιδα εφημερίδων και εξώφυλλα περιοδικών
Πρωτοσέλιδο Η Καθημερινή: Το μηχανογραφικό για τα 519 δημόσια ΙΕΚ
Newspaper website WebsiteRecognized text:
ΤΙ ΙΣΧΥΕΙ
ΝΟΡΒΗΓΙΑ
ΟΛΥΜΠΙΑΚΟΙ ΑΓΩΝΕΣ
ΕΚΤΟΣ ΣΧΕΔΙΟΥ
ΔΕΚΑ ΧΡΟΝΙΑ
ΕΠΙΣΗΜΗ ΕΝΑΡΕΗ
ΔΟΜΗΣΗ
ΑΠΟ ΤΟΝ ΕΦΙΑΛΤΗ
ΣΗΜΕΡΑ ΣΤΟ ΤΟΚΙΟ
ΣΕΛΙΔΑ 5
ΣΕΛΙΔΑ 10
ΣΕΛΙΔΑ 18
#Η ΚΑΘΗΜΕΡΙΝΗ
Ημερήσια Πολιτική και Οικονομική Εφημερίδα
Ετος 102ο n Αρ. φύλλου 30.775Ιδρυτής: Γ. A. Βλάχος
ΑΘΗΝΑ, ΠΑΡΑΣΚΕ ΥΗ 23 ΙΟΥΛΙΟΥ 2021
wwwkathimerini.gr . 6 120
Το μηχανογραφικό
για τα 519
δημόσια ΕΚ
Αδεια ράφια στη Βρετανία
ΣΗΜΕΡΑ
ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΑ ΣΠΟΥΔΩΝ
Σύμπραξη Yale
με Πανεπιστήμιο
Αθηνν
Δύο κοινά Προγράμματα σπουδν θα
σχεδιασθούν μέχρι το τέλος
του 2021 από το Yale και το Πανεπι στήμιο Αθηνν , τα οποία παράλληλα
ενεργοποιούν ερευνητικό κέντρο
με έδρα την Αθήνα και αντικείμενο τη δημόσια και περιβαλλοντική
υγεία. Σελ . 8
12.10
Η εναλλακτική των ΑΕΙ
επαγγελματική εκπαίδευση
E2.10
Ο Προσανατολισμός στην αγορά ερ γασίas, με βάση τη ζήτηση για συγκεκριμένεs ειδικότητεs , είναι το
κριτήριο σχεδιασμού ειδικοτήτων
και προγραμμάτων σπουδν για τα
519 τμήματα δημοσίων ινστιτούτων
επαγγελματικής κατάρτισηs (IEΚ.
Οι απόφοιτοι λυκείου που θα μεί νουν εκτός τριτοβάθμιαs εκπαίδευσns έχουν τη δυνατότητα μέσω του
παράλληλου μηχανογραφικού δελτίου, που καθιερθηκε από φέτo, να
φοιτήσουν εκεί . Συνολικά θα δοθούν
περισσότερεs από 24.000 θέσειs για
τουs ενδιαφερομένουs. Στην Ελλάδα
μόλιs το 28% των μαθητν επιλέγει
επαγγελματική εκπαίδευση έναντι
48% που είναι ο ευρωπαϊκόs μέσ0s
όρos. Μέσα από τιs αλλαγές στιs ειδι κότητεs και στα προγράμματα σπουδν των δημόσιων ΙΕΚ, στόχ0s είναι
να δίνεται στουs αποφοίτουs προοπτική εύκολns πρόσβασηs στην αγορά εργασίas. Σελ. 3
Ε1.45
ΦΟΛΕΓΑΝΔΡΟΣ
Ε1.45
Προφυλακιστέος
0 30χρονος
Αδεια τα ράφια στα βρετανικά σούπερ μάρκετ και οι εικόνες θυμίζουν την κορύφωση της Πανδημίας
Πέρυσι. Μόνο Που οι ελλείψεις στις Προθήκες είναι απόρροια του  της σκηνοθέτιδος
Μαρίνας Γιτη , Που εγκαινιάζεται απόψε στο ναυπηγείο της Ερμούπολης . Το έργο αποτελεί ανάθεση του
Διεθνούς Φεστιβάλ Κινηματογράφου της Σύρου και
έχει στόχο να εμπλακεί σε διάλογο με το τοπίο και την
κοινότητα του ταρσανά , αλλά και να προσφέρει ένα
χρο αναστοχασμού Πάνω σε θέματα ελεύθερης μεταΚίνησης. Σελ. 14
Α.P PHOTO /
ΑΝΝΑKOURIS
ΑΝΝΒΑL HANSGINE / PL PHOTOVIA AP

Τελευταία νέα από την εφημερίδα